Dagskortsalg elgjakt Trysil kommuneskoger

Dagskort for jakt på elg hos Trysil kommuneskoger f.o.m. 16. oktober. Jegere som skal være med jaktleder må kjøpe tilleggskort. Tilgjengelig koie for leie midt i terrenget.

Arter

  • Elg

Beliggenhet

Kontakt selger

Trysil Kommuneskoger KF

Simen Skavern

94895794

simen@trysilkommuneskoger.no

Kjøp/søk jakt her

Om selger

Skogen i Trysil er vikig for våre innbyggere, og Trysil kommuneskoger forvalter skogen som Trysil kommune eier på ca 640.000 dekar. Totalt er det over 70 koier, 27 jaktfelt for elg, mange titals kilometer med tilrettelagte stier og et friluftsliv som passer de fleste. Vælkømmin tell Trysil!

Priser

Jeger/jaktlag betaler dagskort, ved felling tilkommer felingsavgift til kommunen og kg pris etter prisliste.  

For all jakt hos kommuneskogen gjelder lov om jakt og fangst av vilt. Krav om avtale med ettersøksekvipasje og dokumentasjon på treningsskudd/oppskyting og betalt jegeravgift skal kunne framvises på forespørsel.

Lov om jakt og fangst av vilt

Mer detaljert beskrivelse

Kvote
Kalv: 1
Ku/kvige: 1
Småokse: 0
Storokse: 0 (okse med mer enn tre tagger på en side)

Kvote vil endres ettersom det felles dyr, det er jegernes ansvar å holde seg oppdatert på gjeldende kvote.

Sett elg registreres på appen "Sett og skutt" - legg til jaktfeltet "Lille Tandån" og fullfør registreringen.

Beliggenhet og terrengbeskrivelse 
Lille Tandåen er ett trivelig skogsterreng med myrkjøler, tett skog, furumoer og hogstflater som ligger lett tilgjengelig med et godt utbygd skogsbilvegnett. Kommuneskogen har en skogskoie til leie som er fint utgangspunkt for jakt på Lille Tandåen, annonse for koie er linket nederst på denne siden.   

GPX fil kan sendes ved forespørsel, kontakt Simen Skavern.

Jaktregler

Jeger(e) plikter å følge føringer gitt av Trysil kommuneskoger 

  • Forholde seg til fastsatt kvote 
  • Inneha godkjent ettersøksekvipasje/avtale med godkjent ekvipasje innen rimilg tid
  • Minimum 30 obligatoriske treningsskudd samt oppskyting 
  • Varsle kontrollør og kommuneskogen ved felling så fort det lar seg gjøre, skudd mot dyr skal også meldes kommuneskogen samt kommunens fallviltmyndighet ved ettersøk.
  • Vise god jaktmoral og ta hensyn til andre brukere av utmarka
  • Alle som jakter elg innenfor Elgregion Trysil Øst plikter å forolde seg til "avtale om utøvelse av elgjakt"
  • Føre sett elg statistikk i appen "Sett og skutt"

Jakttips

Nyt dagene i skog og mark, det er de dagene man vil huske!

Andre aktuelle tilbud