Fiskerike vann og elver i Hurdal

I Hurdal kommune er det en rekke gode fiskevann og fiskerike elver. Mange av vannene ligger for seg selv inne på åsen, langt vekk fra motordur, stress og mas.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Gjedde
  • Abbor

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Hurdal jeger- og fiskerforening

Lasse Bergsjøbrenden Morthen

99331910

lassebm93@gmail.com

Kjøp fiskekort her

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Hurdal Jeger- og Fiskerforening disponerer ialt 35 små og store fiskevann, i tillegg til tre store elver.

 I Hurdal er det mange gode fiskevann og elver. Det drives aktivt kultiveringsarbeid md årlige utsettinger av fisk, prøvefiske, kalking og tilrettelegging. Åpen koie ved Opperudtjern og gapahuker ved Fjellsjøen og Bjørnåstjern.

 

Fiskebestand 
Det fleste vann har bestander av ørret og abbor, noen vann har abbor og gjedde. I Svartungen er det røye. Hurdalselva er gyteelv for storørretten i Hurdalsjøen. Det tas her årlig fisk på flere kilo!

 

Fisketips 
Ta kontakt med leder fiskeutvalget for å få tilsendt mer informasjon, besøk oss også på Facebook, Fiskeutvalget Hurdal JFF

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse 
Hurdal kommune er en stor dal, med Hurdalsjøen i bunnen av dalen. I de store skogsområdene som omkranser sjøen, finnes mange fine fiskevann. Noen med vegforbindelse helt frem, andre ligger langt unna allfarvei. 
Alt er beskrevet i "Fiskeguiden".

 

Lenker:

Fiskeregler

Fiskekortet gjelder for stangfiske fra land og fra båt og for isfiske. Oter og faststående redskaper er forbudt med unntak av abborteiner om våren. Alle ørretvann er freda i perioden fra og med 16 september - 31 oktober. Minstemål på ørret er 25cm, i Hurdalselva 30cm.

Veibeskrivelse

Hurdal ligger ca 7 mil nord for Oslo. I dalbunnen ligger Hurdalsjøen og Hurdalselva. I åsene rundt er det mange fine fiskevann. Noen er lett tilgjengelige, andre ligger langt inne på åsen.

Andre aktuelle tilbud