Elgjakt Fossmo-Namstad i Namsskogan - 2 perioder til trekking

5044J0009

Jaktfeltet ligger midt i Namsskogan og er lett tilgjengelig fra vei. Jaktfelt trekkes sammen med all elg- og hjortejakt på statsallmenning i Norge og i år er to perioder ledige.

Arter

  • Elg

Kjøp/søk jakt her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Vi ligger ca 160 km nord for Steinkjer og ca 120 km sør for Mosjøen. Det er skogsbilveier inn i selve jaktområdene.

Viktige datoer


01.04.2019 kl. 09:00

02.05.2019 kl. 23:59

Kontakt oss

Namsskogan fjellstyre, 7890 Namsskogan

Sissel K Grongstad - Reidar Smalås

41558176 - 90082818

namsskogan@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Priser

Prisliste 2019 finnes i vedlegget under.

Vedlagte filer

Mer detaljert beskrivelse

Namsskogan fjellstyre disponerer flere jaktfelt for elgjakt. Fossmo-Namstad har tradisjonelt god elgtetthet og er kjent for tilhold av store elgokser. Det er åpnet for jakt på hjort. Jakt på hjort kan utøves etter nærmere avtale.

 

Nærmeste tettsted i nord er Namsskogan, ved Fossmoen ligger Brekkvasselv. Begge tettsteder har dagligvarebutikk og muligheter for bespisning. Fjellstyret kan videreformidle overnatting på en gård der både hus og lagerbygg disponeres av elgjegere. Gåden ligger midt i terrenget. Det er også overnattingsmuligheter i tettstedene.

 

Alle ledige jaktfelt i Namskogan inngår i felles søknad og trekning for all elg- og hjortejakt på statsallmenningene i Sør-Norge. Trekking foregår medio mai. Fossmo-Namstad legges ut som 4-årskontrakt i 2019.

 

Under elgjakta er våre fjelloppsyn til disposisjon for deg og ditt jaktlag.

 

Velkommen til elgjakt i Namsskogan!

 

 

 

Jaktregler

For all jakt hos fjellstyrene gjelder "Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske på statsallmenning".

Jakttidsrammene på elg i Namsskogan er 25.09.-23.12. På statsallmenningene vil det bli praktisert et minimum på 5 dager opphold i brunsttida (starten av oktober). Ordinær jakt på statsallmenning avsluttes 30. november.

Vi oppfordrer til felling av fjorku og dette gjenspeiles i prismatrisen ved at det ved felling av 1,5 års ku gis en rabatt på kr 10,- pr kg.
Ved felling av voksen ku (eldre en 1,5 år) med slaktevekt over 170 kg beregnes imidlertid et avlsverditillegg.

Etterhvert som elgjegerne i kontrakt avslutter sin jakt selges jaktkort for elg. Med denne ordningen kan man jakte alene eller som et lag. Ledige jaktkort legges ut på Inatur fortløpende - følg med fra medio oktober. Fra og med 5. november selges kun jaktkort/dagskort.

Deler av jaktfeltene "Mellingen Øst" og "Smalåsen" ligger i Børgefjell nasjonalpark. Fjellstyret har dispensasjon for utfrakt av elg, men det stilles vilkår her om kun bruk av jernhest/elgtrekk.

 

Vi minner om at det i Namsskogan er tamreindrift slik at det kan være rein på noen jaktfelt - spesielt utover i oktober.


Se forøvrig fjellstyrets generelle bestemmelser og reaksjoner ved brudd på kontrakt m.m. ved elgjakt på statsallmenningene i Namsskogan i vedleggene under.

Fjellstyret tar forbehold om mindre endringer av jaktområdets grenser samt mindre endringer i jakttider og kvoter fra år til år.

Andre aktuelle tilbud