Jakt på svalbardrein

På denne siden kan fastboende på Svalbard søke om jakt på svalbardrein. Muligheten gis kun til personer registrert i befolkningsregisteret på Svalbard.

Arter

  • Villrein

Kjøp/søk jakt her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


20.05.2021 kl. 09:00

20.06.2021 kl. 23:59

Om oss

Sysselmannen på Svalbard er Norske myndigheters øverste representant på øygruppen Svalbard.

Kontakt oss

Sysselmannen på Svalbard

79 02 43 00

firmapost@sysselmannen.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Priser

Årskalv: 100 NOK

Simle/ungdyr: 300 NOK

Fritt dyr: 300 NOK

Mer detaljert beskrivelse

På denne siden kan fastboende på Svalbard søke om jakt på svalbardrein. Muligheten gis kun til personer registrert i befolkningsregisteret på Svalbard. Det kan søkes ulike kategorier og jaktområder. Jakten foregår i tidsrommet 15. august til 20. september. 

 

Fellingstillatelse blir tilsendt pr post i 2020. De som har fått et tilbud og betalt dette innen betalingsfristen vil derfor motta sitt jaktkort i posten. NB: DET ER VIKTIG AT JEGER HAR OPPGITT RIKTIG SVALBARD POSTADRESSE INNE PÅ INATUR SLIK AT JAKTKORTET BLIR SENDT TIL RIKTIG ADRESSE.

 

NB: Servicegebyr vil bli refundert av Inatur til innenbygdsboende på Svalbard i løpet av 1 virkedag. 

 

Jakt på Svalbardrein er et tilbud til lokalbefolkningen på Svalbard.

 

Husk å søke på alle de tre kortkategoriene (fritt dyr, simle/ungdyr og kalv) innenfor jaktområdet. Dette øker din sjanse for å få fellingstillatelse innenfor ønsket område. Søk også på flere jaktområder!

Du er kun med i trekningen på de jaktkort i de områdene du faktisk har søkt på.

 

Alle som får tildelt jakt på Svalbardrein hos Sysselmannen vil motta melding om dette etter at trekningen er gjennomført. Sysselmannen tar sikte på å gjennomføre trekningen i uke 29. Vi vil på våre nettsider opplyse når dette er gjort.

 

Du vil kun motta ett tilbud om jakt. Dersom du takker nei til dette, vil du ikke få et annet tilbud.

 

 

De som ikke får tildelt jakt, vil motta en e-post om dette. Det vil kun bli gjennomført en trekning etter søknadsfristen og det vil ikke bli satt opp en venteliste for de som ikke fikk jakt i første trekning.

 

Hver søker vil bare få tildelt én fellingstillatelse. Når du fyller ut søknaden skal du prioritere hvilket område du ønsker jakt i og hva slags dyr du ønsker å jakte, enten fritt dyr, simle/ungdyr, eller kalv.

 

Fellingstillatelse blir tilsendt pr post i 2021. De som har fått et tilbud og betalt dette innen betalingsfristen vil derfor motta sitt jaktkort i posten. NB: DET ER VIKTIG AT JEGER HAR OPPGITT RIKTIG SVALBARD POSTADRESSE INNE PÅ INATUR SLIK AT JAKTKORTET BLIR SENDT TIL RIKTIG ADRESSE.

 

Tildelte jaktkort er personlig og kan ikke byttes eller overdras til andre jegere. Det er ikke anledning for å felle andres dyr. Kun den som er tildelt fellingstillatelse kan felle sitt tildelte dyr og kan ikke felle en annen jegers dyr.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

Jaktområdene for svalbardrein er: Sassendalen, Reindalen, Diabas, Colesdalen, Grøndalen og Hollenderdalen. Se kart.

 

Viktig infomasjon om rabies:

Det forekommer rabies på Svalbard og en må som jeger ta hensyn til dette i planlegging og utøvelse av jakt samt håndtering av slakt.

