Hjortekort Fåset-Fådal Utmarkslag

Hjortekort på tilgjengelig felleskvote til Tynset Utmarksråd. Jegeren må holde seg oppdatert på tilgjengelig kvote før jaktstart hver dag.

Arter

  • Hjort

Kjøp/søk jakt her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


28.05.2018 kl. 09:00

10.06.2018 kl. 23:59

Om oss

Fåset-Fådal grunneierlag ligger vest i Tynset kommune med grenser mot Glomma, Fåa og Storbekken i øst. Mot langlinje over Bratthøa i nord, videre mot Mjovasskletten og Rødalshøa i vest til grense mot Alvdal i syd. Totalt areal er 108 000 dekar.

Kontakt oss

Fåset-Fådal Grunneierlag

907 49 405

magne.sandtroen@fmhe.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Mer detaljert beskrivelse

For hjort:
Det skal for samtlige deltagende jegere framlegges dokumentasjon på 60 treningsskudd, storviltprøve, betalt jegeravgift, godkjent ettersøkshund samt kvittering for betalt forskudd før jaktkontrakt kan signeres. 

Jaktregler

Jaktkortet gir rett til å jakte hjort i Fåset-Fådal Grunneierlag sitt område.  Det kan kun felles et dyr pr.kort. 
Jakttiden for jaktkortet på hjort er 1. September t.o.m 23. september. Og 15 Nov - til 23 Desember.  
Jaktkortet gjelder ikke jakt på hjort fra 24. september - til og med 14 November.

 

Det jaktes på felleskvoten til Tynset Utmarksråd

 

Tilgjengelig kvote er jegerens ansvar, oppdatert kvote er på mobilsvar/987 86 312. Jeger må ringe før jaktstart hver dag. 
Jaktkortet opphører da felleskvota til Tynset Utmarksråd er oppfylt.

 

Ved feilskyting gjelder Fåset-Fådal Grunneierlags regler om feilskyting elg/hjort. Spørsmål henvendelse Fåset-Fådal Grunneierlag.

 

Hvem som jakter på lagsjakt kortet må meldes til h.brendbakken@gmail.com .no husk å oppgi kortnummer.

 

Jegers ansvar:
- Det er jeger sitt ansvar å påse at en utøver jakten innenfor riktig terreng.
- Jaktkortet er ikke gyldig uten at betalt jegeravgift kan dokumenteres.
- Jaktkortet er ikke gyldig uten at tilgang på godkjent ettersøkshund kan dokumenters.
- Jeger plikter til enhver tid å følge de forskrifter og lover som gjelder i   forbindelse med utøvelse av jakten.
- Jeger plikter å levere fangstoppgave. Felling varsles pr sms senest samme dag til Nord-   Østerdal Utmarkstjenester på tlf. 978 86 312
(Oppsynsmann tar da kontakt for veiing av dyret)
- Oppgjør: Det betales 65,- + mva pr kg etter kontrollveiing av dyret. Dette faktureres etter jaktslutt.

KORTJAKT enkelt jeger: forskudd på kortkjøp trekkes fra kg pris.

KORTJAKT lagsjakt : kr 1000,- av forskudd trekkes fra kg. pris.

 

I tillegg skal fangstoppgave leveres over internett  (ha jaktkortnr. tilgjengelig)
- Jegere som ikke leverer fangstoppgave vil bli utestengt.
- Ved påskyting/skadeskyting skal viltnemda og oppsyn varsles på 978 86 312 varsles. 

 

Jeger må ha egen eller avtale om godkjent ettersøkshund