Jakt på svalbardrein

På denne siden kan fastboende på Svalbard søke om jakt på svalbardrein. Muligheten gis kun til personer registrert i befolkningsregisteret på Svalbard.

Arter

  • Villrein

Beliggenhet

Viktige datoer


16.05.2023 kl. 09:00

15.06.2023 kl. 23:59

Kontakt selger

Sysselmesteren på Svalbard

79 02 43 00

firmapost@sysselmesteren.no

Kjøp/søk jakt her

Om selger

Sysselmesteren på Svalbard er Norske myndigheters øverste representant på øygruppen Svalbard.

Priser

Årskalv: 100 NOK

Simle/ungdyr: 300 NOK

Fritt dyr: 300 NOK

Mer detaljert beskrivelse

Jakt på Svalbardrein er et tilbud til lokalbefolkningen på Svalbard.

På denne siden kan fastboende på Svalbard søke om jakt på svalbardrein. Muligheten gis kun til personer som er registrert i befolkningsregisteret på Svalbard. Det kan søkes ulike kategorier og jaktområder. Jakten foregår i tidsrommet 15. august til 20. september. 

 

NB: Servicegebyr vil bli refundert av Inatur til innenbygdsboende på Svalbard i løpet av 1 virkedag. 

 

Hvis du vil øke sjansene dine for å få fellingstillatelse må du søke på alle de tre kortkategoriene (fritt dyr, simle/ungdyr og kalv) innenfor jaktområdet. Du kan også søke på flere jaktområder. Dette øker din sjanse for å få fellingstillatelse.

Du er kun med i trekningen på de jaktkort i de områdene du faktisk har søkt på.

 

Alle som får tildelt jakt på Svalbardrein hos Sysselmesteren vil motta melding om dette etter at trekningen er gjennomført. Sysselmesteren tar sikte på å gjennomføre trekningen i uke 27. Vi vil på våre nettsider opplyse når dette er gjort.

 

Du vil kun motta ett tilbud om jakt. Dersom du takker nei til dette, vil du ikke få et annet tilbud.

 

De som ikke får tildelt jakt, vil motta en e-post om dette. 

 

Hver søker vil bare få tildelt én fellingstillatelse. Når du fyller ut søknaden kan du prioritere hvilket område du ønsker jakt i og hva slags dyr du ønsker å jakte, enten fritt dyr, simle/ungdyr, eller kalv.

 

Tildelte jaktkort er personlig og kan ikke byttes eller overdras til andre jegere. Det er ikke anledning for å felle andres dyr. Kun den som er tildelt fellingstillatelse kan felle sitt tildelte dyr og kan ikke felle en annen jegers dyr.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

Jaktområdene for svalbardrein er: Sassendalen, Reindalen, Diabas, Colesdalen, Grøndalen og Hollenderdalen. Se kart.

 

Parasitter:

Parasitter i muskulatur hos rein kan komme av en bendelmark som lever i tynntarmen hos hund eller rev, Taenia krabbei. På Svalbard er det hovedsakelig polarreven som er endevert. Denne bendelmarken kan ha rein eller andre hjortedyr som mellomvert. Når rein smittes av egg, frigjøres larven i fordøyelseskanalen, vandrer gjennom tarmveggen og føres med blodet til muskulatur hvor de utvikles til små gråhvite knuter(tinter), 2-4 mm i diameter. Slike knuter kan observeres både i skjelettmuskulatur, i mellomgolv og hjertemuskulatur. Finner man knuter i skjelettmuskulatur, bør man også undersøke hjertet og mellomgolv.

Kjøtt med tinter representerer ingen helsefare, da det aldri har vært rapportert smitte til mennesker. Men ved funn av flere knuter i skrott og organer, er det vanlig å kassere skrotten, inkludert organene. Man bør ta vare på slaktet og få det destruert, og ikke la det bli liggende igjen i naturen hvor smitten kan spres.

Ved få knuter kan slaktet brukes etter kuldebehandling, og parasitten drepes uansett ved varmebehandling. Du kan ikke regne med å få ny fellingstillatelse dersom det er påvist tinter i slaktet.

Ved spørsmål, kontakt Mattilsynet.

 

Viktig infomasjon om rabies:

Det forekommer rabies på Svalbard og en må som jeger ta hensyn til dette i planlegging og utøvelse av jakt samt håndtering av slakt.

  • Alle som deltar i jakten bør være fullvaksinert mot rabies. Hvis det har gått over to år siden vaksinasjon (fullvaksinasjon eller booster), bør man ta en antistoffundersøkelse for å se om vaksinen fremdeles beskytter, eller ta en boostervaksine minst 7 dager før deltagelse i jakten.
  • Jegere som ikke er tidligere vaksinert og jegere som tidligere er vaksinert, men som ikke tar en ekstra boosterdose eller ikke har tilfredsstillende antistoffnivå, anbefales ikke å delta i jakten. Personer som ikke er fullvaksinert vil ha begrenset beskyttelse mot rabies. Beskyttelse opparbeides gradvis etter første dose, men har god effekt først syv dager etter siste dose.
  • Personer med nedsatt immunforsvar kan ha usikker effekt av vaksinen og bør ikke delta i årets jakt.
  • Kun dyr som oppfører seg normalt skal jaktes på. Unngå dyr som ikke viser frykt for mennesker, vandrer planløst rundt, er desorientert, virker syke, paralyserte eller delvis paralyserte.
  • Slakt fra synlig syke dyr, eller dyr med uvanlig adferd bør ikke håndteres.
  • Dersom jegere observerer syke dyr eller dyr med unormal atferd, må dette meldes til Sysselmesteren slik at de kan vurdere om dyret skal avlives og undersøkes for rabies.
  • Uansett om man er tidligere vaksinert, må alle som blir eksponert for smittestoff kontakte helsetjenesten så raskt som mulig. Det er all grunn til å minne om at rabies er en dødelig sykdom.
  • Husk god hygiene under slakting.

 

For mer informasjon om rabies og henvisning, sjekk nettsider til Mattilsynet, Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet.

 

 

Jaktregler

Jegere som ikke har betalt for fellingstillatelsen innen fastsatt betalingsfrist mister tilbudet om fellingstillatelse. Det er derfor viktig at tilbudet om fellingstillatelse betales innen fristen for å tilegne seg tilbudt fellingstillatelse.

 

Innleveringsplikt.

Jeger plikter å registrere felt dyr i appen Sett og skutt eller på Hjorteviltregisteret.no I tillegg skal jeger innlevere ferdig utfyllt Fellingstillatelse (kontrollkort) med utfyllte data fra det felte dyr. Også fellingstillatelser som ikke blir benyttet skal leveres inn til Sysselmesteren. Jegeren plikter også å samle inn annet materiale til forskningen etter nærmer anvisning.

 

Den enkelte jeger plikter å sette seg inn i aktuellt regelverk i forkant av jakten. 

Svalbardmiljøloven av 15. juni 2001 nr 79.
Høstingsforskriften av 24. juni 2002 nr 712.

Forskrift om lokal regulering av jakt på svalbardrype og svalbardrein på Svalbard av 4. august 2003 nr 1005.

Forskrift om satser for avgift for jakt-, fangst- og fiskekort m.m. på Svalbard av 1. desember 2006 nr 1578.

 

Andre aktuelle tilbud