Hjortejakt Skakland-Vestsiden Utmarkslag SA

Hjortejakt i Skakland - Vestsiden Utmarkslag SA. NB! Fredningsområder/ikke jaktbare områder er skravert på Utmarklagets sitt tur- og jaktkart under "lenker på denne siden"

Arter

  • Hjort

Kjøp/søk jakt her

INVITER PÅ TUR! Del på

Video

Viktige datoer


20.08.2020 kl. 09:00

15.06.2020 kl. 09:00

20.07.2020 kl. 23:59

Kontakt oss

Skakland-Vestsiden Utmarkslag SA

977 19 840

arve.bones@gmail.com

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Priser

Ved felling betales kr 70,- pr kilo minus kr 2.500,- + avgifter til kommunen.

For hjort er det tillatt med inntil 5 jeger per fellingsrett.

 

Mer detaljert beskrivelse

Skakland –Vestsiden Utmarkslag jobber for å legge forholdene til rette slik at flest mulig av brukerne til utmarka skal føle seg velkommen. Dette gjelder så vel bæreplukkere og turfolk som jeger. Årsaker til konflikter kan være forskjellig, så vi oppfordrer derfor alle til å respektere hverandre og vise god jaktmoral.

Tildelte jaktkort angir hva du kan jakte og hvilke soner eller områder hvor det er tillatt å drive jakt. Ved kjøp av sesongkort, gjelder jaktkortet også som rovviltkort etter nyttår. Fredningsområder/ikke jaktbare områder er skravert på Utmarklagets sitt tur- og jaktkart på vår hjemmeside. I tillegg gjelder et generelt jaktforbud i en avstand på 100 meter fra dyrket mark eller fast bosetning.

 

Bruk av skogsbilveier er normalt tillatt på utmarkslagets areal. Kjøring skjer på eget ansvar og slik at det ikke er til ulempe for annen skogsdrift eller sjenanse for andre brukere. Eventuelle bomavgifter må betales.

Grunneier eller rettighetshaver kan stenge veien for motorferdsel i perioder av forskjellige årsaker. (F.eks. ved mye nedbør.) Skilt eller bom som forbyr slik ferdsel skal respekteres.

Utmarkslaget ønsker også tilbakemelding på hva du mener om bestandens størrelse for den viltarten du har jaktet på. (Dette er frivillig.)
Gi oss en tilbakemelding her 

For å prøve å holde rovviltet på et akseptabelt nivå, har vi laget et poengsystem for å oppmuntre til litt predatorbekjempelse.

Den som etter årets jaktsesong har flest poeng, får gratis småviltkort neste år.

For registrering / kontroll av felt vilt, kontakt Per Gunnar Gjølstad Tlf. nr 90 57 98 40.

Høyre vinge ev. forlabb eller hele dyret godtas som bevis.

Poengskalaen er som følger:

 Mår 50 poeng - Mink 30 poeng - Rev  30 poeng - Røyskatt 20 poeng - Grevling 10 poeng - Ravn 5 poeng - Kråke 2 poeng - Nøtteskrike 2 poeng    - Skjære 2 poeng

Jaktregler

Hjortejakta starter 1. september med ei kvote på 23 dyr.

Veiledende aldersfordeling er 20 % kalv, 40 % ungdyr og 40 % voksne. Kjønnsfordelingen i det totale uttaket skal være jevnt fordelt. Lededyr (hinder og bukker) skal spares bevisst da disse er viktige for å holde flokkene samlet. Kun fem jegere per kort.

For hjort skal det rapporteres umiddelbart til valdleder Arve Bones tlf.nr. 97719840 eller arve.bones@gmail.com. Når man jakter skal det rapporteres inn både antall sette og skutte hjort på Hjorteviltregisteret "http://www.settogskutt.no/", så raskt som mulig, men helst daglig.

 

Det er generelt jaktforbud i en avstand på 100 meter fra dyrket mark eller fast bosetning.

Utmarkslaget har avtale med Kongsvinger Ettersøksring. Ved behov for ettersøk av hjort kan alle som har gyldig jaktkort få slik hjelp. Dette er inkludert i jaktkortet.

Vakttelefon for ettersøk er  47 64 96 07. Bakvakt 40 10 69 72.

Eventuelle bomavgifter må betales.

 

Kontaktpersoner:

Arve Bones - Fjeldvegen 35 - 2219 Brandval - Tlf: 977 19 840 - arve.bones@gmail.com 

Jens Erik Onsrud - Storhaugvegen 39 - 2219 Brandval - Tlf: 908 56 417 - jeons@online.no

Ole Aksel Grønnerud - Grønnerudgutua 35 - 2212 Kongsvinger - Tlf: 916 21 269 -  aks-gro@hageogutemiljo.no