Elgjakt Mellingen Øst i Namsskogan - 1. periode

5044J0004

Attraktivt jaktfelt på 21.400 daa i variert skog- og fjellterreng nord i Namsskogan. Flott jakthytte midt i terrenget. Feltet trekkes sammen med all elg- og hjortejakt på statsallmenning i Norge.

Arter

  • Elg

Kjøp/søk jakt her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Vi ligger ca 160 km nord for Steinkjer og ca 120 km sør for Mosjøen. Det er skogsbilveier inn i selve jaktområdene.

Viktige datoer


01.04.2019 kl. 09:00

02.05.2019 kl. 23:59

Kontakt oss

Namsskogan fjellstyre, 7890 Namsskogan

Sissel K Grongstad - Reidar Smalås

41558176 - 90082818

namsskogan@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Priser

Prisliste 2019 finnes i vedlegget under.

Vedlagte filer

Mer detaljert beskrivelse

Mellingen Øst er 21.400 daa stort med god arrondering og varierte skog- og naturtyper. God skogsbilveidekning i området. Jernbanen går i ytterkant av terrenget. Jaktfeltet er tradisjonelt mye brukt til løshundjakt.

 

Fjellstyret har en hytte midt i jaktfeltet, Snåsamostua, denne gir et ypperlig utgangspunkt for jakta og kan leies de dagene jakta pågår. I tilknytning til hytta er det et elgoppheng og eget hus for tørking av klær.

 

 

Under elgjakta er våre fjelloppsyn til disposisjon for deg og ditt jaktlag.

 

Velkommen til elgjakt på Namsskogan!

 

 

 

 

Jaktregler

For all jakt hos fjellstyrene gjelder "Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske på statsallmenning".

Jakttidsrammene på elg i Namsskogan er 25.09.-23.12. På statsallmenningene vil det bli praktisert et minimum på 5 dager opphold i brunsttida (starten av oktober). Ordinær jakt på statsallmenning avsluttes 30. november.

Vi oppfordrer til felling av fjorku og dette gjenspeiles i prismatrisen ved at det ved felling av 1,5 års ku gis en rabatt på kr 10,- pr kg.
Ved felling av voksen ku (eldre en 1,5 år) med slaktevekt over 170 kg beregnes imidlertid et avlsverditillegg.

Etterhvert som elgjegerne i kontrakt avslutter sin jakt selges jaktkort for elg. Med denne ordningen kan man jakte alene eller som et lag. Ledige jaktkort legges ut på Inatur fortløpende - følg med fra medio oktober. Fra og med 5. november selges kun jaktkort/dagskort.

Deler av jaktfeltene "Mellingen Øst" og "Smalåsen" ligger i Børgefjell nasjonalpark. Fjellstyret har dispensasjon for utfrakt av elg, men det stilles vilkår her om kun bruk av jernhest/elgtrekk.

 

Vi minner om at det i Namsskogan er tamreindrift slik at det kan være rein på noen jaktfelt - spesielt utover i oktober.


Se forøvrig fjellstyrets generelle bestemmelser og reaksjoner ved brudd på kontrakt m.m. ved elgjakt på statsallmenningene i Namsskogan i vedleggene under.

Fjellstyret tar forbehold om mindre endringer av jaktområdets grenser samt mindre endringer i jakttider og kvoter fra år til år.

Jakttips

Livilt har de senere årene hatt eget viltmottak i Namsskogan.

Flere aktører kan være behjelpelige med utkjøring av slakt - ta kontakt.

Andre aktuelle tilbud