Villreinjakt Rondane sør - Fampen i Stor-Elvdal

Fint jaktområde mellom Imsdalen og Atndalen i Stor-Elvdal kommune. Terrenget varierer fra mindre topper og rygger til mindre daler. God tilkomst via Vinjevegen.

3423V0100J0002SF

Arter

  • Villrein

Beliggenhet

Viktige datoer


01.04.2022 kl. 09:00

02.05.2022 kl. 23:59

Kontakt selger

Statskog SF

74 21 30 00 tast 1

friluftstorget@statskog.no

Kjøp/søk jakt her

Om selger

Statskog er en garantist for at alle har tilgang til jakt og fiske. Statskog legger til rette for friluftsliv på egen grunn.

 

La deg inspirere

 

Statskogs personvernerklæring

Priser

Mer detaljert beskrivelse

Det er ikke avklart enda om det blir tildelt kort hos Statskog i Fampen 2021, dette vil avhenge av kvotetildelingen i villreinområdet.

Fampen er en del av Rondane villreinområde, i delområdet Rondane sør som ligger mellom Gudbrandsdalen og Østerdalen. Villreinområdet omfatter 11 kommuner i Innlandet. Villreinstammen forvaltes i 3 delområder og har et tellende areal på 3 300 km2. Målet for vinterstammen i hele Rondane er på 3 900 dyr. Rondane grenser mot flere andre villreinområder i nordvest, nordøst og øst.

Terrenget i Rondane sør er variert med en del fjelltopper og vide daler/flyer. Det er flere topper over 1 100 moh i området rundt, og hoveddelen av jaktterrenget ligger på 900-1 000 moh. Terrenget ligger i Stor-Elvdal kommune vest for Rv. 3 i Imsdalen. Det er adkomst til området fra via Vinjevegen. Inngang fra eget terreng ved overgang til andre områder. Området er attraktivt for småviltjakt. Området er også brukt til utmarksbeite.

Kvotefordelingen fra villreinområdet avgjør hvilke dyrekategorier og antallet Statskog får tildelt. Jakttiden i villreinområdet er ikke endelig fastsatt for 2022, og den kan derfor bli noe justert.

Det har tradisjonelt vært overgangsavtaler med nabofelt/nabokommuner, informasjon om overgangsavtaler vil bli sendt ut med reinskortet.

Alle som får tildelt et reinskort, vil sammen med reinskortet få tilsendt en kontrakt i 2 eksemplarer. Begge eksemplarer av kontrakten skal signeres, 1 eksemplar skal medbringes under jakt og 1 eksemplar skal returneres til Statskog før reinsjakta begynner. Reinskortet er ikke gyldig uten at begge kontraktene er signert og 1 eksemplar er returnert til Statskog.

Reinskortet er personlig og skal alltid medbringes under jakt. Reinskort skal returneres til Statskog umiddelbart etter endt jakt, også hvis det ikke felles dyr på kortet. Ved felling skal veid slaktevekt og fellingssted føres på kortet.

Det er innsamling av kjever fra felt villrein. Det betyr at jeger skal levere inn underkjeven fra de dyra som felles uansett alder. Kjeven skal være rengjort og fri for kjøttrester. Informasjon om leveringssteder til kjever vil bli tilsendt jeger.

Som en del av det nasjonale overvåkningsprogrammet for CWD, skal det tas prøver fra alle felte villrein over 1 år. Jegere vil få tilsendt prøvetakingsutstyr og informasjon om hvordan prøvene tas før jakta starter.

Jaktregler

Jegeravgiften være registrert betalt før jaktkort kan kjøpes.

For å få registrert jegeravgiften som betalt samme dag kan den betales direkte på www.brreg.no

Ved betaling over nettbank må man regne med at det kan ta flere dager før betalingen er registrert hos jegerregistret.

 

Oppdatert info i dokumentene under. 

Se aktuelle dokumenter for tilbudet på sidene til Storviltportalen.no.