Støren Vald - Støren JFF selger fiskekort til ikke-medlemmer for laksefiske i Gaula

Støren Vald - valdet består av stryk, renner, høler og rolige partier. Det er også en del av valdet som er begrenset til bare fluefiske. Fisker bra på alle vannstander.

Arter

  • Laksefiske
  • Laks
  • Sjøørret

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


15.03.2021 kl. 09:00

Om oss

Støren JFF selger fiskekort for allmenheten, og har ingen begrensninger på antall fiskere

SJFF har gratis fiske de 5 første døgnene.

 

Fiskekort inatur:

Støren vald Ikkemedlem

Sokna 2 ikkemedlem

 

Fiskekortselgere på Støren:

Gaula Natursenter

Vårvolden Camping

Støren Camping

På Støren selges også andre typer fiskekort.

Kontakt oss

Leder Fiskeutvalg Støren JFF

Hans Morten Breiby

92434952

hansmbreiby@gmail.com

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Representantskapet i Gaula Elveeierlag.

Sesong: 1. juni til 31. august 2021

Gaula Elveierlag har vedtatt følgende fiskeregler for 2021:

 

Fangstkvoter:

Representantskapet i Gaula har nå fastsatt kvotebestemmelsene for 2021.

Kvotebestemmelser:

- Døgnkvote 1 laks
- Ukeskvote 2 laks
- Sesongkvote 4 laks, hvorav maks 1 kan være over 80 cm

Fredningsbestemmelser

- Hunnlaksfredning fra 1. juli
- All ørret er fredet hele sesongen

Kvoten gjelder for den enkelte fisker og kan ikke overføres. Det er personen som kroker fisken som må ta den på kvoten.

Mer detaljert beskrivelse

Følg linken og du vil finne en god beskrivelse av Støren Vald

 

Nyttige linker:

Støren JFF's hjemmeside

Støren JFF's facebookside

Gaula natursenter Her finner du laksebørs og vannstand i elva

Betal fiskeravgiften her

Vårvolden Camping

Støren Camping

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Gode fisketips

Støren Vald egner seg godt til alle fiskeredskaper som flue, mark og sluk.

Andre aktuelle tilbud