Villreinjakt Kvikne Østre Statsallmenning

Søknad om tildeling av fellingstillatelser for villrein innen Kvikne Østre Statsallmenning er forbeholdt innbyggere i gamle Kvikne sogn.

Arter

  • Villrein

Beliggenhet

Viktige datoer


01.03.2024 kl. 09:00

01.04.2024 kl. 23:59

Kontakt selger

Kvikne Fjellstyre

99274943

kvikne@fjellstyrene.no

Kjøp/søk jakt her

Om selger

Kvikne fjellstyre forvalter Kvikne Østre Statsallmenning (KØS) etter retningslinjer gitt av Miljødirektoratet og etter Fjellova.

Mer detaljert beskrivelse

Søknad om tildeling av fellingstillatelser for villrein innen Kvikne Østre Statsallmenning er forbeholdt innbyggere i gamle Kvikne sogn.

Det vil si som grensene var før kommunesammenslåinga i 1956, i praksis Kvikne sør til Kvikneskogen/Stubsjøen og nordover så langt som til Innset.

Trekking av jegere som har søkt om villreinjakt vil foregå i slutten av april eller mai. 
Innbyggerne i Kvikne og Innset kan søke om fellingstillatelse på henholdsvis 2/3 og 1/3 fra totalt antall tildelte villrein. 

Alle førstegangsjegere tildeles kalv i trekninga og er garantert å få tildelt jakt. En førstegangsjeger defineres som første gang denne jakter hjortevilt (rådyr, hjort, elg og villrein). Man blir ikke definert som førstegangsjeger dersom man har jaktet noe hjortevilt tidligere. Det er ingen øvre aldersgrense på en førstegangsjeger. For å være sikker på å bli forfordelt som førstegangsjeger, bør man skrive at man er førstegangsjeger i søknaden. Dersom dette ikke er skrevet, kan man ikke klage på at man ikke blir forfordelt som førstegangsjeger.

De som ikke har hatt jakt året i forvegen stiller foran de som har hatt tildelt jakt året før i trekninga. Likeledes vil de som har stått over reinsjakta 2 år stille før de som ikke hadde jakt året i forvegen (men hadde for 2 år siden) under trekning av reinsjakt det aktuelle året.
Fristen er den samme (1.april) uansett om dette er en helligdag eller ikke.

Liste over navn på uttrukne villreinjegere offentliggjøres vanligvis innen 2 dager etter fjellstyremøtet.


Grunnavgift tilbakebetales ikke når betalingsfrist (som er det samme som frist for frasigelse av reinsjakta) er utgått. Dersom søker har legeattest kan denne kreve å få tilbakebetalt grunnavgifta, men frasigelse må da skje innen jaktstart.
Kvikne fjellstyre – Vollanveien 221 – 2512 Kvikne – Telefon: 99 27 49 43 E-post: kvikne@fjellstyrene.no 


En villreinjeger som blir trukket ut til storbukk, kan ikke trekkes ut til storbukk de påfølgende 9 år (10 år inkludert det året man fikk storbukk). Man er imidlertid med på vanlig trekning av andre villreinkategorier. 

Den som skyter den letteste kalven under 15 kilo (inntil14,9 kg) er garantert dyr i tildelinga året etter, men er med på trekning av korttype og må betale for fellingsretten og eventuelt slakt som ellers.Det er for øvrig et absolutt krav om at dyret skal være veid på en betjent stasjon. Dersom vedkommende som blir tildelt premiedyret flytter og ikke lenger kan regnes som innenbygds ved neste års jakt, trekkes fellingstillatelsen tilbake og går til vanlig trekning. Premiedyret regnes som et «bonusdyr» og fører ikke til at jegeren stiller i andre rekke året etter han/hun er blitt tildelt dette.

Søknader mottatt etter fristens utløp vil ikke bli tatt til følge.

Vilkår ved søknad på jakt hos Kvikne fjellstyre

Ved søknad godtar du:

  1. Ved å søke på jakt hos Kvikne fjellstyre godtar du at ditt navn, adresse, postnummer, poststed og tildelt tilbud kan bli offentliggjort. Dette gjelder også eventuelle jaktlagsmedlemmer
  2. Søknaden er bindende og kan ikke endres etter at søknadsfristen har gått ut.
  3. Ved å søke på jakt plikter du å sette deg inn i bestemmelser for søknad, trekning og søkekriterier for Kvikne fjellstyre.
  4. Vi forbeholder oss retten til å slette søknader uten forvarsel hvor en eller flere jegere går igjen på flere søknader.

Jaktregler

Jeger forplikter å forholde seg til den til enhver tid gjeldende jegerkontrakt for kortutstedende jaktfelt. Reglementet finner du her.