Laksefiske i Lygna

Velkommen til laksefiske.

Arter

  • Laks
  • Sjøørret

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Kontakt oss

Lygna elveeierlag

Arne Kristensen

94506080

knut.arne.kristensen@gmail.com

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

FISKEREGLER OG RAPPORTERING
DET ER IKKE TILLATT Å FISKE PÅ FREDNINGSDAGENE MANDAG OG TIRSDAG. UKEKORTET HAR DERFOR KUN 5 DAGERS VARIGHET
DØGNKVOTEN i Lygna er 1 laks, og 2 sjøørret.

FISKEKORTET ER IKKE GYLDIG UTEN: 
     
    1    Gyldig legitimasjon 
    2    Betalt fiskeravgift
FANGSTINNRAPPORTERING 
Enhver fisker har lovpålagt plikt til å rapportere fangst.  All fangst skal rapporteres kontinuerlig. 
Fangstrapport må leveres uansett resultat, enten over  internett eller via sms på mobiltelefon. 
Rapportere fangst på Internett:
Gå til siden http://www.scanatura.no Velg registrere fangst eller bruk lenka som ligger på eposten med fiskekortet. Fiskekortnummer finner du på fiskekortet eller den tilsendte SMS.

Fiskekortene kan også rapporteres på utsalgsstedene
Det tas forbehold om at dersom spesielle forhold tilsier det, kan det gjøres endringer i
fiskeregelene i løpet av sesongen.

 

Se detaljert fiskekart her