Ytre Rendal JFF

Fiskeområdet til Ytre Rendal JFF er et relativt stort omåde som ligger på øst- og vestsida av Mistra. Her finnes en stor variasjon av fiskemuligheter i både vann og elver.

Arter

  • Ørret
  • Gjedde
  • Abbor
  • Røye
  • Sik
  • Harr

Beliggenhet

Kontakt selger

Fiske i Ytre Rendalen

Rolf Brennodden

414 33 680

rolf.brennodden@ovf.no

Video

Kjøp fiskekort her

Fiskekvoter

Storsjøen:  

Kvotebegrensning på maksimalt 2-to fisker pr. fisker pr. døgn for ørret mellom gjeldende minstemål og maksimalmål. Ørret utenfor gjeldende minstemål eller maksimalmål skal straks settes ut igjen.

Det settes en begrensning på maksimalt 2-to fisker pr. fisker pr. sesong for ørret over maksimalmålet på 60 cm. Foreningen vil fortløpende vurdere utviklingen og behov for innføring av strengere kvotebegrensning.

 

Åkrestrømmen, Mistra, Nordre Rena og Lomnessjøen: 

All ørret under minimumsmål skal settes ut igjen. Kvotebegrensning på maksimalt 1-en fisk pr. fisker pr. døgn for ørret over 40 cm. 

F.o.m. 20.august skal all ørret over 40 cm settes ut igjen.

 

Det henstilles generelt til et forsiktig uttak av stor fisk av spesielt ørret og gjedde i alle områder.

Mer detaljert beskrivelse

Fiskeområdet til Ytre Rendal JFF er et relativt stort omåde som ligger på både øst- og vestsida av Mistra.  Her finnes en stor variasjon av fiskemuligheter i både vann og elver.  I det følgende er det en beskrivelse av noen de mest kjente elver og sjøer, men her finnes det i tillegg mange små bekker og tjern som ikke er beskrevet.

 

Nordre-Rena elv:  Området til Rendal JFF strekker seg nedstrøms fra den gamle kommunegrensa ved Dalen og ned til Lomnessjøen.  På strekningen finnes det mest harr og ørret i varierende størrelse, men det finnes relativt stor fisk også. To gapahuker finnes på strekningen.  Det er tillat å bruke båt.

 

På strekningen mellom Lomnessjøen og Åkrestrømmen (Løvfjorden) er elva mer stilleflytende med større innslag av artene sik, abbor, mort og gjedde i tillegg til ørret og harr.

 

Lomnessjøen:  Lomnessjøen ligger lett tilgjengelig langs fylkesvei 30.  Sjøen er forholdsvis grunn og næringsrik.  Her finnes først og fremst mort, abbor, sik og gjedde.  Ørret forekommer også.  Lomnessjøen er en fin fiskeplass for familier da det finnes bitevillig abbor og mort.  Sjøen huser også stor gjedde for de som er interessert i det.  Det er ikke mistemål eller kvotereguleringer i sjøen men det anmodes generelt til å begrense uttaket av store fisker da dette er individer som er viktige for både rekrutering og artssammensetning.  Dette gjelder spesielt stor ørret og store gjedder.

 

Åkrestrømmen:  Er stømmen etter samløpet mellom Mistra og Rena.  Åkrestrømmen er en kjent fiskeplass etter storørret som kommer vandrende opp fra Storsjøen.  Ved Åkrestrømmen finnes det en fiskerampe slik at fiske er tilrettelagt for funksjonshemmede.  På høsten drives det også et tradisjonelt håvfiske etter sik i Åkrestrømmen.

 

Grøna er ei lita elv som renner ligger på nordsiden av Fylkesvei 217.  Grøna renner sammen med Mistra ved Grønholmen.  I Grøna finnes det ørret og området er lett tilgjengelig.  Det finnes en åpen hytte der veien til Gjota krysser Grøna.

 

Flena og Renåa små elver/bekker  der det finnes rikelig med ørret som passer for stekepanna.  Dette ersteder der det er fint å ta med seg barn på fisketur.  Flena renner parallellt med Flendalsveien som tar av fra hovedveien på østsiden av Storsjøen ca. 2,5 km sør for Åkrestrømmen .  

 

Nordre og Søndre Rensjøen (Rensjøene) ligger på østsiden av Storsjøen.Her finnes det røye og ørret. Det er ikke tillatt med fiske fra båt av noe slag på disse sjøene. 

