Laksefiske i Sanddøla på Formo og Formofoss - Grong - Namsenvassdraget

Laksefiske i Sanddøla på Formo og Formofoss i Grong kan by på et variert fiske. Her kan du velge mellom tre ulike soner.

Arter

  • Laks
  • Sjøørret

Beliggenhet

Viktige datoer


02.05.2024 kl. 09:00

Kontakt selger

Ulvig Kiær AS

Haakon Berglund

97046640

post@ulvig-kiar.no

Video

Kjøp laksefiske her

Om selger

Ulvig Kiær AS forvalter skog, utmark og vassdrag i Grong, Lierne, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Overhalla og Verran kommuner i Nord-Trøndelag.   Eiendommen inneholder mange kvaliteter når det gjelder skog, jakt, fiske og friluftsliv.

 

Vi har på våre eiendommer - og i samarbeid med andre - tilbud om flotte fiskeopplevelser i form av laksefiske og innlandsfiske. Her har du muligheten til å få storlaks i Øverhøla, Formofossen og Homoneset (Sandøla) og på Urstadmælen, Quilten, Tørrisdalen og Fiskumfoss (Namsen).

Fiskekvoter

Du finner til enhvert tids gjeldende kvoter på Namsenvassdragets hjemmesider

Gjeldende kvoter for Namsenvassdraget

Mer detaljert beskrivelse

Fisket i Sanddøla på Formo og Formofoss kan by på et variert fiske. Obs: disse sonene befinner seg oppstrøms laksetrappa i Tømmeråsfossen. Det betyr at det ikke vil være laks i elva oppstrøms trappa før denne er åpnet. Dette skjer som regel i siste halvdel av juni.

 

  • Sone 1:  Et spennede strekke som er svært godt egnet for fluefiske, men alle lovlige redskap er tillatt.  Dette strekket kan ha godt fiske i juli og hele august. Her er det en kortbegrensning på 5 kort per døgn gjennom Inatur. Totalt kan det selges inntil 20 kort i sone 1. Pris kroner 605 for døgnkort (24 timer)

 

  • Sone 2, Formofossen: Både kulpen under selve Formofossen og bassenget nedstrøms nederste styk utgjør svært attraktive fiskeplasser med alle typer redskaper.  Her er det en kortbegrensning på 5 kort per døgn gjennom Inatur. Totalt kan det selges inntil 8 kort i sone 2. Pris kroner 750 for døgnkort (24 timer)

 

  • Sone 3: Spennende strekke som egner seg best for fluefiske.  Best litt ut i sesongen (august).  Her er en avhengig at fisken har gått opp fisketrappa i Formofossen.  Her er det en kortbegrensning på 5 kort per døgn gjennom Inatur. Totalt kan det selges inntil 8 kort i sone 3. Pris kroner 605 for døgnkort (24 timer). 

 

Vi har utleieenheter i forbindelse med fisket:

 

Link til Laksetrapp Tømmeråsfossen: 
https://kart.skynordic.no/

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Du finner gjeldende fiskeregler i Namsenvassdraget på deres hjemmeside.

Gjeldende fiskeregler for Namsenvassdraget

 

Følg fredningsmerkene i terrenget rundt laksetrappene

Andre aktuelle tilbud