SOLGT . Elg,hjort,rådyr i Åmotsdal -Vest Telemark for 2024 til 2028

Jakt på elg, hjort, rådyr og småvilt selges på åremål inkludert jakthytte. Tilbudet selges på auksjon med budfrist 20 februar kl 20 00.

Arter

 • Storvilt
 • Elg
 • Hjort

Beliggenhet

Kontakt selger

Torleif Årnes

47644004

torleif.aarnes@gmail.com

Kjøp/søk jakt her

Priser

Budregler.

Feltet selges til høystbydene pris.

Budfrist 20.02.2024 kl. 20.00. |  Utropspris: kr 60 000,- pr. år
Minstebeløp ved budøkning: kr. 2000,-
NB: Torleif Årnes
 forbeholder seg retten til å anta eller forkaste ethvert bud! Innkommende bud vil bli behandlet fortløpende ved avsluttet budrunde - med beskjed til “budvinnerne” innen kort tid. Avtale for leie gjøres så direkte mellom utleier og leietaker.

År 1 er et gjensidig prøveår

Vilkår og retningslinjer for budgivning på Inatur.

Mer detaljert beskrivelse

Eiendommen, som strekker seg over omtrent 2000 mål, er lokalisert i Åmotsdal i Vest-Telemark, tilhørende Seljord kommune. På eiendommen finner du en jakthytte ved et tjern som gir muligheter for garn- og stangfiske. Det er også tillatt å jakte småvilt, storfugl, og rådyr. Videre kan jegere delta i elg- og hjortejakt gjennom det etablerte jaktlaget tilknyttet terrenget. For mere info kontakt Torleif på 476 44 004.

Hytta disponeres av jegere hele perioden fra 1. sept til 23 desember. 

Kvote elg er som regel 2 dyr, 4 løyver på rådyr og en økende hjortestamme som ønskes redusert og går under en felleskvote.   

Småvilt ingen begrensning.

Jaktregler

  • Jaktfeltet leies ut for 5 år av gangen til en årlig leiepris.
  • Jakttid f.o.m. 01. september til 23. desember
  • Inntil 4 gevær og 4 hunder på jaktfeltet.
  • Feltleier er ansvarlig for at hunder som skal benyttes, har godkjent aversjonsbevis (hund/sau) ikke eldre enn 26 mnd ved jaktstart.
  • Framleie av jaktfeltet/jaktfeltene er ikke tillatt.
  • All fangst skal registreres og innrapporteres til utleier årlig.
  • Den årlige feltleien faktureres av utleier 15. april i jaktåret.
  • Kontrakten for leieperioden 2024 til og med 2028 skal være underskrevet innen 1. april 2024.