Fiskekort i statsallmenningene i Ringebu

Fiskekortet gir tilgang til ca. 30 fiskevatn og over 120 km med bekker og elver i statsallmenningene i Ringebu. Statsallmenningene er totalt på ca. 560 km2.

Arter

  • Ørret
  • Abbor
  • Røye

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Området nåes fra Rv. 27 over Venabygdsfjellet, Fv. 385 Friisvegen fra Ringebu til Atna, Imsdalsvegen eller fra Goppollvegen i Fåvang.

Ved kjøp direkte fra Inaturs nettside tar Inatur et gebyr på kr 20,-. Dette kommer i tillegg til oppsatt pris.

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Om oss

www.ringebu-fjellstyre.org

Kontakt oss

Ringebu fjellstyre

976 12 523, 410 07 473

ringebu@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Fiskekortet gir tilgang til ca. 30 fiskevatn og over 120 km med bekker og elver i statsallmenningene i Ringebu. Statsallmenningene er totalt på ca. 560 km2.

 

Generell beskrivelse

I alle vatn og vassdrag er det ren ørretbestand, med unntak av Flaksjøen der det i tillegg er røye og abbor. 

Fiskebestand 
Meget god. Ringebu fjellstyre legger ned betydelige resurser i utsetting av fisk og andre kultiveringstiltak.

 

Nyttige lenker:

 Fjellstyre - Ringebu fjellstyre

Fiskeregler

Kortet gir rett til fiske med stang i alle vann og elver i statsallmenningene i Ringebu, bortsett fra særrettsvann (Hirisjøen, Muvatnet, Flåtjønnet, Bølvatnet og Lille Hirsjøen. Innenbygds kan også fiske med oter. Utenbygds kan fiske med oter på Flaksjøen. Garnfiske for innenbygds er tillatt etter kjøp av eget garnfiskekort (utenbygds kan løse garnkort for Flaksjøen). 

Ungdom under 19 år kan fiske gratis med stang og oter mot å løse et frikort som fåes hos våre kortselgere eller ved henvendelse til fjellstyrekontoret.
Se forøvrig fiskeregler for Ringebu østfjell, Imsdalen og Hirkjølen statsallmenninger.

I særrettsvann nevnt over kan det fiskes med stang mot løsing av Ringebukortet.

Andre aktuelle tilbud