Øvre Stordalselva i Åfjord

Øvre Stordalselva ligger oppstrøms Stordalsvannet. Her er det tilgjengelige fiskekort i 8 ulike soner.

Arter

 • Laks
 • Sjøørret

Beliggenhet

Viktige datoer


30.03.2023 kl. 09:00

Kontakt selger

SNL/Åfjord JFF (Stordalselva og Nordalselva Lakseforvaltning)

Per Ivar Markanes / Ernst Hårstad

41401266 / 41512832

pim@afjord-sparebank.no

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Om selger

Stordalselva og Nordalselva Lakseforvaltning (SNL) selger kort for laksefiske i Åfjord.

Fiskekvoter

For laks gjelder en døgnkvote på 2 stk. fisk. Når kvoten for laks er nådd, skal fiske opphøre. Oppdrettsfisk telles ikke i døgnkvoten.

Mer detaljert beskrivelse

Ca 18 km fiskestrekning. Strekningen er igjen inndelt i 9 soner. Her kan du fiske laks, sjøørret og ferskvannsørret.

 

 • Sone 1: Staven
 • Sone 2: By * Her selges ikke kort fra Stordalen elveeierlag
 • Sone 3: Gilde
 • Sone 4: Rømma
 • Sone 5: Moan
 • Sone 6: Årbogen
 • Sone 7: Forfot nedre
 • Sone 8: Forfot øvre
 • Sone 9: Stjern

 

 

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

For laksefiske i Stordalselva ovenfor Stordalsvatnet

 

1. Kjøpt fiskekort for en sone kan ikke overføres til en annen


2. Fiske tillatt fra 15.05 – 15.08.- Bag limit 2 laks pr fisker. For sjøørret 15.05 – 15.08 ingen bag limit.


3. Fiskekortene selges som døgnkort fra kl 17.00 til kl 17.00 påfølgende dag. Kortene skal lyde på navn, gjeldende for denne personen, og kan ikke overdras.


4. Det tillates solgt inntil 10 kort pr. sone. For laks gjelder en døgnkvote på 2 stk. fisk. Når kvoten for laks er nådd, skal fiske opphøre. Oppdrettsfisk telles ikke i døgnkvoten.


5. Fisker med lovlig kort har rett til å kontrollere andres kort. Han plikter også på forlangende å vise fram egne kort. Alle fiskere plikter til å forevise kort for politi eller oppsynsmann, som i tilfelle han er ukjent for fiskeren, må legitimere seg. Fiskere og andre ved elva plikter å rette seg etter pålegg fra politi eller oppsynsmann.


6. Alle fiskere eller andre som ferdes ved elva, må utvise absolutt renslighet. Ingen må kaste avfall i elva eller legge igjen avfall på land.


7. Telting er forbudt ved elvebredden. For øvrig må bestemmelsene i friluftsloven etterkommes. Ferdsel over dyrket mark må unngås eller eventuelt skje etter oppmerkede stier. Grunneiere tillater ikke graving av mark på innmarka.


8. Fisket skal være bevegelig, det skiftes om fiskeplassen hvert 20 min. Bruk av båt er ikke tillat.


9. Til fangst av laksefiske er det bare tillatt stang og håndsnøre. Som agn er det bare tillatt å bruke mark, sluk, spinner, wobbler og flue. Fiske med reke er forbudt. Det skal ikke benyttes mer enn 3 enkeltkroker eller 1 trippelkrok, men wobbler kan likevel ha inntil 3 trippelkroker. Ved fiske med flue skal flytedupp eller fluesnøre utgjøre kastevekten. Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 13 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm.


10. Det er forbudt å bruke stang eller håndsnøre på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes. Er fisken død som følge av krøking, skal den innleveres til oppsynsmann eller politi.


11. Skulle noen overtrede disse fiskeregler, kan vedkommende vises bort fra elva av to eller flere fiskere som fisker samtidig, eller av politi eller oppsynsmann. Dertil kan han utelukkes fra fiske for minimum 1 år. Fiskere som blir tatt uten gyldig fiskekort eller fisketrygdavgiftskort, bortvises fra elva minimum 1 år. Fangsten inndras og fiske avsluttes.


12. Alle plikter å respektere lakselovens forskrift om fiske etter anadrom laksefisk. Videre plikter alle å levere fiskerapport.


13. Alle fiskere plikter å sette seg inn i disse bestemmelsene.


14. Stordalen Elveierlag fraskriver seg ethvert ansvar for mulige ulykker eller skader som måtte oppstå under fiske eller ferdsel langs elva.


15. Fredede soner: I forbindelse med laksetrappene i Årbogfossen – sone 4, 5 og 6, Ullstadfossen – sone 4 og 6, og Stjernfossen –sone 8 og 9, er det innført fredede soner hvor fiske er forbudt. Det er heller ikke tillatt å stå på lovlig side og fiske inn på det fredede området.
Stordalen Elveierlag 2022

Andre aktuelle tilbud