Jakt på svalbardrein

På denne siden kan bosatte på Svalbard søke på jakt på svalbardrein. Tilbudet er forbehold bosatte med registrert bostedsadresse på Svalbard.

Arter

  • Villrein

Beliggenhet

Viktige datoer


24.05.2024 kl. 09:00

16.06.2024 kl. 23:59

Kontakt selger

Sysselmesteren på Svalbard

79 02 43 00

firmapost@sysselmesteren.no

Kjøp/søk jakt her

Om selger

Sysselmesteren på Svalbard er Norske myndigheters øverste representant på øygruppen Svalbard.

Priser

Årskalv: 100 NOK

Simle/ungdyr: 300 NOK

Fritt dyr: 300 NOK

Mer detaljert beskrivelse

Jakt på svalbardrein er et tilbud for den lokale befolkningen på Svalbard.

På denne siden kan innbyggere på Svalbard søke om jakt på svalbardrein. Denne muligheten er kun tilgjengelig for personer som er registrert i befolkningsregisteret på Svalbard. Du kan søke på ulike kategorier og jaktområder. Jaktsesongen varer fra 15. august til 20. september.

For å øke sjansene dine for å få jaktkort, bør du søke på alle tre kortkategorier (fritt dyr, simle/ungdyr og kalv) og for flere jaktområder. Når du fyller ut søknaden, kan du prioritere området du ønsker å jakte i og typen dyr du ønsker å jakte på, enten det er fritt dyr, simle/ungdyr eller kalv.

Du vil kun bli inkludert i trekningen av jaktkort i de områdene du har søkt på.

Alle som tildeles jaktkort for svalbardrein av Sysselmesteren vil motta varsel etter at trekningen er gjennomført. Sysselmesteren har som mål å fullføre trekningen innen uke 27. Vi vil kunngjøre på vår nettside når dette er gjort, og du vil bli informert om utfallet.

Du vil kun motta ett jaktkorttilbud. Hvis du takker nei til dette tilbudet, vil du ikke motta et annet. Det vil bli satt en betalingsfrist for jaktkortet, og hvis du ikke betaler innen fristen, vil du miste tilbudet.

De som ikke mottar jaktkort vil bli varslet per e-post.

Tildelte jaktkort er personlige og kan ikke byttes eller overføres til andre jegere. Du har ikke lov til å jakte for andre. Bare personen som er tildelt jaktkortet kan jakte på sitt tildelte dyr.

NB: Tjenestegebyret vil bli refundert av Inatur til innbyggere på Svalbard innen én virkedag.

 

Steds- og terrengbeskrivelse:

Jaktområdene for svalbardrein er: Sassendalen, Reindalen, Diabas, Colesdalen, Grøndalen og Hollenderdalen. Se kartet.

 

Parasitter:

Parasitter i reinsdyrmuskler kan skyldes en bendelorm som lever i tarmen til hunder eller rever, Taenia krabbei. På Svalbard er hovedverten polarreven. Denne bendelormen kan ha reinsdyr eller andre hjortedyr som mellomvert. Når reinsdyr infiseres med egg, frigjøres larvene i fordøyelseskanalen, vandrer gjennom tarmveggen og transporteres via blodstrømmen til musklene hvor de utvikler seg til små gråhvite knuter (cyster), 2-4 mm i diameter. Disse knutene kan observeres i skjelettmuskler, mellomgulvet og hjertemuskler. Hvis knuter finnes i skjelettmuskler, bør hjertet og mellomgulvet også undersøkes.

Kjøtt med cyster utgjør ingen helsefare, da det aldri har vært rapportert om smitte til mennesker. Imidlertid, hvis det finnes mange knuter i slaktet og organene, er det vanlig å kassere slaktet, inkludert organene. Slaktet bør bevares og kasseres på riktig måte, ikke etterlates i naturen hvor infeksjonen kan spre seg.

Med få knuter kan slaktet brukes etter frysing, og parasitten drepes ved varmebehandling. For spørsmål, kontakt Mattilsynet.

Nytt jaktkort vil ikke bli utstedt selv om det finnes cyster i slaktet.

 

Viktig informasjon om rabies:

Rabies forekommer på Svalbard, og jegere må ta hensyn til dette når de planlegger og gjennomfører jakt og håndtering av slakt.

Alle som deltar i jakten bør være fullvaksinert mot rabies. Hvis det har gått mer enn to år siden vaksinering (fullvaksinering eller booster), bør en antistofftest tas for å sjekke om vaksinen fortsatt gir beskyttelse, eller en booster bør tas minst 7 dager før deltakelse i jakten. Jegere som ikke har blitt vaksinert tidligere, og jegere som er vaksinert men ikke tar en tilleggsbooster eller ikke har tilfredsstillende antistoffnivåer, anbefales ikke å delta i jakten. Uvaksinerte personer vil ha begrenset beskyttelse mot rabies. Beskyttelse utvikler seg gradvis etter første dose, men er mest effektiv syv dager etter siste dose.

Personer med svekket immunforsvar kan ha usikker vaksineeffekt og bør ikke delta i årets jakt. Bare dyr som oppfører seg normalt bør jaktes på. Unngå dyr som ikke viser frykt for mennesker, vandrer målløst, er desorienterte, virker syke, paralyserte eller delvis paralyserte. Ikke håndter slakt fra synlig syke dyr eller dyr med uvanlig atferd. Hvis jegere observerer syke dyr eller dyr med unormal atferd, må de rapportere dette til Sysselmesteren slik at dyret kan vurderes og eventuelt avlives og testes for rabies.

Uavhengig av tidligere vaksinering, må alle som er utsatt for viruset kontakte helsevesenet så snart som mulig. Det er viktig å huske at rabies er en dødelig sykdom. Oppretthold god hygiene under slakting.

For mer informasjon om rabies og referanser, sjekk nettsidene til Mattilsynet, Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet.

Jaktregler

Jegere som ikke har betalt for fellingstillatelsen innen fastsatt betalingsfrist mister tilbudet om fellingstillatelse.

Det er derfor viktig at tilbudet om fellingstillatelse betales innen fristen.

Innleveringsplikt.

Alle jegere skal levere Fellingstillatelse (kontrollkortet) uansett om du har felt dyr eller ikke. I tillegg plikter jeger som har felt dyr å registrere dette i appen Sett og skutt eller på Hjorteviltregisteret.no Jegeren plikter også å samle inn annet materiale til forskningen etter nærmer anvisning (kjeve og øre). Den enkelte jeger plikter å sette seg inn i aktuellt regelverk i forkant av jakten.

Svalbardmiljøloven av 15. juni 2001 nr 79.
Høstingsforskriften av 24. juni 2002 nr 712.

Forskrift om lokal regulering av jakt på svalbardrype og svalbardrein på Svalbard av 4. august 2003 nr 1005.

Forskrift om satser for avgift for jakt-, fangst- og fiskekort m.m. på Svalbard av 1. desember 2006 nr 1578.

 

Andre aktuelle tilbud