Treningsfelt for fuglehund, Saubuvegen

Ringebu fjellstyre tilbyr trening av fuglehund langs Saubuvegen. Åpent mot løsing av kort i perioden 21. august - 24. september. Sauerenhetsbevis kreves. Stengt 31. aug-1. sept 2019 pga. jaktprøve.

Arter

  • Lirype
  • Orrfugl
  • And

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Ringebu fjellstyre forvalter jakt- og fiskerettigheter i Ringebu østfjell, Hirkjølen og Imsdalen statsallmenninger.

Kontakt oss

Ringebu fjellstyre

973 08 940, 918 55 539

ringebu@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Fjellstyret har et treningsfelt på ca. 15 000 da som er disponibelt som treningsfelt mot løsing av kort f.o.m. 21. august tom. 24. september.
Det kreves sauerenhetsbevis, som skal medbringes under trening.

Treningsfeltet ligger innen jaktfelt III, langs Saubuvegen på Breijordet. Se grenser for treningsfeltet på kart over, eller på kortene som selges lokal, samt på «Turkart for Ringebu». Adkomst fra Fåvang, gjennom Brekkom, og videre inn Saubuvegen eller Allmenningsveien. Prisen er kr. 80,- pr. dag pr. hund. Det kan også løses sesongkort for kr 300, da ubegrenset antall hunder.

I tilknytning til treningsfeltet ligger Saubuene. Steinbua eies av fjellstyret og står åpen til fri disposisjon for alle. Der kan man finne ly, spise nista eller overnatte om det er plass til det. Vil du være garantert plass kan du leie oppsynsbua på samme sted. Les mer her. I østre del av terrenget kan du leie Trolldalsbua.

Jaktregler

Se område, priser etc. over

Andre aktuelle tilbud