Introjakt på elg i Finnemarka i Lier/Drammen

Statskog og NJFF-Buskerud ønsker velkommen til kurs i praktisk elgjakt for nye elgjegere. Vi jakter primært med løshund kombinert med poster. Eiendommen har en god tetthet med elg.

Arter

  • Elg

Beliggenhet

Viktige datoer


01.04.2024 kl. 09:00

26.05.2024 kl. 23:59

Kontakt selger

Statskog SF

74 21 30 00 tast 1

friluftstorget@statskog.no

Kjøp/søk jakt her

Om selger

Statskog er en garantist for at alle har tilgang til jakt og fiske. Statskog legger til rette for friluftsliv på egen grunn.

 

La deg inspirere

 

Statskogs personvernerklæring

Priser

Mer detaljert beskrivelse

Jaktfeltet er en del av Finnemarka som ligger mellom kommunene Lier, Øvre Eiker, Drammen og Modum. Området blir mye brukt som turområde. Finnemarka er et særlig attraktivt område for skogsfugljakt.

Elgstammen i området er stabil. Vi ønsker å bygge opp gjennomsnittsalder og kondisjon på elgstammen i Finnemarka, og derfor velger vi å spare produksjonsdyr. Av den grunn tildeles det hovedsakelig kalv og ungdyr. Det drives aktivt skogbruk på eiendommen, og en del av hogstflatene kan derfor være godt egnet til postering eller lokkejakt. Størrelsen og arronderingen på jaktfeltet gjør det godt egnet til jakt med løshund. Det er god skogsbilveidekning i området.

Hjorten er etablert i området, men det er i en tidlig fase i etableringen. Elgjaktlagene får en hjort på kvoten i elgjakta.

Lier kommune inngår som prøvetakingskommune for CWD. Det er derfor viktig at jaktlaget sørger for å ha det nødvendige utstyret for prøvetaking tilgjengelig før jakt. Dersom jaktlagene ikke får dette fra kommunen i rimelig tid før jakt, må jaktlaget ta kontakt med Statskog, så vil vi være behjelpelig med å ettersende.

Det er restriksjoner på ferdsel i deler av området. Dette gjelder nedslagsfeltet rundt Glitre, som er drikkevannskilde til 130.000 mennesker i Drammensområdet. På grunn av restriksjonene vil det være stengte veibommer også i jakta. Jaktlagene som jakter elg vil få tilgang til veinettet i samband med jakta.

Det er oppkjørt en del skiløyper i terrenget og vi ber jegere ta hensyn til dette. 

Jaktregler

VILKÅR STORVILTJAKT - NB Nytt punkt

 

Medlemmer av jaktlag som ved tildeling av jakt har takket nei til tildelt tilbud, kan først tas inn på andre jaktlag fra 15. jaktdag.

 

 

KVOTER

 

Her finner du foreløpige kvoter for inneværende jaktår. 

For å finne foreløpige kvoter må du se at det står riktig årstall og søke videre på den kommunen - vald - jaktfelt - jakttilbud du ønsker å se på. Klikk deretter på lag rapport og du vil få de siste oppdaterte tall. 

Alternativ kan du gå til vald - vis alle tilbud så trykk lag rapport. 

 

Kontaktperson/oppsyn for jaktfeltet

 

Link til mer informasjon om elgjakt i Statskog 

 

Link til mer informasjon om hjortejakt i Statskog

 

Vilkår Søknad Elg og Hjort