Hjortejakt Dalsbygda jaktlag

Hjortejakt i Dalsbygda fra 1. sep til 24. sept og 2. okt til 9. okt.

Arter

  • Hjort

Kjøp/søk jakt her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


28.02.2021 kl. 09:00

30.05.2021 kl. 23:59

Om oss

Dalsbygda Jaktlag SA

Mosengveien 490

Meierigården

2552 DALSBYGDA

Org. nummer: 970 572 929 MVALes mer: https://www.dalsbygdajaktlag.no/

Kontakt oss

Dalsbygda Jaktlag SA

95 20 25 04

jaktlaget@dalsbygda.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Priser

1. dyr pr kort.

Etter felling og veiing av skutte dyr betales kr 50 inkl. mva pr. kg fra første kg.

Mer detaljert beskrivelse

I elgjakta (fra 25. sept. til 1. okt) er hjortejakta forbeholdt elgjegerne. 

Fra jakta høsten 2014 er det praktisert rettet avskyting av hjort. Dette innebærer at den årlige kvoten er regulert mhht antall store bukker, spissbukker, ungdyr og kalver som kan felles. Kalveførende hind er fredet i Dalsbygda.

 Det ha vært vesentlig færre hjort i Dalsbygda de siste årene enn tilfellet var tidligere. En forklaring kan være at ved felling av bukker og kronhjorter trekker produksjons-dyrene ut av området utover høsten. En viss konsentrasjon av store bukker er med andre ord avgjørende for å holde på populasjonen, vi oppfordrer derfor jegerne til å ikke felle kronhjorter.

  

Jaktregler

Dette kreves for å jakte hjort: 80 treningsskudd, betalt jegeravgift og bestått skyteprøve, tilgang på godkjent ettersøkshund( Jegere som ikke har opplyst om godkjent ettersøkshund i søknaden, må gjøre dette før jaktstart)

Total jaktkvote i Os kommune de siste årene har vært ca 40 dyr (samlet for alle viltstellområdene).

For å gi alle jegerne de samme mulighetene tildeles fellingstillatelse uten dyrekategori. Det er derfor plikt til å varsle DJ umiddelbart etter felling av dyr slik at vi kan informere øvrige jegere om restkvote mhht dyreslag. Det skal ikke gjenopptas jakt på nytt dyr før DJ har bekreftet mottak av informasjon om felling.

Jegers ansvar:
- Det er jeger sitt ansvar å påse at en utøver jakten innenfor riktig terreng. 

- Jeger plikter til enhver tid å følge de forskrifter og lover som gjelder i   forbindelse med utøvelse av jakten.