Storørret i vakre Mistra

Elva er viden kjent for sitt gode fiske etter storvokst ørret. Allerede tidlig på sommeren går det opp stor ørret fra Storsjøen. Dette er innlandets laksefiske.

Arter

  • Ørret
  • Sik

Beliggenhet

Kontakt selger

MISTRA ELVELAG SA

Rolf Brennodden

414 33 680

rolf.brennodden@ovf.no

Video

Kjøp fiskekort her

Om selger

Mistra Elvelag SA administrerer fiske i Mistra fra den gamle kommunegrensa til Øvre Rendal og ned til Åkrestrømmen.

Fiskekvoter

Kvotebegrensning er satt til maksimalt 1-en fisk pr. fisker pr. døgn for ørret over 40 cm. F.o.m. 20. august skal all ørret over maksimalmål på 40 cm settes ut igjen.

Mer detaljert beskrivelse

Mistra er viden kjent for sitt gode fiske etter storvokst ørret.  Allerede tidlig på sommeren går det storfisk opp fra Storsjøen.  Største dokumenterte fangst i Mistra er en ørret på 9,8 kg som ble fanget i 1935, men også i nyere tid fanges det årlig mange store fisker.

 

Mistra har sine kilder i traktene vest for de majestetiske Sølenfjellene. 

 

Mistra Elvelag administrerer fiske fra brua ved Åkrestrømmen og opp til Gammeldammen nedstrøms Søre Mistsjøen.  Dette er en strekning på omkring 30 km målt etter elva.   Mistra er en variert elv som både kan by på stille partier (øvre deler) men også områder der elva renner i dype gjel i bratte daler.  Det finnes likevel jevnt med høler og kjente fiskeplasser.  

 

For mer detaljert informasjon og flere bilder om Mistra besøk gjerne Fishspot.no og hjemmesiden til Mistra Elvelag 

 

For mer informasjon om alle fiskeområdene som inngår i Hovedkort for Fiske i Ytre Rendal.

 

For mer informasjon om alle fiskemulighetene i Rendalen ta også en titt på Fiske i Rendalen på fishspot.no.

 

Fiskefesten 2023:

23. - 25.juni 2023 arrangeres fiskekonkurransen Fiskefesten - denne helgen må en forvente mange fiskere både i Storsjøen og i Mistra.

www.fiskefesten.no

 

 

 

Fiskeregler

Fisketider: 

Fisketiden i Åkrestrømmen, Mistra og Nordre Rena er f.o.m. 1.mai t.o.m. 15.september.

 

 

FISKEFESTEN - 25. til 27.juni 2021: 

Det er forventet mange fiskere spesielt i Storsjøen og i Mistra denne helga. Lyst til å delta kanskje ? Se fiskefesten.no - hvor det også finnes en lenke til påmelding.

 

Minstemål ørret:

Åkrestrømmen, Mistra og Nordre Rena 30 cm. All ørret under minstemål skal settes ut igjen.

 

Maksimalmål for ørret:

 Maksimalmålet er på 45 cm - Se kvotebegrensning under.

 

Kvoter:

Maksimalt 1-en fisk pr. fisker pr. døgn for ørret over 40 cm. Fra og med 20.august skal ørret over 40 cm settes ut igjen.

Det oppfordres på det sterkeste til bruk av håv og at en bruker tang til å fjerne mothakene på krokene når fisken skal slippes ut igjen.

 

Redskap:

Forbudt å fiske med agnfisk som ikke forekommer naturlig på fiskeplassen.

 

Alle fiskere plikter å la fiskeoppsynet kontrollere at utøvelsen av fiske skjer forskriftsmessig.

 

Ved kjøp av hovedkort som gjelder for flere fiskeområder er det fiskeren sitt ansvar å sette seg inn i fiskeregler for de ulike områdene.

Gode fisketips

Ta en titt på denne reportasjen Jakten på Storørreten i villmarka (Mistra Elvelag).

Andre aktuelle tilbud