Suldalsvatnet Aust - Roalkvam

Suldalsvatnet har tett bestand av røye og god bestand av aure. Velkommen til fiske i Skattkammeret Suldal!

Arter

  • Ørret
  • Røye

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Ta Rv 13 til Nesflaten og vidare austover Fv 691 til Roalkvam og Bråtveit.

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt oss

Roalkvam fiskelag

v/ Odd Kjos-Hanssen

Tlf. 90833993

okjoshanssen@gmail.com

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Fiskeområdet ligg i austre del av Suldalsvatnet, sjå interaktivt detaljkart. Allmenta kan kjøpe fiskekort for garn eller handsnøre. Vatnet har tett bestand av røye og god bestand av aure. Atkomsten til strandsona er lett dei fleste stadene.

  

For fiskekort for resten av Suldalsvatnet sjå "Suldalsvatnet".  

 

Anbefalte lenker

 

 

Fiskeregler

Fiskereglar og Korttypar for allmenta sitt fiske i Suldalsvatnet aust - Roalkvam:

 Kort kan kjøpast på iNatur.no eller med SMS. Sjå oppslag for dette.

 

Fiskekort (personleg) for stang, oter og handsnøre.

Pris:  Sesong kr  300, Veke kr 200, Dag kr 60

Barn og ungdom opp til 16 år fiskar gratis.

 

Garnkort (personleg) :  Største maskevidde 29 mm (22 omfar)

Garn skal ikkje settast nærare Roalkvamåno enn 20 m.

 Pris:  Sesong kr  400.

Garna skal merkast med kortkjøparen sitt namn og tlf. Umerka garn vert fjerna av grunneigar.

 

Personar som fiskar utan løyve må i gebyr kjøpe sesongkort. 2 sesongkort ved manglande garnkort. 

Båt er tillatt for alle. Grunneigarar fiskar på eigen grunn utan kort.  

Andre aktuelle tilbud