Storørret i vakre Mistra

Elva er viden kjent for sitt gode fiske etter storvokst ørret. Allerede tidlig på sommeren går det opp stor ørret fra Storsjøen. Dette er innlandets laksefiske.

Arter

  • Ørret
  • Sik

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Video

Om oss

Mistra Elvelag SA administrerer fiske i Mistra fra den gamle kommunegrensa til Øvre Rendal og ned til Åkrestrømmen.

Kontakt oss

MISTRA ELVELAG SA

Rolf Brennodden

414 33 680

rolf.brennodden@ovf.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Kvotebegrensning er satt til maksimalt 1-en fisk pr. fisker pr. døgn for ørret over 40 cm. F.o.m. 1.august skal all ørret over maksimalmål settes ut igjen.

Mer detaljert beskrivelse

Mistra er viden kjent for sitt gode fiske etter storvokst ørret.  Allerede tidlig på sommeren går det storfisk opp fra Storsjøen.  Største dokumenterte fangst i Mistra er en ørret på 9,8 kg som ble fanget i 1935, men også i nyere tid fanges det årlig mange store fisker.

 

Mistra har sine kilder i traktene vest for de majestetiske Sølenfjellene. 

 

Mistra Elvelag administrerer fiske fra brua ved Åkrestrømmen og opp til Gammeldammen nedstrøms Søre Mistsjøen.  Dette er en strekning på omkring 30 km målt etter elva.   Mistra er en variert elv som både kan by på stille partier (øvre deler) men også områder der elva renner i dype gjel i bratte daler.  Det finnes likevel jevnt med høler og kjente fiskeplasser.  

 

For mer detaljert informasjon og flere bilder om Mistra besøk gjerne Fishspot.no og hjemmesiden til Mistra Elvelag 

 

For mer informasjon om alle fiskeområdene som inngår i Hovedkort for Fiske i Ytre Rendal.

 

For mer informasjon om alle fiskemulighetene i Rendalen ta også en titt på Fiske i Rendalen på fishspot.no.

 

I juni arrangeres Fiskefesten som er en årlig fiskekonkurranse i Storsjøen og Mistra.

Fiskeregler

Fisketider: 

Fisketiden i Mistra for elvestrekningen som Mistra Elvelag SA administrerer er:

  • Strekningen Nydammen og Storsjøen: fiske fra 21. mai til og med 19. august
  • Strekningen Nydammen og opp til Gammeldammen: fiske fra 21. mai til og med 31. august.

 

VM Fluefiske damer og EM fluefiske - 6. til 12.juli 2020:

I perioden 6. til 12.juli 2020 arrangeres VM fluefiske damer og EM fluefiske i Rendalen og Stor-Elvdal.

I forbindelse med dette arrangementet vil det b 6. til 12.juli 2020li noen begrensninger i fisket for allmenheten.

Åkrestrømmen/Renaelva: mellom utløpet i Storsjøen og opp til hengebrua ved Strømsmoen.

Storsjøen nordre del - rett linje mellom Fiskvikstøa(vestsiden) og avkjøring Rønningsåsen(østsiden).

Mistra - fra utløpet i Renaelva opp til og med Kvernøya(Bruhammeren)

 

På nettsiden http://www.wlffceffc.com/ vil dere finne mer informasjon om arrangementene og kart over de ulike fiskesonene.

 

Nevnte strekninger stenges for allmenheten på flg. tidspunkter:

Onsdag 8.juli 2020 mellom kl. 08.00 - 11.00 og mellom kl. 16.00 og 19.00.

Torsdag 9.juli 2020 mellom kl. 08.00 - 11.00

Fredag 10.juli 2020 mellom kl. 08.00 - 11.00 og mellom kl. 16.00 og 19.00.

 

Minstemål ørret:

Mistra og Nordre Rena 30 cm. All ørret under minstemål skal settes ut igjen.

 

Maksimalmål for ørret:

Se kvotebegrensning under.

 

Kvoter:

Maksimalt 1-en fisk pr. fisker pr. døgn for ørret over 40 cm. Fra og med 1.august skal ørret over maksimalmål settes ut igjen.

 

Redskap:

Forbudt å fiske med agnfisk som ikke forekommer naturlig på fiskeplassen.

 

Alle fiskere plikter å la fiskeoppsynet kontrollere at utøvelsen av fiske skjer forskriftsmessig.

 

Ved kjøp av hovedkort som gjelder for flere fiskeområder er det fiskeren sitt ansvar å sette seg inn i fiskeregler for de ulike områdene.

Gode fisketips

Ta en titt på denne reportasjen Jakten på Storørreten i villmarka (Mistra Elvelag).

Andre aktuelle tilbud