Villreinjakt i Y-tjønnan og Magnilldalen

Villreinjakt i Forollhogna er kun for innenbygdsboende jegere i Tynset kommune. Søknadsfrist 1. mai

Arter

  • Villrein

Beliggenhet

Viktige datoer


01.04.2024 kl. 09:00

01.05.2024 kl. 23:59

Kontakt selger

Tynset kommune

62 48 50 00

postmottak@tynset.kommune.no

Video

Kjøp/søk jakt her

Om selger

Tynset kommune,

2500 Tynset

Telefon 62 48 50 00

Tynset kommune

Priser

Prisen er pr. dyr uavhengig om du får felling eller ikke.

 

Mer detaljert beskrivelse

 Trekning foregår i følgende rekkefølge:

  1. Kalvekort for unge jegere (de under 18 år (førstegangsjeger) som da ikke blir trekt ut og har søkt på på andre kort, stiller likt med resten)
  2. Storbukk, Liten bukk, Simle og kalv

 

Det er mulig å velge om en ønsker å delta i trekning på alle eller bare noen kortkategorier. For å delta i trekning på alle kortkategorier må det søkes på alle kategorier.

 

Kommunen leier ut reinsdyrjakt på villrein i områdene Y-tjønnan, Magnilkroken for innenbygdsboende jegere i Tynset kommune.

Villreinjakta starter 20. august og varer til kvoten er tatt, eller fram til 20. september. Alle jegere må underskrive jegerkontrakt for området. Dokumentasjon for godkjent 50 treningsskudd, bestått storviltprøve  fremvises ved henting av jaktkort.

 

Søkere som tildeles og takker ja til reinsdyrjakt, må stå over de fire påfølgende årene før de blir med i ny trekning. De som blir tildelt storbukk, må stå over trekningen av storbukk de påfølgende ti årene, men kan etter fire år være med i trekning på andre kortkategorier.

 

Grunnet nedgang i antall reinskort Tynset kommune får tildelt, og en økning i antall søkere, er det fra og med 2024 gjort en endring at søkere må stå over i fire år etter tildelt reinskort før en kan søke igjen. 

 

Ungdomskort:

Dem som har blitt tildelt kort som førstegangsjeger/ungdomskort en gang, blir ikke prioritert senere på ungdomskort. Da stiller dem på lik linje som øvrige søkere. Søkere som ikke har bestått jegerprøven innen 1.juli søknadsåret, mister retten til tildelt reinskort og reinskortet blir tildelt reserveliste. Men jegeren kan søke neste år på lik linje med øvrige jegere når jegerprøven er bestått. 

 

Se også kommunens hjemmesider og forvaltningsplan for Tynset kommunes utmarkeiedommer for mer info.

 

Fangstrapport

Kjeve for aldersbesteemmelse sammen med utfylt jaktkort skal leveres Tynset kommune umiddelbart etter dyret er felt De som ikke leverer fangstrapport, må stå over jakt de påfølgende fem år.

 

Betaling og pris

Fastpris. 

 

Jaktregler

Se kart over jaktområdet HER

Andre aktuelle tilbud