Fiskekort i statsallmenningene i Ringebu

Fiskekortet gir tilgang til ca. 30 fiskevatn og over 120 km med bekker og elver i statsallmenningene i Ringebu. Statsallmenningene er totalt på ca. 560 km2.

Arter

  • Ørret
  • Abbor
  • Røye

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Ringebu fjellstyre

976 12 523, 410 07 473

ringebu@fjellstyrene.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

www.ringebu-fjellstyre.org

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Fiskekortet gir tilgang til ca. 30 fiskevatn og over 120 km med bekker og elver i statsallmenningene i Ringebu. Statsallmenningene er totalt på ca. 560 km2.

 

Generell beskrivelse

I alle vatn og vassdrag er det ren ørretbestand, med unntak av Flaksjøen der det i tillegg er røye og abbor. 

Fiskebestand 
Meget god. Ringebu fjellstyre legger ned betydelige resurser i utsetting av fisk og andre kultiveringstiltak.

 

Nyttige lenker:

 Fjellstyre - Ringebu fjellstyre

Fiskeregler

Kortet gir rett til fiske med stang i alle vann og elver i statsallmenningene i Ringebu, bortsett fra særrettsvann (Hirisjøen, Muvatnet, Flåtjønnet, Bølvatnet og Lille Hirsjøen. Innenbygds kan også fiske med oter. Utenbygds kan fiske med oter på Flaksjøen. Garnfiske for innenbygds er tillatt etter kjøp av eget garnfiskekort (utenbygds kan løse garnkort for Flaksjøen). 

Ungdom under 19 år kan fiske gratis med stang og oter mot å løse et frikort som fåes hos våre kortselgere eller ved henvendelse til fjellstyrekontoret.
Se forøvrig fiskeregler for Ringebu østfjell, Imsdalen og Hirkjølen statsallmenninger.

I særrettsvann nevnt over kan det fiskes med stang mot løsing av Ringebukortet.

Veibeskrivelse

Området nåes fra Rv. 27 over Venabygdsfjellet, Fv. 385 Friisvegen fra Ringebu til Atna, Imsdalsvegen eller fra Goppollvegen i Fåvang.

Ved kjøp direkte fra Inaturs nettside tar Inatur et gebyr på kr 20,-. Dette kommer i tillegg til oppsatt pris.

Andre aktuelle tilbud