Elgjakt - Børkdalen - Fron Statsallmenning

Fron fjellstyre disponerer jaktfeltet Børkdalen. Evt. felles hjortkvote inngår.

Arter

  • Elg

Kjøp/søk jakt her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


01.04.2022 kl. 09:00

02.05.2022 kl. 23:59

Kontakt oss

Fron Fjellstyre

61292915

fron@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Priser

Elgjaktpriser:

Pris kr. 78,-/kg både for kalv, ungdyr, eldre dyr, samt tilleggsdyr.

Kalv 40-50 kg slaktevekt, kr 55,-/kg.Kalv under 40 kg slaktevekt, kr. 30,-/kg.

Grunnavgift kr. 5000,- pr dyr. Grunnavgiften trekkes fra på skutte dyr.

 

Fellingsavgift til kommunen kommer i tillegg. 

I løpet av kontraktsperioden kan grenser, kvoter, priser og jakttid forandres.

 

Mer detaljert beskrivelse

Fron fjellstyre disponerer 5 elgjaktfelt; Hinøgelslia periode 1 og 2, Baklia periode 1 og 2 og Børkdalen. Hinøgelslia og Baklia er delt opp i to perioder i ordinær jakttid; 25.09-09.10 og 11.10-31.10. Evt. felles hjortkvote inngår i elgjaktfeltene. Ledige jaktfelt inngår i felles søknad til all elg- og hjortejakt på statsallmenning. Ledige jaktfelt lyses ut fra 01.04  det aktuelle år med søknadsfrist 01.05.

 

For perioden 2022 - 2025: Børkdalen er åpen for søknad også for utenbygds jaktlag. Periode 2 i Hinøgelslia og periode 1 i Baklia er også åpen for utenbygds jaktlag.

Jaktfelt periode 1 i Hinøgelslia og jaktfelt periode 2 i Baklia er prioritert innenbygds lag for perioden 2022 - 2025.

Jakt i november fordeles også jaktlaga fra 1. og 2 periode, men bestemmes ut i fra fellingsresultatet i slutten av oktober.

I desember kan jakta eventuelt prioriteres for kortsalg.

Jaktfeltene ligger ved Skåbu på vestsiden av Gudbrandsdalen i Nord- og Sør-Fron kommuner. Jaktfeltene Hinøgelslia og Baklia er kuperte og lett tilgjengelige med bilveier inn i jaktterrengene. Jaktfeltet Børkdalen, har ikke bilvei inn i jaktterrenget og består av en fjelldal med bjørkeskog, myr og vann.

  

Det er jevnt over bra med elg på jaktterrengene i Fron statsallmenning og tildelt grunnkvote blir de fleste åra tatt ut. Det er lite hjort i Fron statsallmenning.

Jaktregler

 

Det vil bli informert om lokale bestemmelser ved utsending av tilbud om jakt.

 

Kontrakten gir ingen rett til å begrense andres aktivitet på jaktfeltet som ferdsel i henhold til allemannsretten, annen jakt, næringsutøvelse og lignende.

For all jakt hos fjellstyrene gjelder forskrift om jakt, felling, fangst og fiske på statsallmenning. Orienter deg om innholdet før du søker eller drar på jakt.

Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning