Fiske i Ytre Rendal

Områdene i Ytre Rendalen er et fiskeeldorado med gode muligheter for varierte fiskeopplevelser. For disse områdene er det mulig å kjøpe et felles fiskekort.

Arter

  • Ørret
  • Gjedde
  • Abbor
  • Røye
  • Sik
  • Harr

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Video

Kontakt oss

Fiske i Ytre Rendal

Rolf Brennodden

414 33 680

rolf.brennodden@ovf.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Storsjøen og Åkrestrømmen:  

Kvotebegrensning på maksimalt 1-en fisk pr. fisker pr. døgn for ørret over maksimalmålet.

I skjermingsperiode for storørret (21.5. - 10.6.): Kvotebegrensning på maksimalt 2-to fisker pr. fisker pr. døgn for ørret mellom gjeldende minstemål og maksimalmål. Ørret over maksimalmål skal settes ut igjen.

 

Mistra og Nordre Rena: 

All ørret under minimumsmål skal settes ut igjen. Kvotebegrensning på maksimalt 1-en fisk pr. fisker pr. døgn for ørret over 40 cm. 

F.o.m. 1.august skal all ørret over 40 cm settes ut igjen.

 

Det henstilles generelt til et forsiktig uttak av stor fisk av spesielt ørret og gjedde i alle områder.

Mer detaljert beskrivelse

Hele området består av totalt 5 ulike fiskeområder.

Du har mulighet for å kjøpe hovedkortet som gjelder for alle fiskeområdene, eller du kan kjøpe fiskekort for det enkelte området.

25. - 27.juni 2021 arrangeres fiskekonkurransen Fiskefesten - denne helgen må en forvente mange fiskere både i Storsjøen og i Mistra.

www.fiskefesten.no

 

 

 

Mistra:

Elva er viden kjent for sitt gode fiske etter storvokst ørret. Allerede tidlig på sommeren går det opp stor ørret fra Storsjøen. Dette er innlandets laksefiske.  Største dokumenterte fangst i Mistra er en ørret på 9,8 kg som ble fanget i 1935, men også i nyere tid fanges det årlig mange store fisker.  Les mer om Mistra.

 

Storsjøen:

Storsjøen i Rendalen er omkring 35 km lang men bare 1,7 km på sitt bredeste. Innløpselva i nord er Mistra, og utløpselva i sør er Rena. Storsjøen er kjent for sine store ørreter.  Les mer om Storsjøen.

 

Ytre Rendal JFF:

Fiskeområdet til Ytre Rendal JFF er et relativt stort omåde som ligger på øst- og vestsida av Mistra. Her finnes en stor variasjon av fiskemuligheter i både vann og elver. Les mer om fiskeområdet til Ytre Rendal JFF.

 

Andrå:

På østsiden av Storsjøen lengst sør i Rendalen finnes fiskeområdet Andrå. Her finner du blant annet Valsjøen og Veksen blant mange andre små spennende vann.  Les mer om fiskeområdet Andrå

 

For mer informasjon om alle fiskemulighetene i Rendalen ta også en titt på Fiske i Rendalen på fishspot.no.

 

Fiskeregler

Hovedkortet består av fem fiskekortområder. Det er fiskeren sitt ansvar å sette seg inn i, og følge, i fiskereglene for de ulike områdene.

FYLKESMANNEN I INNLANDET HAR FISKEFORSKRIFTENE FOR VÅRE VASSDRAG UNDER REVIDERING OG DET VIL HELT SIKKERT SKJE ENDRINGER BÅDE NÅR DET GJELDER FISKETIDER OG FISKEREGLER. NÅR DISSE ENDRINGENE VIL TRE I KRAFT ER USIKKERT. DE SOM KJØPER FISKEKORT FØR ENDRINGENE TRER I KRAFT MÅ FØLGE MED PÅ ENDRINGENE, MEN DET VIL BLI SENDT UT INFORMASJON NÅR DETTE SKJER.

 

  Fullstendige fiskeregler for Storsjøen i Rendalen samt Åkrestrømmen opp til Åkrestrømmen Bru finnes som eget vedlegg.

 

Fisketider: 

Tjern og innsjøer: Ørret er fredet i perioden f.o.m. 15.september t.o.m. 15.november.

Rennende vann:  Alt fiske et forbudt i perioden f.o.m. 1.januar t.o.m. 20.mai.

Ørret i rennende vann er fredet i perioden f.o.m. 1.september t.o.m 31.desember

 

Tillegg for Mistra:

Fra samløpet med Renaelva og opp til Nydammen er det stopp i ørretfiske f.o.m. 20.august.

Fra Nydammen og lengre opp er det stopp i ørretfiske f.o.m. 1.september.

 

Minstemål:

Storsjøen, inklusive Åkrestrømmen (opp til Åkrestrømmen bru):  Mistemål for ørret er 40 cm.

Mistra:  Minstemål for ørret er 30 cm. 

Nordre Rena: Minstemål for ørret 30 cm.

 

All fisk under minstemål skal settes tilbake.

 

Maksimalmål ørret:

Storsjøen, inklusive Åkrestrømmen (opp til Åkrestrømmen bru):  Maksimalmål for ørret er 50 cm.

 

Det anmodes generelt til å begrense uttaket av store fisker i alle områder da dette er individer som er viktige for både rekrutering og artssammensetning.  Dette gjelder spesielt stor ørret og store gjedder. 

 

Kvotebegrensninger:

Storsjøen, inklusive Åkrestrømmen (opp til Åkrestrømmen bru):  Ørret over 50 cm er begrenset til maksimalt en fisk pr. fisker. pr. døgn. I samme område er det innført en skjermingsperiode for storørret (f.o.m. 21.mai - t.o.m. 10.juni) med gjeldende kvotebegrensning på maksimalt 2-to fisker pr. fisker pr. døgn for ørret mellom gjeldende minstemål og maksimalmål. Ørret over maksimalmål skal settes ut igjen.

 

Mistra og Nordre Rena: Ørret over 40 cm er begrenset til maksimalt en fisk pr. fisker. pr. døgn.

F.o.m. 1.august skal all ørret over maksimalmål settes ut igjen.

 

Oterfiske:

Fiske med oter er tillatt i flg.vann: Lomnessjøen og Fuggsjøen.

 

Redskap:

Det er forbudt å nytte bunden redskap i elver og bekker og nærmere enn 100 meter fra inn- og utløpsos i vann.  Forbudt å fiske med agnfisk som ikke forekommer naturlig på fiskeplassen.

Ved dregging er det forbudt å nytte mer enn 6 sluker/stenger pr. båt (Storsjøen).

 

BRUDD PÅ DISSE FISKEREGLENE ER STRAFFBART.

 

NB: Husk at all fangst skal rapporteres etter endt fiske. 

Andre aktuelle tilbud