Fiske i Skjåk

Med et areal på størrelse med Vestfold fylke, over 200 vann og ca 250 km med fiskeførende elver samla på et fiskekort, har en nok av muligheter til å finne sitt eget favorittområde i Skjåk.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Harr

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Geografisk sogner området til Østlandet, men store areal kiler seg inn i vestlandsfjella både i Sogn og Fjordane og Møre og Romdsdal, noe både landskap og klima bærer preg av. Fra de slake flyene i nordøst, blir fjella villere og dalene dypare mot sør og vest.

Kommunen ligger sentralt i forhold til til kjente turistdestinasjoner som Geiranger, Stryn, Lom og Jotunheimen, og er i seg selv ei naturperle som det er vel verdt å besøke.
Riksveg 15 går langs Ottavassdraget gjennom hele Skjåk.

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Om oss

Skjåk Almenning er en bygdealmenning, og Norges største private grunneier. Hovedvirksomheten vår er skogbruk, trelast, hytter, jakt og fiske.

Skjåk Almenning er særlig kjent for villreinjakt, med over 400 fellingsløyver hvert år - og over 2/3 av korta går til utenbygds jegere. Etter hvert er vi også blitt kjent for et flott område for fjellfiske.

 

På administrasjonsbygget vårt i Bismo har vi i tillegg til våre egne ansatte, også to personer i Statens Naturoppsyn, en person fra Mjøsen Skog og en Nasjonalparkforvalter for Breheimen.

Til sammen er vi 8 personer med høyere utdanning inna skog og utmarksforvaltning samla under et tak.

Kontaktinformasjon til de enkelte finner du på hjemmesidene våre eller ta gjerne en tur innom oss!

Åpningstid hverdager kl 08.00-15.30. 

Kontakt oss

Skjåk Almenning, Industrivegen 10, 2690 Skjåk

61 21 39 00

firmapost@skjak-almenning.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Vi har tilbud til alle, om du er ute etter familiefiske i vegnære vatn, matauk, fluefiske, eller høyfjellsfiske uten trengsel i Breheimen eller Reinheimen Nasjonalpark.
Sammen med Skjåk Utmarksråd kan vi tilby fiske i over 200 vatn og om lag 250 km med fiskeførende elver, alt samla på et felles fiskekort for hele Skjåk kommune! Det betyr at du har et område som er like stort som Vestfold fylke å utforske.
Skjåk har lange tradisjoner for fiskekultivering, og det er sett ut aure i de fleste vatn opp til 1650 moh. Det er lite eller ingen naturlig rekruttering i mange av fjellvatna våre, og derfor blir det hvert år sett ut flere tusen ørret.

Fiskebestand

I hovdvassdraget Otta elv er det i tillegg til ørret, også en fin bestand av harr på strekninga fra Skim oppover til Ofossen. I resten av Skjåk er det ørret som dominerer.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

For den som ønsker å fiske uten de store fysiske utskeielsene, anbefaler vi hovedvassdraget Otta elv og området rundt Aursjoen. Området rundt Sota Sæter og Mysubytta er også lett tilgjengelig.
Ellers er det ørret i alle lavereliggende elver, og nesten alle vann opp til ca 1650 moh. Det er generelt liten ferdsel i fjella våre utenom DNT - stigene, så sjansen er stor for å få et fiskevann helt for seg selv. Opplev ekte høyfjellsfiske i Breheimen eller Reinheimen Nasjonalpark!
For Skjåk er det laga en egen fiskefolder "På fisketur i Skjåk", med 36 utvalgte fisketurer som gir et bra utgangspunkt for de som ikke er godt kjent her. Denne får du utelevert gratis hos på dei fleste butikker og servicebedrifter i Skjåk. Du kan også ta en kikk på den i lenka under;

https://issuu.com/iskjak/docs/p__fisketur_i_skj_k_versjon07x

 

Overnatting

Skjåk Almenning tilbyr 16 flott beliggende hytter i Reinheimen og Breheimen. Hyttene kan bookes på inatur.no

 

Anbefalte lenker

Se Skjåk Almenning for anbefalte fisketurer.

 

 

Fiskeregler

Alle under 20 år kan fiske gratis med stang og håndsnøre. Alle andre må løse fiskekort for den type redskap de ønsker å bruke, om det er stang, oter og/eller garn. Ta alltid med deg gyldig fiskekort på fisketuren. Fiskekortet gjelder alle vann og elver innenfor Skjåk kommune sine grenser. Til sammen over 200 vann og over 250 km med fiskeførende elver.

Garnfiske
Siden Skjåk har store fiskeressurser, har vi valgt å gi utenbygds muligheter til å fiske med garn i de aller fleste vatna våre, med unntak av to vatn. Vær nøye med å sette deg inn i regler og maskeviddebestemmelser for de enkelte vatn, og løs fiskekort for fiske med garn.

Bruk av båtmotor
I Skjåk kommune kan det berre brukas båtmotor med inntil 10 hk på følgende vatn: Grønvatnet, Breidalsvatnet, Kolbeinsvatnet, Aursjoen, Raudalsvatnet, Liavatnet, Lundadalsvatnet, Torsvatn, Leirungsvatnet og den delen av Otta elv (Skim) som ligger i Skjåk.
Ved bruk av motor på Lundadalsvatnet, Torsvatnet, Leirungsvatnet og deler av Skim må en søke vernemyndighetene om tillatelser i god tid i forveien.

Sportsfiskesone på strekningen fra Pollfoss nedover til og med utløpet av Pollvatnet (ved terskel)
Det er innført sportsfiskesone og fangstbegrensning på denne strekningen for å få opp andelen stor ørret.

Regler;

  • All garnfiske og oterfiske er forbudt i sportsfiskesona

  • Det er tillatt å fange, og avlive maks 1 ørret over 35 cm per dag. Fritt uttak av ørret under 35 cm.

  • Tillatt redskap er stang og håndsnøre med flue, mark og sluk/spinner.

  • Det fiskes med innklemte mothaker eller mothakeløse kroker for minst mulig skade på fisken som skal settes ut igjen.

 

Gode fisketips

Mange av vatna ligger så høyt at den isfrie perioden bare varer noen uker, og den beste perioden for høyfjellsfiske er derfor i fra midten av juli og utover i august.  Lenger ned i dalbunnen er det vanlegvis bra fiske allerede i april - mai.

 

Det er laga en egen fiskefolder "På fisketur i Skjåk" der vi har presentert 36 fisketurer med fisketips for både sportsfiskere og familiefiskere. Denne er gratis, og du finner den hos de fleste reise- og servicebedrifter i Skjåk.

https://issuu.com/iskjak/docs/p__fisketur_i_skj_k_versjon07x

 

 

Ellers må du gjerne ta kontakt med oss så skal vi gi deg bra tips avhengig av hva du er ute etter.

Vi har også lagt ut ein del anbefalte fisketurar på nettsida vår.

Andre aktuelle tilbud