Andrå i Rendalen

På østsiden av Storsjøen lengst sør i Rendalen finnes fiskeområdet Andrå. Her finner du blant annet Valsjøen og Veksen blant mange andre små spennende vann.

Arter

  • Ørret
  • Røye

Beliggenhet

Kontakt selger

Fiske i Ytre Rendal

Rolf Brennodden

414 33 680

rolf.brennodden@ovf.no

Video

Kjøp fiskekort her

Fiskekvoter

 

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

 

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Du finner mange spennende fiskevann i Andrå. Vi anbefaler å lese Fiskeguide for Andrå som du finner vedlagt lenger ned på siden. 

Skogsbilvegnettet er godt utbygd, så de fleste vann er enkelt å komme seg til. Ønsker du å ta beina fatt noen kilometer er området rundt Villsjøen verdt et besøk både sommer som vinter.

Andrå Utmarkslag har tilrettelagt for friluftslivet flere steder, og Gransjøbekkbua og Krokhølbua er to åpne husvære som du er hjertelig velkommen til å benytte gratis.

Håper du får mange gode fiske- og naturopplevelser hos oss. God tur og skitt fiske!

 

Det er dårlige mobilforhold mange steder. Fiskekort bør derfor kjøpes før man reiser inn i området.

 

ANDRÅ UTMARKSLAG - FISKEREGLER -FISKEKORT

Fisketider og utstyr i de enkelte vassdrag og vann, fom 2019.

  • Ørret er fredet i perioden 15/9-15/11
  • I rennende vann er alt fiske forbudt 1/1 -20/5
  • Fiske fra flytemiddel er forbudt, med unntak vist til lenger ned
  • Fiske med stang/håndsnøre fra land og isfiske er tillatt i alle vassdrag/vann i Andrå.
  • I Valsjøen skal røye under 20 cm settes tilbake i vannet

Fiskekortet gjelder; 1 stang/håndsnøre.  2 pilkestikker ifbm isfiske.

I tillegg er følgende tillatt for disse vann;

Valsjøen:        Stangfiske fra båt for eiere/brukere av hyttene ved Valsjøen

Villsjøen:        Stangfiske og oter fra båt for eiere/brukere av hyttene ved Villsjøen

Veksen:          Oter fra land. 

                        Stangfiske og oter fra båt for eiere/brukere av hyttene ved Veksen

                        Garnfiske er kun tillatt ved utfisking av smårøye. Dette uttynningsfisket foretas av rettighetshavere i Veksen og andre godkjent av 

                        styret i Andrå utmarkslag (Eiere/brukere av hytter ved Veksen og Villsjøen som har lov å fiske med oter må også kjøpe fiskekort).

 

For de under 16 år og over 67 år er fisket gratis.

Det er forbudt å nytte bunden redskap i elver og bekker og nærmere enn 100 meter fra inn- og utløpsos i vann.

Fiske med agnfisk som ikke forekommer naturlig på fiskeplassen er ikke tillatt.

Fiske uten fiskekort vil medføre tilleggsavgift tilsvarende sesongkort eller anmeldelse.

Panoramavisning av Krokhølbua.

 

Vedlagte filer

.

Gode fisketips

 

Valsjøen er kjent som et godt fiskevann både sommer og vinter. Spesielt godt kan isfiske etter røye være. 

I tillegg til Valsjøen finner du mange små tjern hvor fiskekultivering utført av utmarkslaget har gitt et svært godt fiske etter både ørret og røye. Vi garanterer nesten at du kommer til å finne ditt drømmevann her hos oss. Les vedlagte fiskeguide for fisketips.

 

Fiskeregler

Fisketider: 

Fiskeregler

Lokale fiskebestemmelser finner du her.

 


Kjøpt kort refunderes ikke

 

Redskap:

Det er forbudt å nytte bunden redskap i elver og bekekr og nærmere enn 100 meter fra inn- og utløpsos i vann.

Forbudt å fiske med agnfisk som ikke forekommer naturlig på fiskeplassen.

 

Ved kjøp av hovedkort:

Hovedkortet består av fire fiskekortområder. Det er fiskeren sitt ansvar å sette seg inn i, og følge, i fiskereglene for de ulike områdene. Se mer på Fiske i Ytre Rendal

 

BRUDD PÅ DISSE FISKEREGLENE ER STRAFFBART

Andre aktuelle tilbud