Laksefiske i Sanddøla på Formo og Formofoss - Grong - Namsenvassdraget

Laksefiske i Sanddøla på Formo og Formofoss i Grong kan by på et variert fiske. Her kan du velge mellom tre ulike soner.

Arter

  • Laks
  • Sjøørret

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Video

Om oss

Ulvig Kiær AS forvalter skog, utmark og vassdrag i Grong, Lierne, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Overhalla og Verran kommuner i Nord-Trøndelag.   Eiendommen inneholder mange kvaliteter når det gjelder skog, jakt, fiske og friluftsliv.

 

Vi har på våre eiendommer - og i samarbeid med andre - tilbud om flotte fiskeopplevelser i form av laksefiske og innlandsfiske. Her har du muligheten til å få storlaks i Øverhøla, Formofossen og Homoneset (Sandøla) og på Urstadmælen, Quilten, Tørrisdalen og Fiskumfoss (Namsen).

Kontakt oss

Ulvig Kiær AS

Haakon Berglund

97046640

post@ulvig-kiar.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Du finner til enhvert tids gjeldende kvoter på Namsenvassdragets hjemmesider

Gjeldende kvoter for Namsenvassdraget

Mer detaljert beskrivelse

Fisket i Sanddøla på Formo og Formofoss kan by på et variert fiske. Obs: disse sonene befinner seg oppstrøms laksetrappa i Tømmeråsfossen. Det betyr at det ikke vil være laks i elva oppstrøms trappa før denne er åpnet. Dette skjer som regel i siste halvdel av juni.

 

  • Sone 1:  Et spennede strekke som er svært godt egnet for fluefiske, men alle lovlige redskap er tillatt.  Dette strekket kan ha godt fiske i juli og hele august. Her er det en kortbegrensning på 5 kort per døgn gjennom Inatur. Totalt kan det selges inntil 20 kort i sone 1. Pris kroner 525 for døgnkort (24 timer)

 

  • Sone 2, Formofossen: Både kulpen under selve Formofossen og bassenget nedstrøms nederste styk utgjør svært attraktive fiskeplasser med alle typer redskaper.  Her er det en kortbegrensning på 5 kort per døgn gjennom Inatur. Totalt kan det selges inntil 8 kort i sone 2. Pris kroner 630 for døgnkort (24 timer)

 

  • Sone 3: Spennende strekke som egner seg best for fluefiske.  Best litt ut i sesongen (august).  Her er en avhengig at fisken har gått opp fisketrappa i Formofossen.  Her er det en kortbegrensning på 5 kort per døgn gjennom Inatur. Totalt kan det selges inntil 8 kort i sone 3. Pris kroner 525 for døgnkort (24 timer). 

 

Vi har utleieenheter i forbindelse med fisket:

 

Link til Laksetrapp Tømmeråsfossen: 
https://kart.skynordic.no/

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Du finner gjeldende fiskeregler i Namsenvassdraget på deres hjemmeside.

Gjeldende fiskeregler for Namsenvassdraget

 

Følg fredningsmerkene i terrenget rundt laksetrappene

Andre aktuelle tilbud