Geilo.Hjortejakt Hol Vestre Grunneierlag

Geilo.Hol Vestre Grunneierlag har tilbud på hjortejakt. Kvote 3 frie dyr, fra 1 september. Et jaktlag med inntil 6 jegere.

Arter

  • Hjort

Kjøp/søk jakt her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


08.05.2020 kl. 09:00

31.05.2020 kl. 23:59

Om oss

Velkommen til oss!

Hol Vestre Grunneigarlag er en organisasjon bestående av grunneiereI Hallingdal,nærmere bestemt i vestre Hol. Du finner oss i den delen av Hol kommune der Geilo ligger. Vi strekker oss fra Ål kommune i øst og grenser til Ustaoset i vest. Arealene vi disponerer ligger sentralt fra Geilo sentrum og strekker seg fra dalbotn og opp på åsen med mer åpent landskap. I nord ruver majestetiske Hallingskarvet. Vi leier ut både småviltjakt,rådyrjakt og Hjortejakt.

 .

 

Kontakt oss

Hol Vestre Grunneigarlag

Stein Verpe

92248848

post@hvgl.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Priser

KVOTE / PRIS

Ved felling trekkes forskudden fra kg prisen.  kr. 75.- pr kg

 

Mer detaljert beskrivelse

 Vi kan tilby et terreng som strekker seg fra grense mot Ål kommune i Øst til gamle Skurdalsveg i vest og går fra dalbotn opp på åsen. Ca 14 000 da. Det er variert biotop med alt fra bratt terreng med mye gammelskog til store åpne myrområder. Terrenget er lite berørt av ferdsel og hytter, med unntak av noen gamle støler som ligger oppe på åsen. Det er enkel adkomst til det meste av terrenget via skogsbilveier/bomvei. Hjortebestanden har i flere år vært økende. 

Jaktregler

 

Jeger må ha tilgang/avtale med godkjent ettersøkshund. Hol kommune har pålegg om å ta CWD (skrantesjuke) prøve av alle felte dyr over 1 år. Utstyr for slik prøvetaking fåes ved å ta kontakt med kontaktansvarlig. Det er jegernes plikt å lese seg opp, samt lære seg å ta prøve av hjerne/lymfe. Info finnes på www.hjortevilt.no. Alle biler som parkeres langs veiene i terrenget skal ha kopi av jaktkort synlig i frontruta på bilen. Alle felte dyr skal kontrollveies av oppnevnt kontrollør fra grunneierlaget. Oppsynsmann,grunneier kan forlange å se jegeravgiftskort og jaktkort i grunneigarlagets områder.

Andre aktuelle tilbud