Storsjøen i Rendalen

Storsjøen i Rendalen er omkring 35 km lang men bare 1,7 km på sitt bredeste. Innløpselva i nord er Mistra, og utløpselva i sør er Rena. Storsjøen er kjent for sine store ørreter.

Arter

  • Ørret
  • Gjedde
  • Abbor
  • Røye
  • Sik
  • Harr

Beliggenhet

Kontakt selger

Fiske i Ytre Rendal

Rolf Brennodden

414 33 680

rolf.brennodden@ovf.no

Video

Kjøp fiskekort her

Om selger

Storsjøen Fiskeforening er en frivillig organisasjon.  Storsjøen Fiskeforenings målsetting er å utvikle en bærekraftig fiskebestand som er attraktiv for alle aktuelle interessegrupper.

Fiskekvoter

Kvotebegrensning på maksimalt 2-to fisker pr. fisker pr. døgn for ørret mellom gjeldende minstemål og maksimalmål. Ørret utenfor gjeldende minstemål eller maksimalmål skal straks settes ut igjen.

Det settes en begrensning på maksimalt 2-to fisker pr. fisker pr. sesong for ørret over maksimalmålet på 60 cm. Foreningen vil fortløpende vurdere utviklingen og behov for innføring av strengere kvotebegrensning.

 

 

Mer detaljert beskrivelse

Storsjøen er en innsjø i Rena-vassdraget i Rendalen kommune i Hedmark fylke. Sjøen er 35 kilometer lang, men bare 1,7 kilometer bred på det bredeste. Arealet er 47,55 km2 og volumet er er 7,07 km3. Sjøen ligger 251 moh., og største dyp er 309 m. Dette er den 10. dypeste innsjøen i landet. Storsjøen får sitt vann fra elva Rena med Lomnessjøen (nord) og tilsiget Mistra (nordøst), og har en rekke små tilsig i øst. Storsjøen har blant annet sik, ørret, harr, lake og røye. Langs nordvestbredden går fylkesvei 30 over til Koppang, mens øvrige bredder bare har mindre fylkesveier. Tettstedet Koppang i Stor-Elvdal ligger bare 6 km vest, i Østerdalen.

 

Ørretstammen i Storsjøen er en av landets storørretstammer og det er tatt fisk på over 10 kg.  Det er åpent for fiske med stang, oter, trolling (dorging) samt eget kort for garnfiske.  Storsjøen blir ofte ikke islagt før januar/februar. 

 

Fiske i Storsjøen:

Fiske i Storsjøen utgjør, med tilstøtende vassdrag, et fantastisk fisketilbud. Historisk har sikfiske vært en viktig næring for bygdefolket, og storørreten i Storsjøen og Mistra trakk langveisfarende sportsfiskere til området. I Storsjøen er det tatt ørret på 10,2 kg!

 

Dorgefiske etter storørreten i Storsjøen er den vanligste fiskemetoden for tilreisende, men det er også mulig å få røye, sik, harr, abbor og gjedde på kroken.

 

Fiskefesten 2023:

23. - 25.juni 2023 arrangeres fiskekonkurransen Fiskefesten - denne helgen må en forvente mange fiskere både i Storsjøen og i Mistra.

www.fiskefesten.no

 

For mer informasjon og flere bilder om Storsjøen og Fiske i Rendalen besøk gjerne Fishspot.no.

 

For mer informasjon om alle fiskeområdene som inngår i Hovedkortet se Fiske i Ytre Rendal.

 

For mer informasjon om alle fiskemulighetene i Rendalen ta også en titt på Fiske i Rendalen på fishspot.no.

 

 

 

Fiskeregler

Utdrag av fiskereglene for Storsjøen i Rendalen.  Fullstendige fiskeregler er vedlagt som eget vedlegg.

 

OVERORDNET

Den overordnede hensikten med våre fiskeregler er målsetningen om å ivareta balanserte og bærekraftige bestander av fiskeartene som er naturlig hjemmehørende i vassdraget. Herunder sikre en stor og bærekraftig bestand av storvokste individer av ørret. Alle fiskere bes innstendig om å ta særlig hensyn til dette, og vise nødvendig måtehold mht fangst.

 

FREDNINGSSONER

Alt fiske med bunden redskap er til enhver tid ikke tillatt i Storsjøen nord for en linje fra Sputneset (UTM sone 32 Ø 617166 N 6840454) og til merket punkt på vestsiden (UTM sone 32 Ø 616211 N 6840454). Tilsvarende er alt fiske med bunden redskap i Storsjøen er forbudt nærmere inn / utløpsos enn 100m

 

REDSKAPSBRUK

Det er forbudt å nytte bunden redskap i elver og bekker.

 

FISKETIDER

I Storsjøen kan en fiske etter ørret igjennom hele året. 

Skjermingsperiode for storørret fra og med 15. mai til og med 10. juni. Gjelder for Storsjøen.

I Storsjøen nord for en linje fra Sputneset (UTM sone 32 Ø 617166 N 6840454) og til merket punkt på vestsiden (UTM sone 32 Ø 616211 N 6840454) er det forbudt å dregge i perioden f.o.m. 15.september t.o.m. 15.november.

 

FISKEFESTEN - 25. til 27.juni 2021: 

Fiskefesten 2021 arrangeres, men da som en mest mulig digital utgave pga. corona smitten. Det er forventet mange fiskere spesielt i Storsjøen og i Mistra denne helga. Lyst til å delta kanskje ? Se fiskefesten.no - hvor det også finnes en lenke til påmelding.

 

FISKESTØRRELSE

Tillatt minstemål for ørret er 45 cm. Tillatt maksimalmål for ørret er 60 cm.

 

KVOTEBEGRENSNING

Ørret over 60 cm er begrenset til maksimalt 1-en fisk pr. fisker pr. døgn

I skjermingsperiode for storørret er det satt kvotebegrensning på maksimalt 2-to fisker pr. fisker pr. døgn for ørret mellom gjeldende minstemål og maksimalmål. Ørret over maksimalmål skal settes ut igjen.

 

Foreningen vil fortløpende vurdere utviklingen og behov for innføring av strengere kvotebegrensning.

 

SPORTSFISKE

Sportsfiske omfatter fiske med stang og oter fra land eller båt samt isfiske.
Fiske med fastbundent snøre er ikke tillatt. Ved dregging er det forbudt å nytte mer enn 6 sluker/stenger pr. båt.

 

GARNFISKE

Grunneiere og rettighetshavere kan fiske med garn via sitt medlemskap i foreningen. 

Fiskekort for garnfiske kan kun kjøpes ved henvendelse til Storsjøen Fiskeforening.

Regler for garnfiske.

 

RAPPORTERING

Alt fiske skal rapporteres via web. Dette for å gi foreningen nødvendig grunnlag for riktig forvaltning av sjøen.

 

MEDLEMMER

Medlemmer skal under aktivt fiske kunne fremvise gyldig legitimasjon for betalt medlemskontingent.

 

IKKE MEDLEMMER

Ikke-medlemmer skal under aktivt fiske kunne vise gyldig fiskekort.

 

Andre aktuelle tilbud