Hjortejakt i Vingelen - for utenbygds

Vingelen utmarkslag selger kort på hjort. Vingelen har en stor stamme av dyr, så her er det virkelig muligheter for felling.

3426J0059

Arter

  • Hjort

Beliggenhet

Viktige datoer


06.02.2024 kl. 09:00

01.04.2024 kl. 23:59

Kontakt selger

Vingelen Utmarkslag

Tlf 47921187

jakt@vingelen.com

Kjøp/søk jakt her

Om selger

Vingelen Utmarkslag er en av to hovedorganisasjoner for grunneierne i Vingelen.

Utmarkslagets ansvarsområde er det som er under tregrensa; skog, veier, elgjakt, skogsfugljakt, rådyrjakt etc.

Priser

Prisen pr. kg. er kr 87,- inkl. mva. som kommer i tillegg til kortprisen.

Dyret skal veies etter felling hos godkjent kontrollør. 

Alle felte dyr skal veies og kontrolleres hos Gjermund Urset. Telefon 92 82 70 23.

Mer detaljert beskrivelse

Bra terreng med høy tetthet av dyr, tradisjon for lite hjortejakt i området, noe som har ført til en bra økning i bestanden. Furu og bjørkeskog, noe innslag av gran. Bra med veier i terrenget, endel dyrket mark. Jakt på innmark er tillatt, men vis hensyn.  Beitedyr kan forekomme i terrenget tidlig i jakta, men er generelt ikke noe problem. 

 

Du finner informasjon om overnatting, og andre aktiviteter i Vingelen på www.vingelen.no

Jaktregler

Det kan skytes ett dyr pr kort.

Type dyr som kan felles:

Voksen hunn - Kalv - Bukk inntil 8 ender.

Skytes det bukk med mer enn 8 takker blir geviret inndratt og et feilskytingsgebyr på kr. 100,- inkl mva. pr. kg. blir fakturert i tillegg.

 

Det er IKKE jakt mellom 21.09 og 19.10.

Løs hund kan benyttes etter 19.10.

 

Nattjaktforbudet er opphevet.

Husk at det er forbud mot å kjøre på dyrka mark. Observasjon av dette vil føre til jaktnekt.

 

Jaktkortet er ikke gyldig uten:

- skriftlig avtale på tilgang til godkjent ettersøkshund

- Gyldig avlagt storviltprøve. Det er krav om 80 treningsskudd ved jakt i Vingelen. 

Alle felte dyr skal veies og kontrolleres hos Gjermund Urset, tlf 92 82 70 23. Felling skal varsles samme dag. Felte dyr skal rapporteres i hjorteviltregisteret, senest innen veiedato. ID 3426J0059

 

Jegers ansvar:
- Det er jeger sitt ansvar å påse at en utøver jakten innenfor riktig terreng.
- Jaktkortet er ikke gyldig uten at betalt jegeravgift kan dokumenteres.
- Jeger plikter til enhver tid å følge de forskrifter og lover som gjelder i forbindelse med utøvelse av jakten.
- Ved påskyting/skadeskyting skal viltnemda varsles.

Andre aktuelle tilbud