Villrein jakt - jegere bosatt i Dalsbygda samt rettighetshavere Dalsbygda Jaktlag

Villrein jakt - jegere bosatte/rettighetshavere i Dalsbygda har mulighet å søke her. NB: Det tillates to jegere pr kort, men begge må da være bosatte/rettighetshavere i Dalsbygda.

Arter

  • Villrein

Kjøp/søk jakt her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


28.02.2021 kl. 09:00

30.05.2021 kl. 23:59

Om oss

Dalsbygda Jaktlag SA

Mosengveien 490

Meierigården

2552 DALSBYGDA

Org. nummer: 970 572 929 MVALes mer: https://www.dalsbygdajaktlag.no/

Kontakt oss

Dalsbygda Jaktlag SA

95 20 25 04

jaktlaget@dalsbygda.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Priser

Stor bukk kr. 4500,-

Liten bukk kr. 3000,-

Simle kr. 2750,-

Kalv kr. 2000,-

Mer detaljert beskrivelse

Det er 23 definerte villreinområder i Sør-Norge, blant disse Forollhogna, som er landets nordligste villreinområde. 

Jaktbart areale i Forollhogna er på 1.843.181 dekar.  I tillegg til villreinjakta innen egne grenser, har Dalsbygda i alle år hatt gode overgangsordninger mot nabofeltene i området. Forollhogna har i dag en vedtatt målsetting om 1800 vinterdyr. 

Kvoten for årets Villreinjakt fastsettes av årsmøtet i Forillhogna Villreinutvalg i slutten av april. Det antas at det besluttes en kvote på bare ca 350 dyr, hvorav Dalsbygda da vi ha ca 40 dyr på kvoten. Vi gjør derfor oppmerksom allerede nå på at svært få utenbygds boende jegere kan forvente å få tildelt reinsdyrjakt hos oss i år.Les mer: https://www.dalsbygdajaktlag.no/jakt/villrein/

  

Jaktregler

Alle dyr som felles innen Fo11A/Fo11B (Dalsbygda, Såttåhaugen og Dalbusjøen), SKAL veies i Dalsbygda. Andre bestemmelser om obligatorisk veiing, se overgangsavtalene

 

Veiestasjonen i Dalsbygda er på garden til Edvard Ryen (ved bommen inn til Vangrøftdalen). Veiestasjonen er betjent alle dager i jakta fra 15.00 om ettermiddagen til 24.00 på kvelden/natta. Veiinga er gratis for jegerne. Dalsbygda Jaktlag betaler for all veiing i etterkant, både for innenbygds- og utenbygds jegere.

Les mer: https://www.dalsbygdajaktlag.no/jakt/villrein/veiestasjonen-i-dalsbygda/