Sottjønn og Sottjønnbu

Fisken i Sottjønnene er rød i kjøttet og av god kondisjon. Størrelsen er fra rundt en kvart kilo og oppover. Ved Sottjønnene ligger utleiehytta Sottjønnbu.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Geografisk sogner området til Østlandet, men store areal kiler seg inn i vestlandsfjella både i Sogn og Fjordane og Møre og Romdsdal, noe både landskap og klima bærer preg av. Fra de slake flyene i nordøst, blir fjella villere og dalene dypare mot sør og vest.

Kommunen ligger sentralt i forhold til til kjente turistdestinasjoner som Geiranger, Stryn, Lom og Jotunheimen, og er i seg selv ei naturperle som det er vel verdt å besøke.
Riksveg 15 går langs Ottavassdraget gjennom hele Skjåk.

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Om oss

Skjåk Almenning er en bygdealmenning, og Norges største private grunneier. Hovedvirksomheten vår er skogbruk, trelast, hytter, jakt og fiske.

Skjåk Almenning er særlig kjent for villreinjakt, med over 400 fellingsløyver hvert år - og over 2/3 av korta går til utenbygds jegere. Etter hvert er vi også blitt kjent for et flott område for fjellfiske.

 

Besøk gjerne hjemmesidene til Skjåk Almenning.

 

Hos Skjåk Allmening kan du kjøpe et fiskekort som gjelder for hele Skjåk!

Kontakt oss

Skjåk Almenning, Industrivegen 10, 2690 Skjåk

61 21 39 00

firmapost@skjak-almenning.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Mer detaljert beskrivelse

Sottjønnene ligger i høyfjellet i Brehimen nasjonalpark.  Det blir satt ut fisk i Sottjønnene.  Fisken er rød i kjøttet og er i god kondisjon.  Det går sti opp til Sottjønnene fra Sota seter.  Det er en jevn stigning (730 høydemeter) fordelt på omlag 5 kilometer.  En fantastisk utsikt venter på deg når du kommer opp.  Det er også fin fisk i Tundredalstjønnin som ligger 2,5 kilometer unna.  Grøntjønne er også et spennende alternativ litt lengre unna.

 

Sottjønnin og Sottjønnbu kan anbefales for de som ønsker seg på en tur opp på høyfjellet i Breheimen Nasjonalpark.  Fantastisk utsikt over store isbrear, Tverrådalskyrkja og Tundradalskyrkja i sør, og mot vest ser du Lodalskåpa. Om du ikke er glad i toppturer har du likevel flott utsikt frå hytteveggen, og hytta er et fint turmål i seg selv. 

 

Overnatting

Sottjønnbu

 

Anbefalte lenker

Skjåk Almenning for mer informasjon.

 

Anbefalte lenker

 

Fishspot.no for mer informasjon og flere bilder. 

Fiskeregler

Alle personar over 16 år som vil fiske med oter/garn i Skjåk Almenning må ha gyldig fiskekort.

 

Med stang og håndsnøre fiskar alle gratis opp til fylte 20 år, også utanbygds. Alle skal likevel løyse kort.

1. Innanbygds kan kjøpe fiskekort som gjeld for stongfiske, reiv, oter og garnfiske i Skjåk Almenning.

2. Utenbygdsbuande kan kjøpe fiskekort som gjeld for stongfiske og oter i heile Skjåk, og/eller garnfiske i Skjåk Almenning.

 

Stongfiske - fangstavgrensing

Otta elv – frå Lom grense til Dønfoss

Etter vedtak i Skjåk Utmarksråd 4. april 2018 er det innført fangstavgrensing som nå gjeld heile Otta elv frå Lom grense, vestover til almenningsgrensa (regelen gjeld også frå allmenningsgrensa til Dønfoss): Det er tillate å fange, og avlive maks 1 fisk (ørret eller harr) over 35 cm per dag per fiskekort.

Otta elv frå utløpet av Pollvatnet (terskel) til Pollfossen: Det er tillate å fange, og avlive maks 1 ørret over 35 cm per dag per fiskekort.

 

Grunnen til innføring av fangstavgrensing er at ein ynskjer å avgrense uttak av stor fisk i vassdraget , då det som regel tek 6-8 år før ein fisk når ei lengde på 35 cm. Stor aure/harr er viktig å ta vare på av omsyn til forvaltning og for å gjere området meir attraktivt for fiske. Bruk av levande og daud fisk som agn er forbudt - dette for å hindre spreiing av uønska arter i vassdraga våre!

 

Alle under 20 år kan fiske gratis med stang og håndsnøre. Alle andre må løse fiskekort for den type redskap de ønsker å bruke, om det er stang, oter og/eller garn. Ta alltid med deg gyldig fiskekort på fisketuren. Fiskekortet gjelder alle vann og elver innenfor Skjåk kommune sine grenser. Til sammen over 200 vann og over 250 km med fiskeførende elver.

Garnfiske
Siden Skjåk har store fiskeressurser, har vi valgt å gi utenbygds muligheter til å fiske med garn i de aller fleste vatna våre, med unntak av to vatn. Vær nøye med å sette deg inn i regler og maskeviddebestemmelser for de enkelte vatn, og løs fiskekort for fiske med garn.

 

For regler og maskeviddebestemmelser se vedlegg: Fiskeregler i Skjåk Allmenning 2018. 

Bruk av båtmotor
I Skjåk kommune kan det berre brukas båtmotor med inntil 10 hk på følgende vatn: Grønvatnet, Breidalsvatnet, Kolbeinsvatnet, Aursjoen, Raudalsvatnet, Liavatnet, Lundadalsvatnet, Torsvatn, Leirungsvatnet og den delen av Otta elv (Skim) som ligger i Skjåk.
Ved bruk av motor på Lundadalsvatnet, Torsvatnet, Leirungsvatnet og deler av Skim må en søke vernemyndighetene om tillatelser i god tid i forveien.


Gode fisketips

Mange av vatna ligger så høyt at den isfrie perioden bare varer noen uker, og den beste perioden for høyfjellsfiske er derfor i fra midten av juli og utover i august.  Lenger ned i dalbunnen er det vanlegvis bra fiske allerede i april - mai.

 

"På fisketur i Skjåk"

 

Andre aktuelle tilbud