 

Fuggdalsområdet: Fuggsjøen ligger i området øst for Renavassdraget og nord for Mistra.  Her finnes det ørret i sjøen og tilknyttede bekker.  Lengre nord i dette området finnes spennende tjern som Mosebutjønna og Voltjønna.

 

For mer informasjon om alle fiskemulighetene i Rendalen ta også en titt på Fiske i Rendalen på fishspot.no.

 

 

Fiskeregler

Hovedkortet består av fem fiskekortområder. Det er fiskeren sitt ansvar å sette seg inn i, og følge, i fiskereglene for de ulike områdene.

Fullstendige fiskeregler finnes som eget vedlegg.

Eget vedlegg med fiskeregler i Åkrestrømmen, Mistra, Nordre Rena, Lomnessjøen, samt øvrige sideelver/bekker.

 

Fisketider - ørret:

I Storsjøen er det i utgangspunktet lov å fiske etter ørret hele året, men nord for en linje fra Sputnesset på østsiden til et punkt sør for Åsheim på vestsiden er dregging ikke tillat i peroden f.o.m. 15.september t.o.m. 15.november. Øvrige fiskearter kan fiskes hele året.

I Åkrestrømmen, Mistra, Nordre Rena, Lomnessjøen, samt øvrige sideelver/bekker er det tillatt å fiske ørret f.o.m 1.mai t.o.m. 15.september.

Ørret fanget utenfor denne perioden skal straks settes tilbake i vassdraget. Øvrige fiskearter kan fiskes hele året.

 

Fiskefesten 2023:

23. - 25.juni 2023 arrangeres fiskekonkurransen Fiskefesten - denne helgen må en forvente mange fiskere både i Storsjøen og i Mistra.

www.fiskefesten.no

 

Minstemål - ørret

I Storsjøen er det minstemål på 45 cm for ørret. 

 

I Åkrestrømmen, Mistra, Nordre Rena, Lomnessjøen, samt øvrige sideelver/bekker, er minstemålet på 30 cm. 

 

Ørret under minstemål målt fra snutespiss til ytterste haleflik skal straks settes tilbake i vassdraget. 

 

Maksimalmål - ørret

I Storsjøen er det maksimalmål på 60 cm for ørret. 

 

I Åkrestrømmen , Mistra, Nordre Rena, Lomnessjøen, samt øvrige sideelver/bekker, er maksimal målet på 40 cm. 

Det oppfordres på det sterkeste til bruk av håv og at en bruker tang til å fjerne mothakene på krokene når fisken skal slippes ut igjen

 

Kvotebegrensninger - ørret over maksimalmålet:

I Storsjøen er det kvotebegrensning på maksimalt 2-to fisker pr. fisker pr. døgn for ørret mellom gjeldende minstemål og maksimalmål. Ørret utenfor gjeldende minstemål eller maksimalmål skal straks settes ut igjen.

Det settes en begrensning på maksimalt 2-to fisker pr. fisker pr. sesong for ørret over maksimalmålet på 60 cm. Foreningen vil fortløpende vurdere utviklingen og behov for innføring av strengere kvotebegrensning.

 

I Åkrestrømmen, Mistra, Nordre Rena, Lomnessjøen, samt øvrige sideelver/bekker, er kvotebegrensing på maksimalt 1-en fisk pr.fisker pr.døgn

for ørret over maksimalmålet på 40 cm. i perioden f.o.m. 1.mai t.o.m. 19.august. F.o.m. 20.august skal all ørret over 40 cm settes tilbake i vassdraget. Det oppfordres på det sterkeste til bruk av håv og at en bruker tang til å fjerne mothakene på krokene når fisken skal slippes ut igjen

Det oppfordres på det sterkeste til bruk av håv og at en bruker tang til å fjerne mothakene på krokene når fisken skal slippes ut igjen.

 

Det anmodes generelt til å begrense uttaket av store fisker i alle områder da dette er individer som er viktige for både rekrutering og artssammensetning.  Dette gjelder spesielt stor ørret og store gjedder. 

 

Oterfiske:

Fiske med oter er tillatt i flg.vann: Lomnessjøen og Fuggsjøen.

 

Redskap:

Det er forbudt å nytte bunden redskap i elver og bekker og nærmere enn 100 meter fra inn- og utløpsos i vann.  Forbudt å fiske med agnfisk som ikke forekommer naturlig på fiskeplassen.

Ved dregging er det forbudt å nytte mer enn 6 sluker/stenger pr. båt (Storsjøen).

 

BRUDD PÅ DISSE FISKEREGLENE ER STRAFFBART.

 

NB: Husk at all fangst skal rapporteres etter endt fiske. 

Andre aktuelle tilbud