  • Alle som deltar i jakten bør være fullvaksinert mot rabies. Hvis det har gått over to år siden vaksinasjon (fullvaksinasjon eller booster), bør man ta en antistoffundersøkelse for å se om vaksinen fremdeles beskytter, eller ta en boostervaksine minst 7 dager før deltagelse i jakten.
  • Jegere som ikke er tidligere vaksinert og jegere som tidligere er vaksinert, men som ikke tar en ekstra boosterdose eller ikke har tilfredsstillende antistoffnivå, anbefales ikke å delta i jakten. Personer som ikke er fullvaksinert vil ha begrenset beskyttelse mot rabies. Beskyttelse opparbeides gradvis etter første dose, men har god effekt først syv dager etter siste dose.
  • Personer med nedsatt immunforsvar kan ha usikker effekt av vaksinen og bør ikke delta i årets jakt.
  • Kun dyr som oppfører seg normalt skal jaktes på. Unngå dyr som ikke viser frykt for mennesker, vandrer planløst rundt, er desorientert, virker syke, paralyserte eller delvis paralyserte.
  • Slakt fra synlig syke dyr, eller dyr med uvanlig adferd bør ikke håndteres.
  • Dersom jegere observerer syke dyr eller dyr med unormal atferd, må dette meldes til Sysselmannen slik at de kan vurdere om dyret skal avlives og undersøkes for rabies.
  • Uansett om man er tidligere vaksinert, må alle som blir eksponert for smittestoff kontakte helsetjenesten så raskt som mulig. Det er all grunn til å minne om at rabies er en dødelig sykdom.
  • Husk god hygiene under slakting.

 

For mer informasjon om rabies og henvisning til Mattilsynet, Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttets sider se her: https://www.sysselmannen.no/Nyheter/2018/08/viktig-informasjon-til-deg-som-skal-jakte-rein/

 

Ingen publisering av trekningslister

På grunn av strengere personvernregler i ny personopplysningslov vil Sysselmannen i år ikke offentliggjøre trekningslister for jakt på Svalbardrein. Vi beklager dette, og vil framover jobber for løsninger for å kunne offentliggjøre trekningslistene på en egnet måte.

 

 

Sysselmannen på Svalbards personværnerklæring: https://sysselmannen.no/om-sysselmannen/personvern/ 

 

 

Jaktregler

Jegere som ikke har betalt for fellingstillatelsen innen fastsatt betalingsfrist mister tilbudet om fellingstillatelse. Det er derfor viktig at tilbudet om fellingstillatelse betales innen fristen for å tilegne seg tilbudt fellingstillatelse.

 

Fellingstillatelse blir tilsendt pr post i 2020. De som har fått et tilbud og betalt dette innen betalingsfristen vil derfor motta sitt jaktkort i posten. NB: DET ER VIKTIG AT JEGER HAR OPPGITT RIKTIG SVALBARD POSTADRESSE INNE PÅ INATUR SLIK AT JAKTKORTET BLIR SENDT TIL RIKTIG ADRESSE.

 

Innleveringsplikt.

Kortinnehaver pliter å innlevere til Sysselmannen kjeve fra skutte dyr sammen med ferdig utfyllt fellingstillatelse med påkrevd data fra det felte dyr. Også fellingstillatelser som ikke blir benyttet eller som er uten felling skal leveres inn til Sysselmannen.

 

Den enkelte jeger plikter å sette seg inn i aktuellt regelverk i forkant av jakten. 

Svalbardmiljøloven av 15. juni 2001 nr 79.
Høstingsforskriften av 24. juni 2002 nr 712.

Forskrift om lokal regulering av jakt på svalbardrype og svalbardrein på Svalbard av 4. august 2003 nr 1005.

Forskrift om satser for avgift for jakt-, fangst- og fiskekort m.m. på Svalbard av 1. desember 2006 nr 1578.

Midlertidig forskrift om skyteprøve for storviltjegere på Svalbard for 2020–2021: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-05-26-1065

Andre aktuelle tilbud