Villreinjakt i Røldal for utanbygds

Det vert ikkje opna for søknader for utanbygds i 2018 pga svært låge kvotar. Velkomen som søkjar ved seinare høve.

Arter

  • Villrein

Kjøp/søk jakt her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


03.04.2017 kl. 09:00

02.05.2017 kl. 23:59

Om oss

Røldal statsallmenning (330 000 daa) strekkjer seg over eit stort område sørvest på Hardangervidda. Terrenget ligg delvis innanfor nasjonalparken. Sandfloegga, med sine 1721 meter, er det høgaste punktet på vidda og ligg sentralt i allmenningen.   Fjellstyret i Røldal forvaltar og fire stølar som ligg på Haukelifjell, tre av dei finn ein attmed "gamlevegen" der det er full drift sommarsdagen. Geitene gjev mjølk som vert kokt inn til ost, og av kyramjølka vert det laga rjome og gammalost, om ikkje EU-reglane set ein stoppar for ein av dei eldste tradisjonane i bygda.   Fjellnaturen rundt bygda har mange små og store perler. Dei kan vitjast og nytast, men gjer det utan å setja att spor.
Hjelp oss å ta vare på det me har fått å forvalta. Velkomen til Røldal!

Kontakt oss

Røldal Fjellstyre

Harald Andersen

902 13 685

roldal@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Priser

                                         Innanbygds               Utanbygds

 Fritt dyr                            1400,-                       2800,-

Simle/Ungdyr                      900,-                       1800,-

Simle/Ungdyr m/kalv        1100,-                        2200,-

Kalv                                    400,-                          800,-

Mer detaljert beskrivelse

Røldal Fjellstyre tildelar eit avgrensa antal kort til utanbygds kvart år. For 2017 vert det gjeve tilbod til maksimalt 40 jegerar, men med redusera antal utifrå tildelt kvote. Tildeling av kort skjer etter trekking. Du vil få tilbod via INatur.no med ein frist for betaling. Dersom du ikkje betalar til fristen vil tilbodet gå til neste på reservelista.

Kort kjøpt på statsallmenning er personleg og kan ikkje overdragast eller seljast til andre. Kjøpt kort refunderast ikkje.

Jaktregler

Jakttida er fom 20 august tom 30 september. (dersom jakta vert utvida gjeld dette automatisk)

Du må ha med deg gyldig fellingsløyve, våpenkort, jegeravgiftskort, evt samjaktavtaler og jaktlagsavtaler.

 

Samjaktavtaler: avtaler som er inngått av Røldal Fjellstyre med andre vald vil ligge ved kortet når du får dette. Du kan, på eige initiativ, få løyve av andre grunneigarar på Hardangervidda til å nytte kortet ditt der. Dette må du ordne sjølv.

 

Jaktlag: Røldal Fjellstyre har opna for at alle som har utskrive fellingsløyve på Røldal SA kan lage jaktlag med inntil 5 personar. MRK: Inngangsbilletten for å danne jaktlag er at du har eit fellingsløyve frå Røldal SA. Du kan IKKJE lage jaktlag med jegerar som ikkje har fellingsløyve eller fellingsløyve frå andre vald. Ynskjer du å lage jaktlag må dette godkjennast av fjellstyret. Du finn skjema for utfylling og innsending på desse sidene.