Laksefiske i Åfjord. Nordalselva, Stordalselva og Stordalsvatnet

Stordalselva og Norddalselva Lakseforvaltning (SNL) selger fiskekort i Norddalselva, Stordalselva og Stordalsvatnet. .

Arter

  • Laks
  • Sjøørret

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Stordalselva og Nordalselva Lakseforvaltning (SNL) selger kort for laksefiske i Åfjord.

Kontakt oss

SNL/Åfjord JFF (Stordalselva og Nordalselva Lakseforvaltning)

Per Ivar Markanes / Ernst Hårstad

41401266 / 41512832

per.ivar.markanes@afjord-sparebank.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Viser til gjeldende fiskeregler

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Desinfisering av fiskeutstyr:

Dette utføres på Langnesodden Camping. Kontakt Espen Naustan på mobil 975 37 041.

 

Stordalselva og Nordalselva Lakseforvaltning (SNL) selger fiskekort i Stordalselva og i Norddalselva. For mer info se Stordalselva.com og Åfjord Jeger og Fiskerforening og Laksebørs

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.


ENDRING I FISKEREGLENE, STORDALSELVA!
Det har vært et veldig bra fiske i mai i Stordalselva. Det er tatt opp 340 kg, totalkvoten for i år er 1200 kg. Vi er iferd med å fiske opp kvoten veldig tidlig i sesongen. Styret for lakseelvene har derfor besluttet følgende tiltak fra 3. juni kl 1700: 1. Max 1 laks pr fisker pr fiskedøgn. Dette gjelder hele Stordalsvassdraget. 2. Max 8 fiskere på hver side i nedre del av Stordalselva. Tiltakene vil bli evaluert av styret 17.juni. Med dette håper vi å redusere uttaket fra elva slik at vi slipper å stenge elva i juli på grunn av oppfylt kvote.

 

Fiskesesong (Laks)

Norddalselva: 01. juni - 15. august

Stordalselva:  15. mai - 15. august

 

Fisketider

Fiskekortet gjelder fra kl 17 til kl. 17 dagen etter 

 

Andre aktuelle tilbud