Villreinjakt i Øvre Numedal for innenbygdsboende

Villreinjakt for innenbygdsboende i Øvre Numedal statallmenning. NB: Husk å velg riktig søknadsliste under kjøp/ søk jakt!

Arter

  • Villrein

Beliggenhet

Viktige datoer


29.03.2023 kl. 09:00

02.05.2023 kl. 23:59

Kontakt selger

Øvre Numedal Fjellstyre

99109720

ovre.numedal@fjellstyrene.no

Kjøp/søk jakt her

Om selger

Øvre Numedal Statsallmenning har et areal på 411 kvadratkilometer og ligger i Nore og Uvdal kommune. Se vår hjemmeside for mer informasjon:

http://www.hardangervidda-fjellstyra.no/framside-ovre-numedal

Priser

Pris for Villreinjakt innenbygds:

Innebygdsboende: Jaktpakke med to kort kr. 3600,-

Tilleggskort: kr 500,-

 

Kvoteforslaget fra villreinutvalget for 2023  er nå på høring og så fort denne er fastsatt vet fjellstyret hva for slags type dyr og antall som tilbys den enkelte jegere i år. Forslaget fra villreinutvalget er en kraftig reduksjon fra i fjor. Fjellstyret må derfor komme tilbake til hva jegerene får av kort- vi antar at det blir to kort pr jeger.  

 

Kvote, jakttid og type dyr er ikke fastsatt pr i dag. Du vil uansett kvotetype bli med i trekkingen. Trekking gjennomføres vanligvis rett etter søknadsfristen men trekkingen kan i år bli utsatt pga sein behandling i Villreinnemnda. Det vil komme mer informasjon om dette.


ALL RELEVANT OG ENDELIG INFORMASJON BLIR SENDT PÅ EPOST TIL ALLE SOM FÅR TILDELT KORT!

Mer detaljert beskrivelse

Denne siden gjelder for alle med bostedsadresse i Rollag, Nore og Uvdal, Dagali og søre Skurdalen pr. 20.08.2022. 

 

Søknader fra utenbygdsboende blir sletta uten varsel! 

 

De som får tilbud vil få tilsendt betalingsinformasjon på epost med betalingsfrist. De som ikke betaler innen fristen mister sitt tilbud og tilbudet går videre til den neste på reservelista. Det vil bli tildelt kort på reservelista til det er tomt. Kortutdeling vil bli annonsert til de som får kort.  Alle reservekort blir tildelt via Inatur.no.

 

Hvis du får problemer med betalingen - ta kontakt med  Inatur på tlf. 74 21 30 90. 

  

Kart over området:

http://www.hardangervidda-fjellstyra.no/kontakt-ovre-numedal

 

Kort på Statsallmenningen er personlig og kan ikke overdras eller selges til andre. Solgte kort vil ikke bli refundert.

Jaktkort på Statsallmenning blir tildelt etter reglene i Fjellovens §§ 23, 24 og 25. Søkere som ikke oppfyller kravne til å være innanbygdsboende blir forkasta. De vil få egen melding om dette. Søkere som ikke oppfyller kravene til å være innanbygdsboende må søke på våre sider for utenbygdsboende. Dersom du mener du har rett til innenbygdskort, men har en annen adresse, må du ta kontakt med fjellstyrekontoret før du søker.

Jaktregler

Jakttiden er f.o.m 20. august t.o.m 20. september (dersom jakta blir utvidet gjelder dette automatisk).

 

Du må ha med deg gyldig fellingsløyve, våpenkort, jegeravgiftskort og jaktlagsavtaler.

 

Informasjon om jaktlag og samjakt med andre vald blir gitt til de som får tildelt jaktkort. Informasjon om dette legges videre ut på hjemmesiden til fjellstyret.

 

Husk at du MÅ returnere alle kort, brukte og utbrukte, til Øvre Numedal fjellstyre seinest fem dagar etter siste jaktdag.