Reinsjakt på skogsrein Fåset-Fådal

Fåset-Fådal har noen kort på reinsdyr som oppholder seg i skogen rundt sjøen Savalen. Dette er en meget vanskelig jakt med en fellingsprosent på ca 5%.

Arter

  • Villrein

Kjøp/søk jakt her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


29.05.2018 kl. 09:00

10.06.2018 kl. 23:59

Om oss

Fåset-Fådal grunneierlag ligger vest i Tynset kommune med grenser mot Glomma, Fåa og Storbekken i øst. Mot langlinje over Bratthøa i nord, videre mot Mjovasskletten og Rødalshøa i vest til grense mot Alvdal i syd. Totalt areal er 108 000 dekar.

Kontakt oss

Fåset-Fådal Grunneierlag

907 49 405

magne.sandtroen@fmhe.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Priser

Jaktregler

 

JAKTTID:

Fra og med 20.8 til og med 15.9.

 

Kortet gjelder kun i Fåset jaktfelt, T28.

  

OPPGJØR

 Kr 1000,- betales kontant ved avhenting av kort.

 Felte dyr betales med kr 70,- pr kg slaktevekt, faktureres fra Fåset – Fådal grunneierlag etter endt jakt.

 

KVELDSJAKTFORBUD.

 I perioden fra og med 20.8 til og med 5.9 er all jakt forbudt etter kl. 20:00, i perioden fra og med 6.9 til og med 21.9 er all jakt forbudt etter kl. 18:00.

 MELD FRA VED FELLING

SMS til Nord Østerdal Utmarkstjenester mob. 97886312 samme dag som felling fant sted, for veiing/kontroll av dyret.

 

KJEVEINNSAMLING OG VEIING:

Som et ledd i hjorteviltovervåkningen skal reinskrapt underkjeve innleveres, senest 5 dager etter jaktslutt. Kjevelapp skal fylles ut med slaktevekt, fellingsdato med mer.

 

SKADDE DYR.

Skadde dyr skalavlives og kjøttet tas vare på (urdes ned). Jegeren kan ta dyret på eget kort dersom dette er i samsvar med jegers fellingstillatelse. Avlivet dyr som ikke taes på kort må ikke fjernes fra slakteplassen. Oppsynet skal varsles så snart som mulig. Vær nøye med å beskrive plassen og merk stedet godt. GPS-koordinater gjør stedet lettere å finne igjen.

 

INNLEVERING AV KORT.

Kontrollkortet skal leveres rettighetshaver innen 5 dager etter jaktslutt og seinest 20.9. Dette gjelder også for de som ikke har felt dyr. NB! Husk å påføre slaktevekt, fellingssted (jaktfelt og stedsnavn), antall jaktdager og klokkeslett på kortet før det leveres inn.

NB! Gebyr kr 500,- for hver dag over frist for innlevering av kort.