Elgjakt Nord Østerdal

Søknadsfrist 24 august. Elgjakt med hjort og rådyr på kvota i et terreng på 33000 dekar. Perfekt for løshundjakt i område med meget bra bestand av elg.

Arter

  • Elg
  • Hjort

Kjøp/søk jakt her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


25.07.2017 kl. 09:00

24.08.2017 kl. 23:59

Kontakt oss

Jaktspot

90508589

steino@jaktspot.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Priser

Jakttid er fra 09 til 15 oktober. 

Minstepris for dette jakttilbudet er 55 000,- kr. inkl. alle avgifter og kjøtt.

De som ønsker å få tilsendt anbudspapirer søker på dette terrenget. Anbudsdokument blir da tilsendt på e-post.

Mer detaljert beskrivelse

Lettjaktet felt med gode adkomstmuligheter fra veinettet i området. Blandingsskog og furuskog i liene, noe granskog og bjørkeskog.  Godt utbygd seter/skogsbilveinett.

 

Kvote:

1 Voksen okse

1 Voksen ku

1 Kalv

1 Hjort ( Dette er en felleskvote med andre ommråder, hva som er jaktbart blir opplyst før jaktstart.)

1 Rådyr 

Det er ingen begrensning på antall jegere på jaktlaget. 

 

Muligheter for leie av hytte/ seter i jaktommrådet eller se www.savalen.no 

Jaktregler

Andre aktuelle tilbud