Harejakt for utenbygdsboende med hund, Gausdal Vestfjell

589.000 da med barskog, lauvskog og høyfjell. Hare og andre jaktbare arter i området. Kortet gjelder ikke jakt på rype, orrfugl og storfugl.

Arter

  • Småvilt

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Vestfjellet har et rikt forgreina vegnett. Fylkesveg 204, Vestre Gausdal Fagernes går gjennom Vestfjellet lengst sør i området. Med unntak av denne fylkesvegen er alle vegene bomveger. Disse vegene er private og blir vedlikeholdt av private midler. De mest trafikkerte vegene er Liomsetervegen fra Holsbru bomstasjon/kafe til Liomseter. Revsjøvegen fra Svatsum i Vestre Gausdal til Revsjøene, Ormtjernsvegen fra fylkesveg 204 til Toftsetra og Dokkfløyvegen fra fylkesveg 204 v/Kittilbu til Torpa.

Kun fylkesveg 204 fra Vestre Gausdal opp til parkeringsplassen på Værskei, blir brøytet om vinteren. Vegene blir stor sett åpnet i mai/juni.

Ca. 2,5 time fra Oslo, 30 min nordvest for Lillehammer. Alle veier fører til Gausdal Vestfjell. Gausdal Fjellstyre selger kart over Gausdal statsallmenning 1: 50 000. 

Viktige datoer


23.04.2020 kl. 09:00

Om oss

www.gausdal-fjellstyre.no

Kontakt oss

Gausdal fjellstyre

61 22 32 35 / 91 66 63 55 / 97 18 80 02

gausdal@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Kvote 2020: Avgjøres av Gausdal fjellstyre i møte 01.09.2020

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Forbehold om jaktkortsalg: Jakttid, kvote og jaktområde kan endres før og under jakta uten at dette gir rett til at man får penger tilbake (jf. angrerettsloven § 22).


Det gjøres oppmerksom på at Du som jeger må ha betalt den nye jegeravgiften for 2020 før du kan få kjøpt jaktkort. Betaler du direkte via http://www.brreg.no/registrene/jeger/jegeravgift_bestille.html registreres betalingen med en gang. Betaler du via nettbank bør du regne ca 5 dager før betalingen registreres.

589.000 da småviltterreng. Fra urskog med gammeltiur og hare, gjennom orreskogen opp mot rypefjellet .

Gausdal Vestfjell i Langsua Nasjonalpark, du vil alltid vende tilbake.

Overnatting:

Vi har 14 buer og 9 hytter reservert for deg som jeger, de 3 første ukene av småviltjakta. se www.gausdal-fjellstyre.no

Ønsker du å leie en av våre åpne buer kan du sende ditt ønske på mail til gausdal@fjellstyrene.no innen 4. juni 2020. Pris pr. uke: kr. 1900,-, eller kr. 350,- pr. døgn.

Ønsker du å leie en av våre hytter i jakta må du gjøre selv på https://www.inatur.no/sok#?q=gausdal%20vestfjell etter 04.05.2020 kl. 09.00.

Hytter: Reinsåshytta, Slivasshytta, Revsjøhytta, Leppehytta, Tortjønnhytta, Febua på Dokk, Bjørnstadhytta, Skjelbreidbua og Liumseterhytta

Buer: Kaarfaldslettet, Moslettbua, Nordbua, Svabekkbua, Røverhulen, Nonstjønnbua, Megrunnsbua, Vesterheimsbua, Langsubua, Fossbekkbua, Skytterbua, Skjelbreibua, Reinsjøbua og Skruvdalsbua.


Lever gjerne din fangstrapport på Inatur. Se link lenger ned på denne siden.

 

589.000 da med barskog, lauvskog og høyfjell. Rype, hare, skogsfugl, ender og andre jaktbare arter i området.
Jaktkortene til utenbygdsboende med hund i begrenset periode (de tre første ukene)bli lagt ut for salg via inatur en bestemt dato til et bestemt klokkelsett i april. Dette vil bli kunngjort på hjemmesida vår www.gausdal-fjellstyre.no  i godt tid.

F.o.m. 06.10. er det fritt kortsalg. For innenbygdsboende er det fritt kortsalg f.o.m. 15.09. Kort tilgjengelig via Inatur fra ca 1. september. For mere info se våre hjemmesider www.gausdal-fjellstyre.no

Bestand:

Bra harebestand i Gausdal Vestfjell de siste årene.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse
Gausdal Vestfjell ligger i fjellområdet mellom Gudbrandsdalen og Valdres, i Gausdal kommune. Området grenser i sør mot Lillehammer og Nordre Land kommuner. I sørvest mot Nord Aurdal og Øystre Slidre kommuner og i nordvest mot Sør Fron kommune.Mot nordøst grenser Gausdal Vestfjell mot private områder i bygda.

Vestfjellet (Gausdal statsallmenning) dekker et areal på 589 000 daa og utgjør omlag halvparten av arealet i Gausdal kommune. Høyden over havet varierer fra ca. 700 m.o.h ved Dokkfløyvatnet, til 1554 m.o.h på toppen av Nordre Langsua. Dette fjellet er det høyeste i Kommunen.

Området har en svært variert natur. Her finnes gammel gran og furuskog, store myrområder, frodige bjørkelier og vide fjellvidder. I tillegg er området preget av mange vann, bekker og elver.
Det er et godt utbygd nett av merkede stier vestfjellet. Gausdal fjellstyre, DNT og andre holder ved like stiene. Her kan du vandre i flere dager, og overnatte i hytter og buer som står åpne hele året(unntatt 14/9-5/10)

Jaktregler

Vi gjør her oppmerksom på at DU som jeger forplikter deg til å gjøre deg kjent med gjeldende regler.

ORIENTERINGEN OM SMÅVILTJAKTA  SKAL SKRIVES UT, LESES OG TAS MED SAMMEN MED JAKTKORTET UNDER JAKTA.
JAKTKORT UTEN REGLER ER Å BETRAKTE SOM UGYLDIG OG VIL MEDFØRE SANKSJONER!! 

 

Jeger – ta hensyn til andre jegere under din jaktutøvelse.