Storsjøen i Rendalen

Storsjøen i Rendalen er omkring 35 km lang men bare 1,7 km på sitt bredeste. Innløpselva i nord er Mistra, og utløpselva i sør er Rena. Storsjøen er kjent for sine store ørreter.

Arter

  • Ørret
  • Gjedde
  • Abbor
  • Røye
  • Sik
  • Harr

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Video

Om oss

Storsjøen Fiskeforening er en frivillig organisasjon.  Storsjøen Fiskeforenings målsetting er å utvikle en bærekraftig fiskebestand som er attraktiv for alle aktuelle interessegrupper.

Kontakt oss

Fiske i Ytre Rendal

Rolf Brennodden

414 33 680

rolf.brennodden@ovf.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Ørret over 50 cm er begrenset til maksimalt 1-en fisk pr. fisker pr. døgn.

I tillegg er det, i skjermingstid for storørret, innført kvotebegrensning på maksimalt 2-to ørret pr. fisker pr.døgn mellom gjeldende minstemål og maksimalmål. Ørret over maksimalmål skal settes ut igjen. 

 

Skjermingstid for storørret: Gjelder i perioden f.o.m. 21.mai - t.o.m. 10.juni.

 

Foreningen vil fortløpende vurdere utviklingen og behov for innføring av strengere kvotebegrensning.

Mer detaljert beskrivelse

Storsjøen er en innsjø i Rena-vassdraget i Rendalen kommune i Hedmark fylke. Sjøen er 35 kilometer lang, men bare 1,7 kilometer bred på det bredeste. Arealet er 47,55 km2 og volumet er er 7,07 km3. Sjøen ligger 251 moh., og største dyp er 309 m. Dette er den 10. dypeste innsjøen i landet. Storsjøen får sitt vann fra elva Rena med Lomnessjøen (nord) og tilsiget Mistra (nordøst), og har en rekke små tilsig i øst. Storsjøen har blant annet sik, ørret, harr, lake og røye. Langs nordvestbredden går fylkesvei 30 over til Koppang, mens øvrige bredder bare har mindre fylkesveier. Tettstedet Koppang i Stor-Elvdal ligger bare 6 km vest, i Østerdalen.

 

Ørretstammen i Storsjøen er en av landets storørretstammer og det er tatt fisk på over 10 kg.  Det er åpent for fiske med stang, oter, trolling (dorging) samt eget kort for garnfiske.  Storsjøen blir ofte ikke islagt før januar/februar. 

 

Fiske i Storsjøen:

Fiske i Storsjøen utgjør, med tilstøtende vassdrag, et fantastisk fisketilbud. Historisk har sikfiske vært en viktig næring for bygdefolket, og storørreten i Storsjøen og Mistra trakk langveisfarende sportsfiskere til området. I Storsjøen er det tatt ørret på 10,2 kg!

 

Dorgefiske etter storørreten i Storsjøen er den vanligste fiskemetoden for tilreisende, men det er også mulig å få røye, sik, harr, abbor og gjedde på kroken.

 

25. - 27.juni 2021 arrangeres Fiskefesten som er en årlig fiskekonkurranse i Storsjøen og Mistra.

 

For mer informasjon og flere bilder om Storsjøen og Fiske i Rendalen besøk gjerne Fishspot.no.

 

For mer informasjon om alle fiskeområdene som inngår i Hovedkortet se Fiske i Ytre Rendal.

 

For mer informasjon om alle fiskemulighetene i Rendalen ta også en titt på Fiske i Rendalen på fishspot.no.

 

 

 

Fiskeregler

FYLKESMANNEN I INNLANDET HAR FISKEFORSKRIFTENE FOR VÅRE VASSDRAG UNDER REVIDERING OG DET VIL HELT SIKKERT SKJE ENDRINGER BÅDE NÅR DET GJELDER FISKETIDER OG FISKEREGLER. NÅR DISSE ENDRINGENE VIL TRE I KRAFT ER USIKKERT. DE SOM KJØPER FISKEKORT FØR ENDRINGENE TRER I KRAFT MÅ FØLGE MED PÅ ENDRINGENE, MEN DET VIL BLI SENDT UT INFORMASJON NÅR DETTE SKJER.

