Småviltjakt i Hurdal

Hurdal Jeger- og Fiskerforening har ca. 90.000 da variert og bra jaktterreng. Det er bra med småvilt på terrenget. Her er det trygt å slippe hund, siden det ikke er ulv, og lite trafikk.

Arter

  • Småvilt
  • Hare

Beliggenhet

Viktige datoer


06.06.2024 kl. 09:00

Kontakt selger

Hurdal jeger- og fiskerforening

Jarle Gjellestad Teigen

48311551

jarle1254@gmail.com

Kjøp/søk kort her

Jaktkvoter

Røy og orrhøne er fredet.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Hurdal Jeger- og Fiskerforening har ca. 90.000 da variert og bra jaktterreng. Alt er innenfor Hurdal kommune, som også kalles Østlandets perle. Det er bra med småvilt på terrenget. Her er det trygt å slippe hund, siden det ikke er ulv, og lite trafikk.
Rådyrjakt er kun tilgjengelig for medlemmer av Hurdal JFF. Alle jegere plikter å sette seg inn i foreningens jaktgrenser. Nytt og oppdatert jaktkart fås kjøpt hos våres kortselgere i Hurdal. Du finner oss også på Facebok, Hurdal JFF

 

Generell beskrivelse

I Hurdals ca 90.000 ulvefrie dekar er det store muligheter for mange fine jaktopplevelser. Det er variert terreng og bra småviltbestand.

 

Bestand 
Bestand av hare er økende.
Bra bestand av fugl. Bestanden har variert noe fra år til år, og er noe oppadgående i år. Rådyrbestanden varierer noe fra år til år da vintrene kan være harde. Sist vinter var ikke gunstig for rådyrene, det er en moderat bestand.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse 
Hurdal ligger 7 mil nord for Oslo. Skogsterreng.

 

Lenker:

Jaktregler

Jakta følger retningslinjer gjengitt i Viltloven og tilhørende forskrifter.
Andejakt fra 21.08. HUSK STÅLHAGLFORBUDET!
Det er opphold i all småviltjakt f.o.m. 05 oktober t.o.m. 11. oktober på grunn av elgjakt.
Røy og orrhøne er fredet.
Hund som brukes løs skal ha sauerenhetsbevis.
Det er fra 2005 ikke tillatt å bruke stålhagl etter ønske fra skogeierne og i samarbeid med HJFF.

 

Rådyr:

Kort som inneholder bukk jakt pluss småvilt sesong kort. Dersom ikke skutt bukk, går bukke kortet over til Ordinært rådyr kort. Ikke lov med hund fra 10.aug til 24 sept på rådyr.Kortet gjelder 1 rådyr

 

Rådyrbestanden varierer noe fra år til år da vintrene kan være harde. Sist vinter var gunstig for rådyrene. Det er en relativt god bestand av rådyr. Det er valgt en begrenset modell for avskyting i 2022.

 

Kort som inneholder rådyr kan kjøpes hos: Jarle Gjellestad Teigen 48311551 -  Per Aaslund - 99254059 - Svein Egil Gravråk - 92088410

 

Rovvilt:

Rovviltkort koster kr. 100,-. Gjelder jakt og fangst på rødrev , mink , mår, grevling og skarv, uten bruk av hund. De som ønsker å drive rovviltjakt med hund må ha småviltkort, som kan kjøpes hos kortselgerne eller her på Inatur. ( Alle må ha kort )

Veibeskrivelse

Følg skilting mot Hurdal fra E6 ved Nebbenes, Eidsvoll.

Andre aktuelle tilbud