Hjortejakt Øvre Rendal Grunneierlag

Hjortejakt på kolle, ungdyr og kalv. Øvre Rendal Grunneierlag har en voksende hjortestamme i lett jaktet terreng.

Arter

  • Hjort

Kjøp/søk jakt her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


10.05.2020 kl. 09:00

Kontakt oss

Øvre Rendal Grunneierlag

Bjørn Halvor Granerud

97774916

g_bjornhalvor@hotmail.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Priser

Hjortekort  kr 1000,-  (kortbegrensning 20 kort)
Ved felling av dyr betales kr 90,- inkl mva pr kg fratrukket kortpris..

 

Kvote:
Hind
Ungdyr 1,5 år begge kjønn
Kalv

Mer detaljert beskrivelse

Lettjaktet felt med gode adkomstmuligheter fra veinettet i området. Blandingsskog og furuskog i liene, noe granskog.  Godt utbygd seter/skogsbilveinett.

 

Jaktregler

Jakttider:
01/09 – 23/09
02/10 – 23/12

Jegerinnstruks må leses før kort kjøpes.

 

Jegere må ha tilgang til ettersøkshund eller gyldig underskrevet avtale med  ettersøksekvipasje.

Feilskytings gebyr etter Øvre Rendal Grunneierlags regler.
Jaktregler i henhold til grunneierlagets retningslinjer.
Jegere er forpliktet til å forevise alle nødvendige papirer.
Det skal føres sett og skutt i viltrapporten daglig. (passord og brukernavn blir tilsendt på mail)
Samjakt med elgjegerne.
Det er pr. i dag ikke fast tilhold av Ulv i området.

Jegere plikter å sette seg inn i jaktgrenser for terrenget.

Kort kjøpere ( rådyr, hjort ) sender kopi av betalt jegeravgift, tilgang til etter søks hund og bestått jegerprøve til

Bjørn Halvor Granrud, Gamle Kongevei 3958, 2484 Rendalen. Men helst på e-post til or_grlag@hotmail.com

 

 

Kortet er ugyldig før dette er gjort, kortet gjelder for kun en navngitt person.

 

Vedlagte filer

Andre aktuelle tilbud