Hjortejakt på Frei, Kristiansund

Medlemmer i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) får nå anledning til å kjøpe 5-dagers kort for jakt på hjort på Or kommunevald i Kristiansund kommune.

Arter

  • Hjort

Kjøp/søk jakt her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


26.06.2020 kl. 09:00

Om oss

NJFF Møre og Romsdal

NJFF Møre og Romsdal har to ansatte, fylkessekretær og friluftsveileder, tillitsvalgte i styret velges på det årlige årsmøtet. Kontorsted er Skaret i Fræna kommune. Vi jobber for å sikre god drift og aktiviteter i våre 35 lokalforeninger. NJFFs motto er "Jakt- og fiskeglede til alle - for alltid", noe som er grunnlaget for all vår aktivitet.

www.njff.no/moreogromsdal 

Kontakt oss

NJFF Møre og Romsdal

Åsa Fredly

92426293

m.romsdal@njff.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Priser

5 dagers kort:

Medlemmer i NJFF får kjøpe kort for kr 500,-

 

Fellingsavgift:

Kalv: 1700

Ungkolle: kr 2500,-

Kolle/Spissbukk: kr 3000,-

Bukk: kr 5500,-

 

Fellingsavgift etterfaktureres. Det kommer ingen kg pris i tillegg.

Mer detaljert beskrivelse

Mer detaljert beskrivelse

 

NJFF Møre og Romsdal har inngått avtale med Kristiansund kommune om jaktrettighetene på to tidligere Statskogeiendommer på Frei. Det kan jaktes hjort. Jakten foregår i et lettgått terreng sentralt beliggende på Freiøya. Jaktterrenget ligger ca 20 min fra Kristiansund sentrum og ca 45 min fra Molde. Vi har tilrettelagt poster for jakta og benytter verktøyet WeHunt for å vise område for jakt og anbefalte poster. Terrenget er brukt til mye annet friluftsliv og det er mange turstier som er flittig besøkt av turgåere. Dette må dere være forberedt på og jegere skal vise hensyn til andre brukere av området.

 

I leieavtalen med grunneier Kristiansund kommune står det at jakt i terrenget i hovedsak skal gjennomføres som opplæringsjakt. Men avtalen gir oss også mulighet til å selge jakt gjennom Inatur. Derfor selger vi nå 5-dagers kort for jaktlag på inntil 5 jegere som skal foregå på ett av valdene våre, Or kommunevald. Det er ikke åpnet for salg av flere kort i samme periode. Det vil pågå opplæringsjakt i naboterrenget Kvalvåg kommunevald hele sesongen, og på Or kommunevald i perioder der vi ikke selger kort.

Evt. felt dyr kan hentes ut av terrenget med bil, men ellers er det begrenset mulighet for å kjøre inn i området. Parkering ved Prestmyra og så kan man gå inn til Or fra parkeringsplassen. Hodet av felt dyr må fremvises for kontroll.

 

Tilbudet er åpent for medlemmer i NJFF.

Jaktregler

All jakt på Or og Kvalvåg kommunevald skal hensynta annet friluftsliv. Jakt skal foregå på anviste områder for å ta hensyn til andre brukere av området. Kjentmenn fra Kristiansund og Nordmøre jff eller NJFF Møre og Romsdal skal informere jegerne om området før jakt. Vi tar kontakt med de som kjøper jaktkort.

 

Kortet gjelder for et jaktlag på inntil 5 jegere. En kan ikke kjøpe flere kort i samme periode. Navn på jegere må meldes inn til NJFF Møre og Romsdal før jaktstart. Gyldig jegeravgift må forevises. Jaktleder er kjøper av kort dersom ikke annet oppgis. Jaktleder er ansvarlig for rapportering og rapportering skal skje til valdansvarlig Karstein Yttervik på mob. 90643857 og på epost  til NJFF Møre og Romsdal m.romsdal@njff.no. Rapportering skal skje ved jaktas slutt og innen søndag kl 20 samme uke. Rapporten skal inneholde skutt eller ikke skutt dyr, og evt. hvilket dyr som er skutt. Sett hjort skal også rapporteres. Det skal også rapporteres dersom man ikke har jakta.

 

Dersom det skal tas cwd-prøve vil det bli gitt beskjed om dette i forkant av jakta.

 

Hele den resterende kvoten er til en hver tid jaktbar. Jaktbar kvote får dere vite før jakta starter, og jaktleder er ansvarlig for å være oppdatert på restkvote. Når kvota er full blir jakta stengt og de som har kjøpt kort får ikke jakte. Betalt jaktkort blir da refundert i sin helhet. Dersom det er kvote igjen etter uke 47 blir flere jaktkort lagt ut.

 

Jegere skal ha tilgang på godkjent ettersøkshund. Avtale om ettersøkshund må forevises før jakt starter. Vi kan formidle kontaktinfo til godkjente ekvipasjer, men det er jegerens ansvar å ha dette i orden.

Jakttips

Jegeren får omvisning i terrenget før jaktstart.