Dagskortsalg elgjakt i Stor-Øydingen, Snåsa fjellstyre

Dagskortjakt hos Snåsa fjellstyre. NB! Jegere som skal være med jaktleder (hovedkortinnehaver) må kjøpe tilleggskort. Forbud mot bruk av løshund i jaktfeltet fom 18. oktober.

5041J0075

Arter

  • Storvilt
  • Elg
  • Hjort

Beliggenhet

Kontakt selger

Snåsa fjellstyre

46899771

snasa@fjellstyrene.no

Kjøp/søk jakt her

Om selger

Priser

Generelle bestemmelser vedrørende elg- og hjortejakt i statsallmenning

 

For jakta betales en avgift på 150,-/jeger/dag (kr 600,- for en firedagersperiode og kr. 450,- for en tredagersperiode). Jegere som skal være med i tillegg til jaktleder (hovedkortinnehaver) må kjøpe tilleggskort. For skutt dyr betales i tillegg en fastpris for kalv og ungdyr. For voksne dyr betales en pris pr. kg etter veiing av dyret, og etter gjeldene prisliste. Fastpriser og prisliste ligger på våre hjemmesider her. Innbetalt avgift på inatur.no kommer i fratrekk på oppgjøret ved skutt dyr. Med innbetalt avgift menes avgift for jaktlaget for gjeldende periode og jaktfelt.

Mer detaljert beskrivelse

Om dagskortsalg

Regler og instrukser for utøvelse av jakta, levering av elg til viltmottak, varslingsrutiner, fastpriser, prisliste med mere ligger på fjellstyrets hjemmeside. Hver enkelt jeger er ansvarlig for å sette seg inn i de regler som gjelder for jakta på statsallmenningen.

Tilbudet gjelder jakt på elg, hjort og rådyr og gjelder i en bestemt periode. Jakta kan utføres alene eller sammen med flere jegere. En jaktleder kjøper tilbudet og jaktlagsmedlemmer kjøper deretter tilleggskortet. NB! Forbud mot bruk av løshund i jaktfeltet fom 18. oktober.

 

Kvote står beskrevet på jaktkortet. Det kan være mulighet for tilleggsdyr (kalv).

 

Krav om godkjent ettersøkshund

Jaktleder plikter å sende dokumentasjon på avtale om godkjent ettersøkshund på e-post til fjellstyret.

 

Om Stor-Øydingen

Jaktfeltet er på ca 20800 da tellende areal. Jaktfeltet består av fjellfuruskog rundt Øydingen og blandingskog rundt Svarthaugen og nordøstre deler av Øydingen. Adkomst er lettest fra skiferbruddet ved Finnkjerringfjellet eller fra Almoseterdalen. 

Øydingshytta er et meget godt utgangspunkt for jakt i Stor-Øydingen. Det medfølger båt med motor i hytteleien.

NB! Jakta foregår delvis innenfor Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark, og der er det egne krav til hvilke kjøretøy som kan benyttes for utfrakting av skutt elg. Det skal i utgangspunktet brukes beltegående kjøretøy som jernhest, combitrack eller ATV med belter. Det kan også brukes ATV med tilsvarende lavt marktrykk som belter. Ta kontakt med fjelloppsynet for nærmere info.

Jaktregler

Generelle bestemmelser vedrørende elg- og hjortejakt i statsallmenning

Rapportering av sett elg og hjort skjer via hjorteviltregisteret.

OBS! Det brukes kun navn på jaktfelt (dette er søkbart på nettstedet) eller jaktfelt ID ved rapportering. Jaktfelt ID består av 9 tall/bokstaver (f.eks. 5041J0062) og står opplyst øverst på siden til hvert jaktfelt på våre hjemmesider.

Instruks for innsamling av ekskrement og hår fra bjørn finnes her.

Jakttips

Andre aktuelle tilbud