Villreinjakt i Øvre Numedal for utenbygdsboende

Villreinjakt for utenbygdsboende i Øvre Numedal statallmenning.

Arter

  • Villrein

Beliggenhet

Viktige datoer


29.03.2024 kl. 09:00

02.05.2024 kl. 23:59

Kontakt selger

Øvre Numedal Fjellstyre

99109720

ovre.numedal@fjellstyrene.no

Kjøp/søk jakt her

Om selger

Øvre Numedal Statsallmenning har et areal på 411 kvadratkilometer og ligger i Nore og Uvdal kommune. Se vår hjemmeside for mer informasjon:

http://www.hardangervidda-fjellstyra.no/framside-ovre-numedal

Priser

Pris for Villreinjakt utenbygds:

 

Utenbygdsboende: Jaktpakke på to voksne bukk kr. 7200,-

Tilleggskort: kr 500,-

 

Forslag til kvote er nå ute på høring. Endelig vedtak vil avgjøre hva kvoten blir og dette kan påvirke kort typer og jakttid. Forslag om 4000 dyr på Hardangervidda i år- kun voksen bukk. Jakttid fra 20.08-> 20.09

ALL RELEVANT OG ENDELIG INFORMASJON BLIR SENDT PÅ EPOST TIL ALLE SOM FÅR TILDELT KORT!

 

 

Mer detaljert beskrivelse

Dette tilbudet gjelder for alle med bostedsadresse i Norge.

 

Kort på Statsallmenningen er personlig og kan ikke overdras eller selges til andre. Solgte kort vil ikke bli refundert.

Jaktkort på Statsallmenning blir tildelt etter reglene i Fjellovens §§ 23, 24 og 25. Søkere som ikke er bosatt i Norge blir forkasta. De vil få egen melding om dette. Søkere som oppfyller kravene til å være innanbygdsboende må søke på våre sider for innenbygdsboende.

 

De som får tilbud vil få tilsendt betalingsinformasjon på epost med betalingsfrist. De som ikke betaler innen fristen mister sitt tilbud og tilbudet går videre til den neste på reservelista. Det vil bli tildelt kort på reservelista til det er tomt.

 

Hvis du får problemer med betalingen - ta kontakt med  Inatur på tlf. 74 21 30 90. 

 

Kortutdeling vil bli annonsert til de som får kort.  Alle reservekort blir tildelt via Inatur.no.

 

OBS: Jaktområdet for utenbygdsjegere er  begrenset til ca halve statsalmenningen. Arealet utenbygds kan jakte på er: alt areal nord for Lågenvassdraget- samt følgende areal sør for Lågenvassdraget: fra grensen i vest til Langebuåni i øst,  se iNaturkartet øverst på siden. 

 

http://www.hardangervidda-fjellstyra.no/web_documents/%C3%98NF/jakt-_og_fiskekart.pdf

 

Jaktregler

Jakttiden er f.o.m 20. august t.o.m 20. september (dersom jakta blir utvidet gjelder dette automatisk). 

 

Du må ha med deg gyldig fellingsløyve, våpenkort, jegeravgiftskort og jaktlagsavtaler.

Jaktkortet er personlig og kan ikke videreselges eller overdras til andre personer.

 

Informasjon om jaktlag og samjakt med andre vald blir gitt til de som får tildelt jaktkort. Informasjon om dette legges videre ut på hjemmesiden til fjellstyret.

 

Husk at du MÅ returnere alle kort, brukte og utbrukte, til Øvre Numedal fjellstyre seinest fem dagar etter siste jaktdag.

Jakttips

Det har vært god jakt på nordområdene på statsallmenningen de siste årene. Vil anbefale alle interreserte å se på dyreposisjoner fra jakta i 2021, 2022 og 2023 for å danne seg et bilde av trekk og villreinens bruk av områdene nord for Lågen.

 

Adkomst til jaktterrenget er

Inn Halnefjorden til Sleipa med Halnekongen- Gå inn mot Skyttarbudalen. Fjellstyret har to steinbuer i området: Skyttarbulægeret og Kolvelægeret.

Kjøre inn via Tinnhølen til Byen- Gå mot øst Skyttarbudalen/ Tormodsbrotet. Gå mot sør mot Skrovet/ Veisnuten. Steinbua Knutsbu er et godt utgangspunkt. På sørsiden kan det lønne seg å gå DNt løypa inn mot Sandhaug og brua over Lågen ved Utsikten og jakte ved Grothalsen.

 

Da som tar ut kort vil motta mer informasjon og jakttips- Lykke til