Fiske i Ytre Rendal

Områdene i Ytre Rendalen er et fiskeeldorado med gode muligheter for varierte fiskeopplevelser. For disse områdene er det mulig å kjøpe et felles fiskekort.

Arter

  • Ørret
  • Gjedde
  • Abbor
  • Røye
  • Sik
  • Harr

Beliggenhet

Kontakt selger

Fiske i Ytre Rendal, Mistra Elvelag

Rolf Brennodden

414 33 680

rolf.brennodden@ovf.no

Video

Kjøp fiskekort her

Fiskekvoter

Storsjøen:  

Kvotebegrensning på maksimalt 2-to fisker pr. fisker pr. døgn for ørret mellom gjeldende minstemål og maksimalmål. Ørret utenfor gjeldende minstemål eller maksimalmål skal straks settes ut igjen.

Det settes en begrensning på maksimalt 2-to fisker pr. fisker pr. sesong for ørret over maksimalmålet på 60 cm. Foreningen vil fortløpende vurdere utviklingen og behov for innføring av strengere kvotebegrensning.

 

Åkrestrømmen, Mistra, Nordre Rena og Lomnessjøen: 

All ørret under minimumsmål skal settes ut igjen. Kvotebegrensning på maksimalt 1-en fisk pr. fisker pr. døgn for ørret over 40 cm. 

F.o.m. 20.august skal all ørret over 40 cm settes ut igjen.

 

Det henstilles generelt til et forsiktig uttak av stor fisk av spesielt ørret og gjedde i alle områder.

Mer detaljert beskrivelse

Hele området består av totalt 5 ulike fiskeområder.

Du har mulighet for å kjøpe hovedkortet som gjelder for alle fiskeområdene, eller du kan kjøpe fiskekort for det enkelte området, eller du kan kjøpe fiskekort for det enkelte området.

Kortkjøper plikter å sette seg inn i de lokale fiskeregler som gjelder for det enkelte delområdet.

 

Mistra:

Elva er viden kjent for sitt gode fiske etter storvokst ørret. Allerede tidlig på sommeren går det opp stor ørret fra Storsjøen. Dette er innlandets laksefiske.  Største dokumenterte fangst i Mistra er en ørret på 9,8 kg som ble fanget i 1935, men også i nyere tid fanges det årlig mange store fisker.  Les mer om Mistra.

 

Storsjøen:

Storsjøen i Rendalen er omkring 35 km lang men bare 1,7 km på sitt bredeste. Innløpselva i nord er Mistra, og utløpselva i sør er Rena. Storsjøen er kjent for sine store ørreter.  Les mer om Storsjøen.

 

Ytre Rendal JFF:

Fiskeområdet til Ytre Rendal JFF er et relativt stort omåde som ligger på øst- og vestsida av Mistra. Her finnes en stor variasjon av fiskemuligheter i både vann og elver. På Nordre og Søndre Rensjøen er det ikke tillatt med fiske fra båt av noe slag. Les mer om fiskeområdet til Ytre Rendal JFF.

 

Andrå:

På østsiden av Storsjøen lengst sør i Rendalen finnes fiskeområdet Andrå. Her finner du blant annet Valsjøen og Veksen blant mange andre små spennende vann.  Les mer om fiskeområdet Andrå

 

For mer informasjon om alle fiskemulighetene i Rendalen ta også en titt på Fiske i Rendalen på fishspot.no.

 

Fiskeregler

Hovedkortet består av fem fiskekortområder. Det er fiskeren sitt ansvar å sette seg inn i, og følge, i fiskereglene for de ulike områdene.

Fullstendige fiskeregler finnes som eget vedlegg.

Eget vedlegg med fiskeregler i Åkrestrømmen, Mistra, Nordre Rena, Lomnessjøen, samt øvrige sideelver/bekker.

 

Fisketider - ørret:

I Storsjøen er det i utgangspunktet lov å fiske etter ørret hele året, men nord for en linje fra Sputnesset på østsiden til et punkt sør for Åsheim på vestsiden er dregging ikke tillat i peroden f.o.m. 15.september t.o.m. 15.november. Øvrige fiskearter kan fiskes hele året.

I Åkrestrømmen, Mistra, Nordre Rena, Lomnessjøen, samt øvrige sideelver/bekker er det tillatt å fiske ørret f.o.m 1.mai t.o.m. 15.september.

Ørret fanget utenfor denne perioden skal straks settes tilbake i vassdraget. Øvrige fiskearter kan fiskes hele året.

 

Fiskefesten 2023:

23. - 25.juni 2023 arrangeres fiskekonkurransen Fiskefesten - denne helgen må en forvente mange fiskere både i Storsjøen og i Mistra.

www.fiskefesten.no

 

Minstemål - ørret

I Storsjøen er det minstemål på 45 cm for ørret. 

 

I Åkrestrømmen, Mistra, Nordre Rena, Lomnessjøen, samt øvrige sideelver/bekker, er minstemålet på 30 cm. 

 

Ørret under minstemål målt fra snutespiss til ytterste haleflik skal straks settes tilbake i vassdraget. 

 

Maksimalmål - ørret

I Storsjøen er det maksimalmål på 60 cm for ørret. 

 

I Åkrestrømmen , Mistra, Nordre Rena, Lomnessjøen, samt øvrige sideelver/bekker, er maksimal målet på 40 cm. 

Det oppfordres på det sterkeste til bruk av håv og at en bruker tang til å fjerne mothakene på krokene når fisken skal slippes ut igjen

 

Kvotebegrensninger - ørret over maksimalmålet:

I Storsjøen er det kvotebegrensning på maksimalt 2-to fisker pr. fisker pr. døgn for ørret mellom gjeldende minstemål og maksimalmål. Ørret utenfor gjeldende minstemål eller maksimalmål skal straks settes ut igjen.

Det settes en begrensning på maksimalt 2-to fisker pr. fisker pr. sesong for ørret over maksimalmålet på 60 cm. Foreningen vil fortløpende vurdere utviklingen og behov for innføring av strengere kvotebegrensning.

 

I Åkrestrømmen, Mistra, Nordre Rena, Lomnessjøen, samt øvrige sideelver/bekker, er kvotebegrensing på maksimalt 1-en fisk pr.fisker pr.døgn

for ørret over maksimalmålet på 40 cm. i perioden f.o.m. 1.mai t.o.m. 19.august. F.o.m. 20.august skal all ørret over 40 cm settes tilbake i vassdraget. Det oppfordres på det sterkeste til bruk av håv og at en bruker tang til å fjerne mothakene på krokene når fisken skal slippes ut igjen

Det oppfordres på det sterkeste til bruk av håv og at en bruker tang til å fjerne mothakene på krokene når fisken skal slippes ut igjen.

 

Det anmodes generelt til å begrense uttaket av store fisker i alle områder da dette er individer som er viktige for både rekrutering og artssammensetning.  Dette gjelder spesielt stor ørret og store gjedder. 

 

Oterfiske:

Fiske med oter er tillatt i flg.vann: Lomnessjøen og Fuggsjøen.

 

Redskap:

Det er forbudt å nytte bunden redskap i elver og bekker og nærmere enn 100 meter fra inn- og utløpsos i vann.  Forbudt å fiske med agnfisk som ikke forekommer naturlig på fiskeplassen.

Ved dregging er det forbudt å nytte mer enn 6 sluker/stenger pr. båt (Storsjøen).

 

BRUDD PÅ DISSE FISKEREGLENE ER STRAFFBART.

 

NB: Husk at all fangst skal rapporteres etter endt fiske. 

Andre aktuelle tilbud