Opplæringsjakt på elg i Finnemarka - Lier/Drammen

Opplev spennende elgjakt med løshund sammen med Statskog sine rutinerte instruktører og hundeførere. Overnatting på Sagahytta like ved jaktfeltet.

Arter

  • Storvilt
  • Elg

Beliggenhet

Viktige datoer


01.04.2024 kl. 09:00

26.05.2024 kl. 23:59

Kontakt selger

Statskog SF

74 21 30 00 tast 1

friluftstorget@statskog.no

Kjøp/søk jakt her

Om selger

Statskog er en garantist for at alle har tilgang til jakt og fiske. Statskog legger til rette for friluftsliv på egen grunn.

 

La deg inspirere

 

Statskogs personvernerklæring

Priser

Mer detaljert beskrivelse

Opplæringsjakt på elg i jaktfeltet Gampåsen Kampen på Børresen eiendommen i Finnemarka.

Her vil du få god mulighet til innføring og opplæring i jakt på vårt største hjortevilt - elgen.

Jaktfelt Gampåsen kampen er ett av fem jaktfelt på Statskog sin eiendom på totalt 110000 daa i Lier, Modum, Øvre Eiker og Drammen kommuner. Jaktfeltet er ca 22000 da og har normalt bra med elg. 

Eiendommen ligger sentralt på Østlandet, mellom Liervassdraget i øst og Drammensvassdraget i vest, og sør for Tyrifjorden. Et "steinkast" unna Oslo sentrum.

Vi overnatter på Saga hytta i Lier, like nord for jaktfeltet. Hytta har god plass og bilvei helt frem. Vi har gode slaktefasiliteter i uthuset. Det er 12 volt anlegg på hytta og lademulighet med sigarettenneruttak. Hytta er enkelt innredet med utedo, og vann i elva.  

Det er plass til 7 deltakere på kurset. Hver deltaker vil bli veiledet av en erfaren elgjeger tilknyttet Statskog. Vi jakter på tradisjonelt vis med løshund og forposter. Vi forsøker å felle elg i stålos, men det blir normalt spennende økter for postene. Vi har både rutinerte gråhunder og jemthunder tilgjengelig. Det vil være anledning for deltakere til å være med hundefører og føre hund, samt stille på los.

Vi ønsker å gi deltakerne kunnskap om elgen som art, forvaltning, jakt med løshund og ikke minst utvomming og slakting av felt vilt.

Det blir oppmøte og inlosjering i hytte om ettermiddagen første dag, og jakt hele dag to og tre. Den fjerde dagen holder vi litt åpen mht hva som har skjedd de foregående dagene. 

Overnatting og middag tre dager er inkludert i prisen.

Kurset er åpent for alle ferske elgjegere å søke på, men yngre jegere og kvinner vil bli prioritert. Det stilles krav om bestått jegerprøve og betalt jegeravgift, samt bestått skyteprøve for storvilt. 

Mer informasjon vil bli sendt ut til de som blir tildelt plass.  

Jaktregler

VILKÅR STORVILTJAKT - NB Nytt punkt

 

Medlemmer av jaktlag som ved tildeling av jakt har takket nei til tildelt tilbud, kan først tas inn på andre jaktlag fra 15. jaktdag.

 

 

KVOTER

 

Her finner du foreløpige kvoter for inneværende jaktår. 

For å finne foreløpige kvoter må du se at det står riktig årstall og søke videre på den kommunen - vald - jaktfelt - jakttilbud du ønsker å se på. Klikk deretter på lag rapport og du vil få de siste oppdaterte tall. 

Alternativ kan du gå til vald - vis alle tilbud så trykk lag rapport. 

 

Kontaktperson/oppsyn for jaktfeltet

 

Link til mer informasjon om elgjakt i Statskog 

 

Link til mer informasjon om hjortejakt i Statskog

 

Vilkår Søknad Elg og Hjort