Jaktkort på elg, Skibotndalen - Helligskogen

Jeger velger inntil 5 dager med jakt. kvote: 1 ungdyr

5425J0002

Arter

  • Elg

Beliggenhet

Viktige datoer


30.11.2021 kl. 09:00

Kontakt selger

Statskog SF

74 21 30 00 tast 1

friluftstorget@statskog.no

Kjøp/søk jakt her

Om selger

Statskog er en garantist for at alle har tilgang til jakt og fiske. Statskog legger til rette for friluftsliv på egen grunn.

 

La deg inspirere

 

Statskogs personvernerklæring

 

Disse jaktkortene er tilgjengelig for alle jegere over 18 år som ønsker å prøve elgjakt. Både erfarne jegere og nybegynnere kan kjøpe disse jaktkortene.

Kortet er strengt personlig og kan ikke overdras til andre.

 Innehaver av hovedkortet må selv være til stede på jakt den/de dager kortet er gyldig for. Alle jegere som skal delta på jakt sammen med jeger med hovedkort må kjøpe eget tilleggskort.

 Bevis for betalt jaktkort skal alltid medbringes under jakt og innehaveren plikter å vise det fram når dette blir krevd av oppsynet, politiet eller representant fra grunneier.

Jakt uten gyldig jaktkort kan anmeldes til politiet.

Kjøp av dagskort innebærer at jeger aksepterer regler for storviltjakt og kontraktsbestemmelser. 

Priser

Mer detaljert beskrivelse

Kvote: 1 ungdyr og 1 kalv

Jaktregler

Kvoter:

Se detaljert beskrivelse over

 

Jaktfeltkart/Kontaktperson:

Ved behov for innsyn i kart eller kontakt med kontaktperson/oppsyn på ditt eller nabojaktfelt, følg linken og gå inn på riktig jaktfelt  Kontaktperson/oppsyn på jaktfeltet

 

Generelle bestemmelser:

Jegerne som jakter på dagskort må selvsagt, og som vanlig, sørge for å ha godkjent ettersøksekvipasje/ettersøksavtale i orden, og et eget opplegg for uttransport og ivaretakelse av felt vilt.

Felte dyr faktureres i henhold til gjeldende  prisliste. 

Rutiner for rapportering av felt vilt til oss som grunneier samt kontroll av dyrekategori og slaktevekt mm finner dere blant dokumentene på linken til Storviltportalen nederst på siden.

Sett og skutt  skal føres, enten inne på www.storviltportalen.no eller på app som heter Storviltapp.  App kan lastes ned på Appstore eller Google Play. Skutte dyr kan også meldes via SMS. se egne rutiner. 

Kortet er strengt personlig og kan ikke overdras til andre.

Innehaver av hovedkortet må selv være til stede på jakt den/de dager kortet er gyldig for. Alle jegere som skal delta på jakt sammen med jeger med hovedkort må kjøpe eget tilleggskort.

 Bevis for betalt jaktkort skal alltid medbringes under jakt og innehaveren plikter å vise det fram når dette blir krevd av oppsynet, politiet eller representant fra grunneier.

Jakt uten gyldig jaktkort kan anmeldes til politiet.

Kjøp av dagskort innebærer at jeger aksepterer regler for storviltjakt og kontraktsbestemmelser. 

 

Jaktkortene blir lagt ut på ulike vald og jaktfelt. Det vil være ulike bestemmelser i  de ulike valdene, for eksempel vektgrenser og taggebegrensninger, innsamling av tenner mm. Det er derfor viktig at dere som jegere setter dere inn i dette. Dette finner dere også mer informasjon om under linken til Storviltportalen under.

 

 I områder med innsamling av kjeve og/eller ovarie må dere ta kontakt med Statskog før dere kvitter dere med eventuelt slakteavfall. 

Jakttips

Dette tilbudet er tilgjengelig for alle som ønsker å prøve elgjakt.

 

Dette er et tilbud som kommer i tillegg, og som et supplement, til vår tradisjonelle elg-og hjortejakt for jaktlag.

 

Både erfarne jegere og nybegynnere kan kjøpe disse jaktkortene. Kortene kan kjøpes uten at man har et etablert jaktlag, men ønsker man å jakte sammen med andre, kan dere kjøpe tilleggskort for jaktvenner. Tilleggskort kan kun kjøpes av personer som har avtalt å jakte sammen med kjøper av hovedkortene.

 

Dagskortene gjøres tilgjengelig når fellingsprosenten for området er lavere enn ønskelig, eller at det fortsatt er elg/hjort igjen på kvoten. Der det fortsatt er kvoter igjen, tilbyr vi jegerne mulighet for jakt for en rimelig penge.