Desember 2023 Elgjakt - Hinøgelslia - Fron Statsallmenning

HINØGELSLIA, Desemberjakt, Tre jaktperioder på 7 dager. 1-7, 8-14 og 15-21.

Arter

  • Elg

Beliggenhet

Viktige datoer


01.04.2023 kl. 09:00

02.05.2023 kl. 23:59

Kontakt selger

Fron Fjellstyre

61292915

fron@fjellstyrene.no

Kjøp/søk jakt her

Priser

Elgjaktpriser:

7-dagers kort, kr 1500,- for hovedjeger, og kr. 500,- for hver tilleggsjeger.

Med et jaktlag på 4 personer så vil prisen da være på kr. 3000,- samlet.

I tillegg kommer kjøttprisen på kr. 70,- pr kg. både for kalv, ungdyr, eldre dyr,,tilleggsdyr, samt kommunal fellingsavgift.

Grunnkvoten er 2 kalv/ungdyr per jaktlag.

I løpet av kontraktsperioden kan grenser, kvoter, priser og jakttid forandres.

 

Mer detaljert beskrivelse

Jaktfeltet Hinøgelslia ligger ved  Slangen i Skåbu på vestsiden av Gudbrandsdalen i Nord-Fron kommune. Jaktfeltet er kupert og lett tilgjengelige med bilveier med bomavgift. I desember kan deler av veinettet være vinterstengt.

Store deler av elgtrekket på vei inn til Murudalen går gjennom  jaktfelt Hinøgelslia i perioden november - januar.

Elgkvote kan reguleres opp etter at trekket har kommet godt igang.

 

Jaktregler

 

Det vil bli informert om lokale bestemmelser ved utsending av tilbud om jakt.

 

Kontrakten gir ingen rett til å begrense andres aktivitet på jaktfeltet som ferdsel i henhold til allemannsretten, annen jakt, næringsutøvelse og lignende.

For all jakt hos fjellstyrene gjelder forskrift om jakt, felling, fangst og fiske på statsallmenning. Orienter deg om innholdet før du søker eller drar på jakt.

Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning