Hjortejakt Tunna Fåa Grunneierlag

Hjortekort på tilgjengelig felleskvote til Tynset Utmarksråd. Jegeren må holde seg oppdatert på tilgjengelig kvote før jaktstart hver dag.

Arter

  • Hjort

Kjøp/søk jakt her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


12.04.2019 kl. 09:00

15.05.2019 kl. 23:59

Kontakt oss

Tunna Fåa Grunneierlag

97726093

ni-ne@online.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Priser

 Hjortekort  kr 1000,- for grunneier og kr 1500,- for ikke grunneier.
Ved felling av dyr betales kr 65,- + mva pr kg i tillegg.

Mer detaljert beskrivelse

Lettjaktet felt med gode adkomstmuligheter fra veinettet i området. Blandingsskog og furuskog i liene, noe granskog.  Godt utbygd seter/skogsbilveinett.

Kortet er gyldig for inntil 2 personer. ( Ved kjøp av kort må jegere oppgi til post@jakt-fiske-fritid.no hvem jakter på kortet)
Terrengene framstår som ulvfrie.

Jaktregler

 

Jaktkortet gir rett til å jakte hjort i Tunna-Fåa Grunneierlag sitt område.  Det kan kun felles et dyr pr.kort. 
Jakttiden for jaktkortet på hjort er 1. September t.o.m 23. september. Og 15 Nov - til 23 Desember.  
Jaktkortet gjelder ikke jakt på hjort fra 24. september - til og med 14 November.

 

Det jaktes på felleskvoten til Tynset Utmarksråd

 

Tilgjengelig kvote er jegerens ansvar, oppdatert kvote er på mobilsvar/987 86 312. Jeger må ringe før jaktstart hver dag. 
Jaktkortet opphører da felleskvota til Tynset Utmarksråd er oppfylt.

 

Ved feilskyting gjelder Tunna/Fåa Grunneierlags regler om feilskyting elg/hjort. Spørsmål henvendelse Tunna/Fåa Grunneierlag.

 

Kortet gjelder for inntil to personer. Hvem som jakter på kortet må meldes til post@jakt-fiske-fritid.no husk å oppgi kortnummer.

 

Jegers ansvar:
- Det er jeger sitt ansvar å påse at en utøver jakten innenfor riktig terreng.
- Jaktkortet er ikke gyldig uten at betalt jegeravgift kan dokumenteres.
- Jaktkortet er ikke gyldig uten at tilgang på godkjent ettersøkshund kan dokumenters.
- Jeger plikter til enhver tid å følge de forskrifter og lover som gjelder i   forbindelse med utøvelse av jakten.
- Jeger plikter å levere fangstoppgave. Felling varsles pr sms senest samme dag til Nord-   Østerdal Utmarkstjenester på tlf. 978 86 312
(Oppsynsmann tar da kontakt for veiing av dyret)
- Oppgjør: Det betales 65,- + mva pr kg etter kontrollveiing av dyret. Dette faktureres etter jaktslutt. (forskudd på kortkjøp kommer i tillegg til kg pris)   - I tillegg skal fangstoppgave leveres over internett  (ha jaktkortnr. tilgjengelig)
- Jegere som ikke leverer fangstoppgave vil bli utestengt.
- Ved påskyting/skadeskyting skal viltnemda og oppsyn varsles på 978 86 312 varsles.

 

Jeger må ha egen eller avtale om godkjent ettersøkshund