Stordalsvannet 1. september til 15. mai

Fiske etter innlandsfisk høst, vinter og vår. Fint for isfiske etter røye. Tilrettelagt med gapahuker og flere fiskeplasser har universell utforming.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Røye

Beliggenhet

Kontakt selger

SNL/Åfjord JFF (Stordalselva og Nordalselva Lakseforvaltning)

Per Ivar Markanes / Ernst Hårstad

41401266 / 41512832

pim@afjord-sparebank.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Stordalselva og Nordalselva Lakseforvaltning (SNL) selger kort for laksefiske i Åfjord. I Stordalsvannet er det også innlandsfiske utenfor laksesesongen. 

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Stordalsvatnet er en innsjø som er ca 7 km lang og er 4,2 km². Stordalselva renner både inn og ut av vannet.

Her kan du fiske ørret og røye både fra land og fra båt. Det er mulig å leie båt både med og uten motor. Det er bygd gapahuker på begge sider av vannet og tilrettelagt for bevegelseshemmede på flere steder.

På vinteren er det attraktivt med isfiske. Da er det spesielt røye som er villig til å bite.

Fiskekort for innlandsfiske selges i sesongen 16. augist til 15. mai. 

Fiskeregler

Fiskekortet gjelder for fiske etter ørret og røye i Stordalsvannet.

Andre aktuelle tilbud