Ringebukortet - Stangfiske i Ringebu kommune

Ringebu ligger i Gudbrandsdalen. Mange elver og vann med gode fiskemuligheter. Lågen er en av Europas beste fiskeelver.

Arter

  • Innlandsfiske

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Ringebu Fjellstyre

976 12 523, 410 07 473

ringebu@fjellstyrene.no

Kjøp fiskekort her

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Generell beskrivelse

Ringebukortet gjelder for alle vann og vassdrag i Ringebu kommune bortsett fra Lille Hirsjøen (Hirkjølen statsallmenning) og Kroktjønn (Søre Strand).  

Fiskebestand 
Ørret i de fleste vann. I noen finnes også røye og abbor. Harr finnes i Lågen.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse 
Lett tilgjengelige områder fra lavlandet til høyfjellet på begge sider av dalen. Flott turterreng. 

Oversikt over kommunenes vatn og vassdrag, fiskearter, båtutleie, fiskeplasser m.v. finnes på Turkart for Ringebu i målestokk 1:50 000. Dette fåes kjøpt hos Ringebu fjellstyre, bokhandel, sportsbutikker, reiselivsbedrifter osv.

Fiskeregler

1. Ringebukortet gjelder for alle vann og vassdrag i Ringebu kommune bortsett fra Lille Hirsjøen (Hirkjølen statsallmenning) og Kroktjønn (Søre Strand).


2. Kortet gjelder for fiske med en stang fra land f.o.m. 15. mai t.o.m. 15. september. I Lågen er det i perioden fra isløsning t.o.m. 20. mai kun tillatt å fiske med flue (maks krokstørrelse 10, ikke tubeflue). I dette tidsrommet er det ikke lov å fange ørret.

3. Barn og ungdom under 16 år kan fiske gratis med stang eller håndsnøre fra land, eller fra båt der dette er tillatt, i perioden f.o.m. 1. januar t.o.m. 15. september. Fisket skal foregå i henhold til offentlige fiskeregler, se pkt. 3 og 4. Gratis fiske gjelder ikke kunstige fiskedammer. I statsallmenningene kan ungdom fra 16 til 19 år fiske gratis med stang mot løsing av et frikort som fåes hos de som selger kort for statsallmenningene.

4. I Våla er alt fiske forbudt fra Vinkeldammen og til brua nærmest Lågen for å forsøke å bygge opp storørretstammen.

5. Alt fiske er forbudt f.o.m. 15. september t.o.m. 31. oktober i Moselva, Tromsa, Våla og Frya, så langt ørreten kan vandre opp fra Lågen. Alt fiske i Lågen er forbudt i dette tidsrommet nærmere enn 100 meter fra elveosen til de samme sideelvene. Ørret mindre enn 30 cm (målt fra snutespiss til ytterste haleflik) tatt i ovennevnte elver opp til vandringshinder, skal settes uskadd ut igjen.

Veibeskrivelse

E6 og jernbane gjennom Gudbrandsdalen. Friisvegen (Fv 385) og Fv 27 over Venabygdsfjellet, samt flere andre veger.

Gode fisketips

Oversikt over kommunens vatn og vassdrag, fiskearter, båtutleie, fiskeplasser m.v. finnes på Turkart for Ringebu i målestokk 1:50 000.