 

Utdrag av fiskereglene for Storsjøen i Rendalen samt Åkrestrømmen opp til Åkrestrømmen Bru.  Fullstendige fiskeregler er vedlagt som eget vedlegg.

 

OVERORDNET

Den overordnede hensikten med våre fiskeregler er målsetningen om å ivareta balanserte og bærekraftige bestander av fiskeartene som er naturlig hjemmehørende i vassdraget. Herunder sikre en stor og bærekraftig bestand av storvokste individer av ørret. Alle fiskere bes innstendig om å ta særlig hensyn til dette, og vise nødvendig måtehold mht fangst.

 

FREDNINGSSONER

Alt fiske med bunden redskap er til enhver tid ikke tillatt i Storsjøen nord for en linje fra Sputneset (UTM sone 32 Ø 617166 N 6840454) og til merket punkt på vestsiden (UTM sone 32 Ø 616211 N 6840454). Tilsvarende er alt fiske med bunden redskap i Storsjøen er forbudt nærmere inn / utløpsos enn 100m

 

REDSKAPSBRUK

Det er forbudt å nytte bunden redskap i elver og bekker.

 

FISKETIDER

Ørret er fredet i perioden fra og med 15. september til og med 15. november.

Skjermingsperiode for storørret fra og med 21. mai til og med 10. juni. Gjelder for Storsjøen og Åkrestrømmen, opp til Åkrestrømmen bru (nytt fra 2019).

Alt garnfiske er generelt forbudt i tidsrommet 1. januar til 1.juni.
Særskilt for grunneiere og rettighetshavere på eget rettighetsområde:
Alt garnfiske er forbudt i tidsrommet 1. januar til 20.mai.

 

FISKEFESTEN - 25. til 27.juni 2021: 

Fiskefesten 2020 arrangeres, men da som en mest mulig digital utgave pga. corona smitten. Det er forventet mange fiskere spesielt i Storsjøen og i Mistra denne helga. Lyst til å delta kanskje ? Se fiskefesten.no - hvor det også finnes en lenke til påmelding.

 

VM Fluefiske damer og EM fluefiske - 6. til 12.juli 2020: UTSATT TIL 2021 !!

VM fluefiske damer og EM fluefiske som var planlagt arrangert i Rendalen og Stor-Elvdal fra 6. til 12.juli 2020 er utsatt til 2021 pga.

corana pandemien.

 

FISKESTØRRELSE

Tillatt minstemål for ørret er 40 cm. Tillatt maksimalmål for ørret er 50 cm.

 

KVOTEBEGRENSNING

Ørret over 50 cm er begrenset til maksimalt 1-en fisk pr. fisker pr. døgn

I skjermingsperiode for storørret er det satt kvotebegrensning på maksimalt 2-to fisker pr. fisker pr. døgn for ørret mellom gjeldende minstemål og maksimalmål. Ørret over maksimalmål skal settes ut igjen (nytt fra 2019).

 

Foreningen vil fortløpende vurdere utviklingen og behov for innføring av strengere kvotebegrensning.

 

SPORTSFISKE

Sportsfiske omfatter fiske med stang og oter fra land eller båt samt isfiske.
Fiske med fastbundent snøre er ikke tillatt. Ved dregging er det forbudt å nytte mer enn 6 sluker/stenger pr. båt.

 

GARNFISKE

Grunneiere og rettighetshavere kan fiske med garn via sitt medlemskap i foreningen. Alle andre må løse eget garnkort.

Fiskekort for garnfiske kan kun kjøpes hos lokale utsalgssteder.

Regler for garnfiske.

 

RAPPORTERING

Alt fiske skal rapporteres via web. Dette for å gi foreningen nødvendig grunnlag for riktig forvaltning av sjøen.

 

MEDLEMMER

Medlemmer skal under aktivt fiske kunne fremvise gyldig legitimasjon for betalt medlemskontingent.

 

IKKE MEDLEMMER

Ikke-medlemmer skal under aktivt fiske kunne vise gyldig fiskekort.

 

Andre aktuelle tilbud